Rozkaz L. 4/2008 z 8 maja

 Sanok, 8 maj 2008 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant

Hufca Ziemi Sanockiej

Rozkaz L. 4/2008

 

2. Hufiec.

2.1.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.

Powołuję z dniem 8 maja br. sztab XI Zlotu Harcerzy Ekologów – podsumowanie XIX edycji akcji „Florek” (16 - 18 maja 2008 r.) i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

- pwd. Jadwiga Mermer – komendantka zlotu,

- pwd. Radosław Masłyk - oboźny, (2DH),

- pwd. Aleksandra Tasz – przewodnicząca Jury, (15DH),

- sam. Karolina Jendrulek (54DH),

- pwd. Michał Czas,

- dh. Iwona Kubit (5DH),

- dh. Piotr Żółkiewicz (10DH),

- dh. Kornel Komenda (5DH),

- sam. Beata Tymoczko (54DH),

- dh. Stanisław Ryniak (13DH),

- dh. Rafał Kornecki (37WDH),

- dh. Marcin Król (37WDH),

- ćwik Daniel Bielak (12 WDH),

- sam. Marcelina Pastuszczak (15DH),

- phm. Jadwiga Urban (HKG),

- pwd. Janusz Masłyk (HKG),

- dh. Jakub Szuryn (HKG),

- dh. Mateusz Milczanowski (HKG),

  1. 3. Drużyny.

3.1.Zwolnienia i mianowania drużynowych.

3.1.1.      Zwalniam phm. Eugenię Kwolek drużynową 42 GZ „Stokrotki” przy SP w Prusieku.

3.1.2.      Mianuję dh. Beatę Kuśnierz 42 GZ „Stokrotki” przy SP w Prusieku.

  1. 4. Mianowania instruktorów.

4.1.Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika.

4.1.1.      Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 maja otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Jolancie Kowalenko.

9. Przydział służbowy.

9.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP.

9.1.1         Z dniem 21 kwietnia br. przydział służbowy do Hufca ZHP Ziemi Sanockiej otrzymuje dh. Marian Barański.

9.1.2        Z dniem 21 kwietnia br. przyjmuje dh. Mariana Barańskiego w poczet starszyzny Hufca Ziemi Sanockiej.

11. Inne.

11.1. Na wniosek Kapituły Odznaki „Zasłużony dla Hufca Ziemi Sanockiej” z dnia 14 kwietnia przyznaję złotą odznakę:

-          dh. Bogdanowi Struś,

-          Phm. Jadwidze Urban,

-          Phm. Bożenie Sołtys,

-          Phm. Ryszardowi Stojowski.

Dziękuję za pracę na rzecz Hufca Ziemi Sanockiej.

5. Sprostowania.

5.1.Informuję, że w rozkazie L. 7/2007 z dnia 10 września nie zamieszczono punktu:

Mianowania.

7.1. Na wniosek KSW z dnia 5 lipca 2007 r. otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego pwd. Pawłowi Stefańskiemu.

Czuwaj!

/-/ phm. Ryszard STOJOWSKI

facebook_page_plugin