Rozkaz L. 15/2009 z 16 listopada

 Sanok, 16.11.2009 r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 15/2009

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Podaje do informacji, ze w terminie 23-25.10.2009 odbył się wyjazd do Tarnopola (Ukraina) 11 osobowej delegacji naszego Hufca - zaproszenie stowarzyszenia „Harcerstwo Polskie na Ukrainie”.  Głównym celem było uczczenie 200 rocznicy urodzin wybitnego poety epoki romantyzmu - Juliusza Słowackiego.

1.2.2. Podaje do informacji, że hm. Krystyna Chowaniec oraz hm. Jerzy Kwaśniewicz otrzymali 11 listopada br. tytuł honorowego „Wiarusa” podkarpackiego wojska polskiego za kreowanie pozytywnego obrazu wojska oraz życzliwe wspieranie spraw związanych z obronnością województwa podkarpackiego.

1.2.2. Podaje do informacji, że zgodnie z Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 161/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia systemu Ewidencja ZHP Związku Harcerstwa Polskiego, informacje do sporządzenia Elektronicznej Statystyki Harcerskich Danych (ESHD) Hufca na dzień 16 listopada br. przesłali:

1. Gromady Zuchowe:

- 1 GZ Wesołe Biedronki ze SP w Zahutyniu – phm. Anna Stawarz, drużynowa,

- 2 GZ „Leśne Duszki”– pwd. Anna Hańczuk, drużynowa,

- 4 GZ "Słoneczna Gromada" działającej przy SP Nr 1 w Zagórzu – pwd. Aleksandra Macko, drużynowa,

- 7 GZ „Jaćmierskie Zuchy" – phm. Maria Hanus, drużynowa,

- 25 GZ Odrzechowa – pwd. Elżbieta Babiak, drużynowa,

- 32 GZ „Leśne Jagódki” przy SP w Besku - pwd. Anna Folcik, drużynowa,

- 33 GZ "Krasnale" przy SP w Besku – pwd. Anna Dereń, drużynowa,

- 34 GZ Leśne Skrzaty – pwd. Danuta Zawojska, drużynowa,

- 35 GZ „Wesołe Zajączki” przy SP w Mymoniu - pwd. Danuta Szałankiewicz, drużynowa,

- 39 GZ Pakoszówka – dh. Władysława Galant, drużynowa,

- 42 GZ "Stokrotki" – dh. Beata Kuśnierz, drużynowa.

2. Drużyny harcerskie:

- 2 DH im. Aleksandra Kamińskiego „MOUSE” z Sanoka – pwd. Radosław Masłyk, drużynowyy,

- 5 DH  im. Janka Bytnara „Tekle” z Sanoka – dh. Katarzyna Zgódko, drużynowa,

- 6 DH „Duchy Sobienia” z Załuża – pwd. Agata Biega, drużynowa,

- 10 DH im. Tadeusza Kościuszki „Kremenaros” z Sanoka – dh. Agnieszka Niedziela, drużynowa,

- 12 WDH "FENIX" z Pisarowiec – phm. Edyta Bielak, drużynowa,

- 15 DH im.mjr. Jana Piwnika „Ponurego” z Jaćmierza – phm. Elżbieta Gałązka, drużynowa,

- 17 DH z Pobieżna – dh. Natalia Piotrowska, drużynowaa,

- 21 DH im. Olgi Małkowskiej z Beska - hm. Lidia Zielonka, drużynowa,

- 22 DH im. Andrzeja Małkowskiego z Beska - hm. Zbigniew Zielonka, drużynowy,

- 64 DH im. Wincentego Pola „Kormorany” z Łukowego – hm. Kazimierz Kisiołek, drużynowy,

- 54 DH im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK z Sanoka  - Paulina Walus, drużynowa.

3.  Kluby:

- Próbny Harcerski Klub Turystyczny – dh. Tomasz Osuch, drużynowy,

- Harcerski Klub Ratownictwa - pwd. Daniel Bielak, drużynowy,

- Harcerski Klub Górski „Born to climb” – pwd. Konrad Jaklik, drużynowy.

  1. 2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuję z dniem 16 listopada 2009 r. Sztab Starszoharcerskiej Nocki na Luzie (18-20 grudnia) i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

–        pwd. Janusz Masłyk – szef Sztabu,

-       pwd. Aleksandra Tasz,

-       pwd. Daniel Bielak,

-       ćwik Michał Kiernisz,

-       Paulina Walus,

-       Tomasz Osuch,

-       Urszula Gładysz.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Rozwiązuję z dniem 16 listopada br. 31 GZ „Słoneczne Promyki” z Beska.

3.2.2. Rozwiązuję z dniem 16 listopada br. 28 DH z Pielni.

3.2.3. Rozwiązuję z dniem 16 listopada br. 28 GZ „Małe wędrowniczki” z Pielni.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam pwd. Genowefę Loś z funkcji drużynowej 31 GZ „Słoneczne Promyki” z Beska.

3.3.2. Zwalniam dh. Małgorzatę Gierlicką – Czerkies z funkcji drużynowej 28 DH z Pielni.

3.3.3. Zwalniam dh. Ewę Niemiec z funkcji drużynowej 28 GZ „Małe wędrowniczki” z Pielni.

3.3.4. Mianuje dh. Natalię Piotrowską na funkcję drużynowej 17 DH w Pobiednie.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 5 listopada br. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha ks. Konrada Dyrda - kapelana Hufca.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Dziękuje za przygotowanie oraz uczestniczenie w kweście 1 listopada br. na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, druhnom i druhom:

- pwd. Agnieszce Bartkowskiej,

- 42 DH z Prusieka, 64 DH w Łukowem, 54 DH oraz 37 WDH,

12.2.  Dziękuję za reprezentowanie Hufca podczas obchodów nadania medalu Pro Memoria Bukowsku 10 listopada br.:

-  hm. Ewie Wojtuszewskiej,

- dh. Tomasz Wojnarowski, dh. Sebastian Kikta, ćwik Michał Kiernisz – poczet sztandarowy,

- 17 DH z Pobiedna,

12.3. Dziękuję za reprezentowanie Hufca podczas sanockich obchodów uroczystości 10 oraz 11 listopada br. 91 rocznicy Odzyskania Niepodległości druhnom i druhom:

- pwd. Janusz Masłyk – dowódca reprezentacji,

- hm. Krystyna Chowaniec,

- pwd. Paweł Stefański,

- hm. Jerzy Kwaśniewicz,

- pwd. Daniel Bielak, Kornel Komenda, ćwik Michał Kiernisz – poczet sztandarowy,

- harcerski i harcerze z 2 DH, 5 DH, 10DH, 17 DH, 54 DH oraz 37 WDH.

 13. Inne

13.1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 30 października br. zamykam próbę i przyznaję stopień Harcerza Orlego dh Konradowi Dyrda.

13.2. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 30 października br. przyznaję naramiennik wędrowniczy dh Konradowi Dyrda.

14. Sprostowania

14.1. Informuję, że do rozkazu L. 11/2008 z dnia  29.12.2008 dodano punkt 3. Drużyny z podpunktami:  3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych, 3.3.1 mianuje dh Tomasza Osuch drużynowym Próbnego Harcerskiego Klubu Turystycznego.

 Czuwaj!

/-/ phm. Ryszard STOJOWSKI

facebook_page_plugin