Rozkaz L. 1/2009 z 20 stycznia

 Sanok, 20 stycznia 2009 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Podkarpacka

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 1/2009

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam pwd. Dorotę Janowską z funkcji namiestnika harcerskiego z dniem 1 stycznia 2009 r.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuję z dniem 20 stycznia  2009 r. sztab „Strofy o Ojczyźnie”:

- hm. Magdalena Zgódko – szef Sztabu,

2.3.2. Powołuję z dniem 20 stycznia 2009 r. Sztab Dnia Myśli Braterskiej i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

- hm. Krystyna Chowaniec – szef Sztabu,

- dh. Agnieszka Bartkowska,

- dh. Daniel Bielak,

- dh. Emilia Grzebyk,

Drużyna sztabowa: 5DH.

2.3.3. Powołuję z dniem 15 stycznia 2009 r. Sztab Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej:

- hm. Zbigniew Zielonka – szef Sztabu,

3. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam dh. Piotra Hryma z funkcji drużynowego Harcerskiego Klubu Ratowniczego.

3.3.2. Mianuję dh. Daniela Bielaka drużynowym Harcerskiego Klubu Ratowniczego.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

6.1.1. Mianuję phm. Jadwigę Stojowską na funkcję koordynatora Harcerskiej Akcji Letniej 2009.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Udzielam pochwały za uczczenie pamięci zmarłego poety Jana Szelca „Jan Szelc i przyjaciele

–  wieczór wspomnień”:

hm. Krystynie Chowaniec - koordynator

54 DH im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK:

–  Paulina Walus,

–  Katina Manolopulos,

–  Małgorzata Nastała,

–  Urszula Gładysz,

–  Aleksandra Ochała,

–  Rafał Gładysz,

5 DH „Tekle” im. Jana Bytnara „Rudy”

–  Karolina Szklanny.

13. Inne

13.1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 23 grudnia 2008 r. otwieram próbę na stopień HO dh. Tomaszowi Osuch.

13.2. Mianuję dh. Agnieszkę Niedziela na hufcową pełnomocniczkę ds. zagranicznych.

13.3. Na wniosek Kapituły Odznaki „Zasłużony dla Hufca Ziemi Sanockiej” z dnia 20 stycznia przyznaję złotą odznakę:

–  Pan Zbigniew Jaskulski,

–  Pani Magdalena Czytajło,

–  hm. Magdalena Zgódko,

–  hm. Lidia Zielonka,

–  hm. Jan Strzelecki.

Dziękuję za pracę na rzecz Hufca Ziemi Sanockiej!

Czuwaj!

/-/ phm. Ryszard STOJOWSKI

facebook_page_plugin