Rozkaz L. 6/2014 z 22 maja

Sanok, 22 maja, 2014 r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 6/2014

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Informuję, że w dniach 14 - 21 maja 35 osób z naszego hufca uczestniczyło w Wyprawie Uniamo Le Generazioni – Łączymy Pokolenia na uroczystości 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino.

Była to najliczniejsza w dziejach naszego hufca reprezentacja uczestnicząca w tak ważnym wydarzeniu, wchodząca w skład delegacji państwowej, poza granicami Polski. Godnie reprezentowaliśmy ZHP i Hufiec Ziemi Sanockiej, oddaliśmy hołd polskim żołnierzom spoczywającym na cmentarzu na Monte Cassino, szczególnie sanoczanom – Leopoldowi Żołnierczykowi, przyjacielowi naszego patrona, ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego i Romualdowi Ochęduszko, poznaliśmy pole bitwy uczestnicząc z sukcesami w rajdzie „HONKER” (na 96 patroli zajęliśmy - 3 miejsce  patrol pwd. Radosława Masłyka z udziałem phm. Daniela Bielaka, 17 miejsce patrol pwd. Janusza Masłyka i 66 miejsce patrol najmłodszy pwd. Katarzyny Chowaniec; to bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę, że ze względu na problemy z dojazdem nasze patrole wystartowały z godzinnym opóźnieniem), spotkaliśmy się uczestnikami bitwy i córką gen. Władysława Andersa, dowódcy 2 Korpusu WP, wspólnie z 1500 harcerzy i skautów modliliśmy się w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Jesteśmy wdzięczni hm. Władysławie Domagała, komendantce Chorągwi Podkarpackiej ZHP i hm. Krzysztofowi Budzińskiemu, zastępcy Naczelnika ZHP, komendantowi wyprawy, za możliwość uczestniczenia w tym niezwykłym wydarzeniu, które, mam taką nadzieję, będzie motywować harcerki i harcerzy do stawiania sobie ambitnych celów i jeszcze większego zaangażowania w pełnienie służby Bogu, Polsce i bliźnim.

Uczestnikami wyprawy byli:

hm. Krystyna Chowaniec – koordynator

phm. Daniel Bielak – ratownik medyczny

I patrol – patrolowy pwd. Radosław Masłyk, harcerki i harcerze z 5 DH – Michał Kmieć, Justyna Ciupka, Małgorzata Leszczyńska, Julia Przygórzewska, Angelika Borys, Dawid Borys, Bartek Marut, Jakub Fara, Alicja Olearczyk, Jaropełk Wantuła-Winikajtis.

II patrol – patrolowy pwd. Janusz Masłyk, pwd. Anna Borczyk, pwd. Kornel Komenda, Justyna Hryszko i Karolina Polańska z 54 DH, Natalia Mazur i Julia Malmur z 11 DH w Bukowsku, Ewelina Łuczka i Martyna Łuczka z 16 DH w Falejówce, Dominika Polańska z 5 DH, Marek Polny z 2 DH.

III patrol – patrolowa pwd. Katarzyna Chowaniec, harcerki i harcerz z Harcerskiego Klubu Turystycznego: Klara Ostrowska, Anatola Stabryła, Karolina Najsarek, Karolina Świątek, Julia Kłeczek, Aleksandra Banach, Aleksandra Śliwiak, Mateusz Burczyk oraz Karolina Pałys z 11 DH w Bukowsku i Tomasz Majewski z 13 DH.

1.2. Informuję, Kapituła Odznaki  Honorowej akcji „Florek” postanowiła odznaczyć  za wieloletnią pracę w sztabach organizacyjnych akcji lub wieloletnie jej wspieranie Odznaką Pamiątkową 25-lecia Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek”następujące osoby:

 • Pan mgr inż. Jan Węgrzyniak, dyrektor Przedstawicielstwa WFOŚiGW w Krośnie
 • Pan dr Wojciech Blecharczyk, Burmistrz Miasta Sanoka
 • Pan Józef Kosiba, Nadleśniczy  w Lesku
 • Pan Jacek Gomułka, Naczelnik Wydziału Spraw komunalnych i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sanoka
 • phm. Anna Stawarz – komendantka akcji  w latach 2002-2010
 • phm. Edyta Bielak - komendantka akcji  w latach 2011-2013
 • hm. Magdalena Zgódko - komendantka akcji  w 2013/2014, uczestniczka wszystkich edycji akcji „Florek”
 • hm. Marek Zgódko, komendant ośrodka „Berdo”, skarbnik hufca
 • hm. Jerzy Kwaśniewicz; komenda hufca, Naczelnik Poczty Harcerskiej „Sanok -72”, autor odznak i dyplomów
 • phm. Alicja Wosik, Wicewojewoda Podkarpacki
 • hm. Krystyna Chowaniec, komendantka hufca

1.2. Kapituła odznaki  honorowej akcji „Florek”  postanowiła za realizację zadań akcji „Florek” oraz pracę w sztabie akcji, przyznać odznaki następującym Osobom:

a/ Złota odznaka

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Nr odznaki
1 Waldemar Burzyński Prezes Zarządu WFOŚiGW 
w Rzeszowie
75
2. Bogusław Kida Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie 76
3.

Iwona Brząska

Opiekun Koła Ekologicznego 
w Zespole Szkół Ponadgimna-zjalnych nr 3 w Sanoku

77

4.

pwd. Radosław Masłyk

Sztab akcji „Florek”;

kwatermistrz zlotu

78

5.

Pwd. Izabela Janik

Sztab akcji „Florek”;

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b/ odznaka srebrna

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Nr odznaki
1 Beata Kuśnierz Drużynowa 42 Gromady Zuchowej w Prusieku 73
2. Dorota Kupczakiewicz Drużynowa Druzyny Harcerskiej „Majki” w Końskiem 74
3. Justyna Hryszko Sztab akcji „Florek” 75

 

 

 

 

 

 

 

c/ odznaka brązowa

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Nr odznaki
1 hm. Bożena Stencel Drużynowa 2 GZ „Słoneczna Gromada” i 5 BDH – środowisko „Buk”, Poznań 123
2. pwd. Danuta Ostalecka Drużynowa 7 Bieszczadzkiej Drużyny Starszoharcerskiej 
w Mchawie
124
3. phm. Małgorzata Kowalska Przyboczna 7 Bieszczadzkiej Drużyny Starszoharcerskiej 
w Mchawie
125
4. phm. Elżbieta Oleszycka Drużynowa 9 Drużyny Harcerskiej w Krowicy; hufiec Lubaczów 126
5. phm. Anna Furgała Drużynowa 15 GZ „Płonące iskierki”, Hufiec Lubaczów 127
6. pwd. Agnieszka Baranowska Drużynowa 16 DH 
w Falejówce
128
7. pwd. Alina Rychlicka - Indyk Drużynowa  51 Gromady Zuchowej w Falejówce 129
8. Krystyna Witowicz Opiekun Szkolnego Koło LOP – Szkoła Podstawowa w Zagórzu 130

9.

Romana Kwiatkowska Opiekun Szkolnego koło LOP _ SOSzW w Mielcu 131
10. Izabela Kukla Drużynowa 2 Drużyny Harcerska – SOSzW Mielec 132
11. phm. Mariola Twaróg Drużynowa 18 Gromady Zuchowej „Smerfowa gromada ze Smerfowego Lasu” w Jaszczwi, hufiec Krosno 132
12. phm. Zuzanna Józefczyk Drużynowa 5 Gromady Zuchowej w Iskrzyni, hufiec Krosno 133
13. Angelika Borys Sztab akcji „Florek” 134
14. Dawid Borys Sztab akcji „Florek” 135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hufiec

2.1. Powołuję sztab organizacyjny XVII Zlotu Harcerzy – Ekologów podsumowującego 25 edycję Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek” w składzie:

Komendant – hm. Magdalena Zgódko

Oboźny – dh. Michał Kmieć

Kwatermistrz - pwd. Radosław Masłyk

Członkowie sztabu: pwd. Izabela Janik, dh. Justyna Hryszko, dh. Karolina Polańska, dh. Angelika Borys, dh. Tomasz Kwiatkowski, dh. Jakub Kwaśniewicz, dh. Jakub Fara, dh. Jakub Janik, dh. Dawid Borys

7. Mianowania i zwolnienia instruktorów

7.1. Na wniosek MKSI z dnia 8 maja 2014 r, otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni dh. pwd. Annie Borczyk. Informuję, że będę miała zaszczyt pełnić funkcję opiekuna próby.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Bardzo dziękuję instruktorom i harcerzom za pełnienie służby podczas uroczystości 3 Maja.

12.2. Udzielam pochwały dh. Justynie Hryszko i pwd. Kornelowi Komendzie za zorganizowanie w dniu 10 maja br. rajdu dla zuchów „Siedmiomilowe Buty”.

12.3.  Za współpracę i pomoc w organizacji Wyprawy Uniamo Le Generazioni – Łączymy Pokolenia na uroczystości 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino dziękuję pwd. Kornelowi Komendzie, pwd. Annie Borczyk, phm. Danielowi Bielakowi i patrolowym pwd. Katarzynie Chowaniec, pwd. Januszowi Masłykowi i pwd. Radosławowi Masłykowi. Szczególnie dziękuję patrolowym za troskę o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników.

12.4. Udzielam pochwały wszystkim uczestnikom Wyprawy Monte Cassino za zdyscyplinowanie, hart ducha i zaangażowanie w realizowane zadania.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin