Rozkaz L. 9/2012 z 5 lipca

Sanok, 5 lipca, 2012 r.

 Chorągiew Podkarpacka

 Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 

Rozkaz L. 9/2012

 

 1. Informacje

1.1. Z radością i dumą informuję, że instruktor naszego hufca hm. Zbigniew Osenkowski został przez Prezydenta RP odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Znany artysta - grafik i autor opracowań z dziejów regionu od dzieciństwa związany jest harcerstwem, a służbę instruktorską pełni nieprzerwanie od 1962 roku. Był drużynowym, wchodził w skład komendy hufca i rady hufca, był instruktorem Harcerskiej Służby Informacyjnej i przewodniczącym Sądu Harcerskiego Hufca. Obecnie pracuje w Komisji Historycznej Hufca ZHP Ziemi Sanockiej. Druh Zbigniew od wielu lat projektuje harcerskie kartki, dyplomy i odznaki, opracowuje pod względem edytorskim wydawnictwa harcerskie. Dziękuję i gratuluję serdecznie Druhowi!

   

 2. Hufiec

2. 1. Komenda hufca w dniu 5 czerwca br. na wniosek phm. Elżbiety Gałązki nadała tytuł Instruktora Roku hm. Markowi Zgódko, skarbnikowi naszego hufcaDruh hm. Marek Zgódko szczególnie zasłużył na to miano. I jako komendant ośrodka „Berdo”, który dzięki Jego ogromnej pracy jest jedną z najlepszych baz harcerskich. I jako organizator imprez na orientację, obozów 
i biwaków, a także osoba prowadząca rozliczenia finansowe hufca. Wręczenie tytułu nastąpiło na apelu kończącym rok harcerski 2011/2012 w dniu 30 czerwca w ośrodku „Berdo”.

2.2. Zwalniam phm. Daniela Bielaka z funkcji komendanta biwaku „Powitanie wakacji” (30.06-01.07.2012). Dziękuję Druhowi za pracę. Za przeprowadzenie zajęć na biwaku dziękuję phm. Ryszardowi Stojowskiemu, Sabinie Adamskiej, Przemkowi Wasylikowi i Jaropełkowi Wantuła- Winikajtis (zajęcia linowe), Małgorzacie Nastała (przygotowanie gry terenowej „Szare Szeregi”), oboźnej biwaku pwd. Izabeli Janik i dh. Michałowi  Kmieciowi (przygotowanie ogniska). Szczególne podziękowania kieruję do Księdza phm. Marka Dudy, za posługę kapłańską i odprawienie pięknej mszy świętej.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 5 lipca br. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego Druhny Małgorzatę Nastała, Agnieszkę Baranowską i Agnieszkę Niedziela. Gratuluję Druhnom realizacji zadań próby i życzę satysfakcji z pełnienia roli harcerskiego wychowawcy i opiekuna.

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów: 

7.5.1. Z dniem 27 czerwca 2012 r.  przyjmuję przewodniczkę Natalię Mołczan w poczet instruktorów ZHP, z przydziałem służbowym do Chorągwi Podkarpackiej ZHP - Hufiec Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego.

12. Pochwały

12.1. Za pracę w roku szkolnym 2011/2012 dziękuję wszystkim Drużynowym, Opiekunom Drużyn, Przybocznym i Zastępowym. Dzięki Waszej pracy liczni młodzi  mogli uczestniczyć w ciekawych zajęciach, poznawać wielką wartość harcerskiego wychowania, piękno przyjaźni i koleżeństwa.

12.2. Dziękuję Komisji Stopni Instruktorskich za systematyczną i rzetelną pracę, przygotowującą przyszłą kadrę.

12.3. Dziękuję Poczcie Harcerskiej „Sanok 72” za stałą troskę o promowanie sanockiego hufca poprzez wydawanie kartek, znaczków, stempli okolicznościowych i gratuluję sukcesów w ogólnopolskich konkursach.

12.4. Za propagowanie specjalności harcerskich i przygotowywanie młodzieży do zdobywania uprawnień państwowych dziękuję klubom specjalnościowym:  Harcerskiemu Klubowi Górskiemu „Born to climb” oraz Harcerskiemu Klubowi Ratownictwa.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin