Rozkaz L. 3/2015 z 21 lutego

Sanok, 21 lutego, 2015 r. 

Chorągiew Podkarpacka                                                                   

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 Rozkaz L. 3/2015

2. Hufiec:

2.1. Z okazji jubileuszu 30-lecia Poczty Harcerskiej nr 72 Sanok zostały nadane odznaki pamiątkowe następującym osobom:

Lp. Imię i nazwisko Hufiec, funkcja
hm. Krystyna Chowaniec Komendantka Hufca Ziemi Sanockiej
hm. Ewa Wojtuszewska Z-ca Komendantki Hufca Ziemi Sanockiej
hm. Jerzy Kwaśniewicz Naczelnik Poczty Harcerskiej 72 Sanok
hm. Zbigniew Osenkowski Projektant wydawnictw Poczty Harcerskiej 72 Sanok
hm. Henryk Karwowski Naczelnik Poczt Harcerskich ZHP
hm. Marek Bieżanowski Naczelnik Poczty Harcerskiej w Krakowie
hm. Marek Stochmiałek Naczelnik Poczty Harcerskiej we Wrocławiu
hm. Jacek Nawrocki Poczta Harcerska w Krakowie
hm. Andrzej Zasadzki Poczta Harcerska w Warszawie
hm. Mirosław Muszyński Poczta Harcerska w Białymstoku
Pan Zbigniew Jaskulski Właściciel Drukarni w Krośnie
Pani Agnieszka Mularczyk Przyjaciel Poczty, firma LT System S.C. Sanok
Jakub Kwaśniewicz Poczta Harcerska 72 Sanok
Mateusz Kwaśniewicz Poczta Harcerska 72 Sanok
Katarzyna Chowaniec Drużynowa Harcerskiego Klubu Turystycznego
Muzeum Harcerstwa w Warszawie

2.2.  Z radością przywracam członkostwo w ZHP Druhowi hm. Ryszardowi Pacławskiemu, wieloletniemu komendantowi Hufca ZHP Ziemi Sanockiej, Naczelnikowi ZHP w latach 1990-2000, Sekretarzowi Generalnemu Światowej Skautowej Unii Parlamentarnej w latach 1997–2010. To zaszczyt dla naszego środowiska, że Druh Ryszard chce być członkiem naszej wspólnoty.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Dziękuję phm. Alicji Wosik za opracowanie i przygotowanie do druku kolejnego, 35. numeru „Sanockiego Skauta”.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin