Rozkaz L. 7/2015 z 30 maja

Sanok, 30 maja, 2015r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 7/2015

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi Podkarpackiej ZHP L 5/2015 z dnia 29.05.2015:

„5. Mianowania instruktorów

5.8. Potwierdzenie stopnia instruktorskiego

5.8.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16 maja 2015 roku potwierdzam stopień instruktorski harcmistrza druhowi hm. Ryszardowi Pacławskiemu, Hufiec Ziemi Sanockiej w Sanoku”.

1.2. Informuje, że X Zjazd Zwyczajny Hufca ZHP Ziemi Sanockiej odbędzie się 21 listopada 2015 r. Zjazd wybierze nowe władze i ustali program na następne  lata działania.

2. Hufiec

2.1. Mianuję hm. Jerzego Kwaśniewicza komendantem XVII Złazu Seniorów Chorągwi Podkarpackiej ZHP. Dziękuję Druhowi za podjęcie się nowego zadania i życzę udanego złazu.

2.2. Na wniosek Kapituły Odznaki Honorowej Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek” nadaje odznaki następującym Osobom:

a/ Złota odznaka

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Nr odznaki
1

Redakcja Tygodnika Sanockiego

-

80

2.

Andrzej Buszta

Leśniczy w Myczkowie

81

b/ odznaka srebrna

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Nr odznaki
1

Jakub Janik

Członek sztabu akcji „Florek”

76

c/ odznaka brązowa

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Nr odznaki
1

Robert Bury

Fundacja karpacka, koordynator projektu „Gwiezdne Bieszczady”

136

2.

Sabina Adamska

Wędrowniczka z 5 DH, prowadząca zajęcia z dziećmi SP 3 w Sanoku 137
3.

pwd. Anna Kurowska

Drużynowa 6 DH NS „Słoneczniki”

z Rzeszowa

138
4.

pwd. Katarzyna Prejznar

Drużynowa 17 DH z Jaszczwi

139
5.

Jakub Kwaśniewicz

Sztab akcji „Florek”

140

2.3. Podaję wyniki tegorocznej, XXVI edycji, akcji „Florek”:

Finaliści XXVI Edycji Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek”:
Kategoria zuchy
I miejsce - 11 GZ „Laskowe Orzeszki” Jedlicze     
II miejsce - 18 GZ "Smerfowa Gromada ze Smerfowego Lasu"  Jaszczew
III miejsce - 51 GZ „Grzybowe Ludki” Falejówka
IV miejsce - 2 GZ „Słoneczna Gromada”   Buk (Wielkopolska)
V miejsce  - "Ekoludki" SP nr 2 Dębica
Kategoria harcerze
I miejsce  - LOP SOSW   Mielec
II miejsce - 42 DH Prusiek
III miejsce - 9 DH Krowica Sama
IV miejsce - 18DH Łężany
IV miejsce  - Dzieci ze świetlicy SP nr3 Sanok
V miejsce   - 15 DH Jaćmierz
V miejsce   - 17 DH Jedlicze
VI miejsce  - 16 DH Falejówka
VI miejsce  -  LOP Falejówka
Kategoria harcerze starsi/gimnazjaliści/ekolodzy
I miejsce  -  Zagórscy Młodzi Ekolodzy Gimnazjum Zagórz
II miejsce - Szkolne Koło Ekologiczne Chorzelów
III miejsce -  „Grupa”  ZS nr3 Sanok
KONKURSY NA ZLOCIE EKOLOGÓW - Baza Berdo , Myczkowce 29 -31 maja 2015
Konkurs drużynowy na najciekawszą ekspozycję prac i meldunków wykonaną podczas zlotu:
kategoria - zuchy
 I miejsce - 18 GZ Jaszczew 
II miejsce - 11GZ Jedlicze
III miejsce -  51 GZ Falejówka
kategoria - harcerze
I miejsce - 15 DH Jaćmierz
II miejsce - 16 DH Falejówka
III miejsce-  42 DH Prusiek
kategoria - ekolodzy
I miejsce - Młodzi Ekolodzy z Zagórza
II miejsce - "Grupa" z ZSnr3 z Sanoka
III miejsce - Koło Ekologów z Chorzelowa
Konkurs na najciekawszą grę planszową o tematyce ekologicznej:
konkurs drużynowy 
I miejsce - Młodzi Ekolodzy z Zagórza
II miejsce - Koło Ekologów z Chorzelowa
III miejsce - 18 DH Łężany

Dziękuję wszystkim uczestnikom akcji „Florek”, gratuluję laureatom i zapraszam do udziału w kolejnej edycji akcji. Pracy nam nie zabraknie, ponieważ ludzie nadal w swojej bezmyślności niszczą jedyne miejsce na świecie w którym mogą żyć.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1.Dziękuję za uczestnictwo w uroczystościach peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży (28-29 maja) harcerkom i harcerzom z HKT, 2 DH, 5 DH, 9 DH, 13 DH, 54 DH oraz Druhowi z 4 DH. Szczególnie wyróżniam drużynowych, którzy swoją postawą dali dobry przykład swoim wychowankom:

Szczególne słowa uznania kieruję do Harcerskiego Klubu Turystycznego, który najliczniej i najdłużej pełnił służbę.

12.2. Udzielam pochwały sztabowi XVIII Zlotu Harcerzy Ekologów, który odbył się w dniach 29-31 maja:

  • dh, Jakubowi Kwaśniewiczowi

12.3. Dziękuję za przeprowadzenie zajęć dla uczestników XVIII Zlotu Harcerzy Ekologów następującym osobom:

  • phm. Alicji Wosik (warsztaty dziennikarskie ,,Mała przyroda wielkim okiem kamery”)
  • Panu Robertowi Buremu (obserwacje astronomiczne)
  • hm. Jadwidze Stojowskiej (zajęcia ,,W witaminowym świecie pyszności”)
  • pwd. Natalii Mołczan (dietetyczne gotowanie)

12.4. Dziękuję Ojcu Grzegorzowi Barcikowi za ubogacenie uczestników i gości zlotu wielkim darem Mszy Świętej.

13. Inne:

Kurs pierwszej pomocy przeprowadzony przez Harcerską Szkołę Ratownictwa  w Warszawie (kurs odbył się w dniac15-17 oraz 29-31 maja br. w Łańcucie” ukończył dh. Filip Drwięga. Na wniosek szefa szkolenia przyznaję Druhowi odznakę „Ratownika ZHP”

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin