Rozkaz L. 18/2015 z 23 pażdziernika

Sanok, 23 października, 2015r.

Chorągiew Podkarpacka                                                            

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 18/2015

                                               

2. Hufiec

2.1. Informuję, że komenda hufca w dniu 23 października przyjęła 4 uchwały:

-          Uchwała nr 40/IX/2015 w sprawie zwołania zjazdu zwyczajnego hufca.

-          Uchwała nr 41/IX/2015 w sprawie przyznania odznak honorowych „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej”.

-          Uchwała nr 42/IX/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania za okres kadencji.

-          Uchwała nr 43/IX/2015 w sprawie nadania nazwy 4 DH.

2.2. Na wniosek Kapituły odznaki honorowej honorowych „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” komenda hufca nadała srebrne odznaki następującym Osobom:

Lp. Imię i nazwisko/nazwa instytucji Funkcja Uzasadnienie
 

Irena Penar

Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej UM Sanoka Wieloletnia współpraca; udział w harcerskich uroczystościach, wspieranie pracy harcerskiej na forum Urzędu
 

Wojciech Pajestka

Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji UM Sanoka Angażowanie hufca do działań ogólno-miejskich, wspieranie organizacji festiwalu piosenki i konkursu recytatorskiego.
 

Andrzej Romaniak

Pracownik naukowy Muzeum Historycznego w Sanoku, wiceprezes Koła Historycz. im. AK Wielokrotny udział w charakterze prelegenta na organizowanych przez hufiec spotkaniach edukacyjnych.
 

Bronisław Kielar

Prezes Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku Udzielenie wsparcia dla CSE; udział hufca w uroczystościach organizowanych przez TG „Sokół”
 

pwd. Angelika Borys

Drużynowa 5 DH, członek Kapituły Stopni Wędrowniczych

Kilkuletnia wolontariacka

i systematyczna praca na rzecz hufca; także podczas HAL i HAZ

 

pwd. Justyna Hryszko

Drużynowa 54 GZ (do 15.09.2015), następnie opiekun tej gromady

Kilkuletnia wolontariacka

i systematyczna praca na rzecz hufca; także podczas HAL i HAZ

 

Jolanta Ziobro

Redaktor „Tygodnika Sanockiego” Wieloletnia współpraca, promowanie pracy hufca.
 

Waldemar Szybiak

Dyrektor Sanockiego Domu Kultury Wieloletnia współpraca. Współorganizacja m.in. konferencji „Katyń ... pamiętamy”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Na wniosek Kapituły odznaki honorowej honorowych „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” komenda hufca nadała złote odznaki następującym Osobom:

Lp. Imię i nazwisko/nazwa instytucji Funkcja Uzasadnienie
1.

Ks. phm. Marek Duda

Duszpasterz harcerzy Diecezji Przemyskiej Wieloletnia współpraca; sprawowanie posługi duszpasterskiej, udział w przedsięwzięciach programowych hufca; prowadzenie od 2012 r. Dróg Krzyżowych.
2.

Phm. Ewa Kseniak

Drużynowa 11 DH

w Bukowsku

Wzorowe prowadzenie drużyny, przygotowywanie młodej kadry, udział w organizacji HAL.

3.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku

-

Współpraca przy organizacji uroczystości patriotycznych,

70 rocznica utworzenia WKU

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Powołuję sztab organizacyjny do realizacji zadań związanych z obchodami święta Wszystkich Świętych:

-          phm. Anna Stawarz, phm. Jadwiga Mermer, phm. Maria Hanus – wykonanie stroików na groby;

-          hm. Magdalena Zgódko, phm. Ewa Kseniak, hm. Kazimierz Kisiołek, pwd, Katarzyna Chowaniec, pwd. Angelika Borys, dh. Tomasz Rajski, dh. Sabina Adamska – organizacja kwest, opieka nad kwestującymi.

Koordynator – hm. Krystyna Chowaniec.

3. Drużyny

3.1. Komenda hufca na wniosek Rady Drużyny nadała 4 Drużynie Harcerskiej nazwę „Dolina Sanu” oraz wyraziła uznanie dla drużyny za budowanie obrzędowości drużyny.

4. Kręgi

4.1. Zwalniam pwd. Janusza Masłyka, z powodu wyjazdu, z funkcji przewodniczącego Kręgu Starszyzny. Dziękuję Druhowi za dotychczasową współpracę i oczekuję Druha powrotu do służby. Druhu Januszu bardzo Ciebie w hufcu brakuje!

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin