Uchwała nr 3 Zjazdu Zwykłego

Uchwała nr 3  Zjazdu Zwykłego Hufca Ziemi Sanockiej 
im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego
z dnia 21 listopada 2015 r. w sprawie organizacji obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości i 100 – lecia powstania  Związku Harcerstwa Polskiego.
 
 
Na podstawie § 48, ust. 3, pkt 1 Statutu ZHP Zjazd postanawia:
 
1.Zobowiązać komendanta i komendę hufca do opracowania i przyjęcia uchwałą komendy programu obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości, w terminie do 30 czerwca 2017r. W programie obchodów należy uwzględnić rolę sanockiego harcerstwa w walkach o niepodległość i granice.
 
2.Zobowiązać wszystkie jednostki organizacyjne i kadrę hufca do aktywnego uczestnictwa w obchodach tej ważnej rocznicy.
 
3.Zobowiązać komendanta i komendę hufca do zorganizowania aktywnego udziału naszego środowiska w obchodach 100-lecia powstania ZHP, szczególnie uczestnictwa w Zlocie Harcerstwa Polskiego w 100. rocznicę powstania ZHP.
 
4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
.................................................................
 
(przewodniczący zjazdu)
 
 
facebook_page_plugin