Sprawozdanie komendanta i komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego na X Zjazd Zwykły Hufca

Sprawozdanie komendanta i komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego na X Zjazd Zwykły Hufca

 (21 listopada 2015 r.)

 

Sprawozdanie komendanta i komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego od IX Zjazdu (20.10.2011) do X Zjazdu (21.11.2015 r.)

1. Zasięg terytorialny działalności hufca:

Hufiec Ziemi Sanockiej obejmuje terenem działania cały powiat sanocki oraz miejscowości Milcza (do 31.12.2013) i Sieniawa w gminie Rymanów, powiat krośnieński.

2. Władze hufca:

Komenda:

  • Komendant hufca –    hm. Krystyna Chowaniec
 • Zastępca komendanta hufca – phm. Bogusław Ciupka  do 04.04.2014
 • hm. Ewa Wojtuszewska – zastępca komendanta od 17 października 2014 r.
 • Skarbnik –    hm. Marek Zgódko
 • pwd. Elżbieta Babiak
 • hm. Elżbieta Gałązka
 • hm. Jerzy Kwaśniewicz
 • phm. Anna Stawarz do 22 października 2013 r.
 • hm. Daniel Bielak
 • phm. Maria Kurkarewicz – od 17 października 2014 r.

Komisja Rewizyjna

 • Przewodnicząca –  phm. Katarzyna Ordon-Harłacz
 • Zastępca –  hm. Jadwiga Stojowska
 • Członkowie:
 • phm. Aleksandra Tasz do 3 lutego 2014 r.
 • hm. Lidia Zielonka – od 3 lutego 2014 r.
 • pwd. Izabela Janik – do 26 czerwca 2015 r.
 • pwd. Radosław Masłyk

3. Stałe komisje i zespoły:

Kapelan hufca – formalnie ks. pwd. Konrad Dyrda do 7 października 2015 r.; posługę duszpasterską sprawuje najczęściej ks. phm. Marek Duda oraz ks. phm. Paweł Kaszuba.

Międzyhufcowa Komisja Stopni Instruktorskich - przewodnicząca hm. Ewa Wojtuszewska. Obejmuje hufiec Brzozów i Ziemi Sanockiej; posiada uprawnienia do nadawania stopni instruktorskich: przewodnik/przewodniczka oraz podharcmistrz/podharcmistrzyni. Spotkania komisji odbywają się regularnie – w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

Członkowie komisji: hm. Kazimierz Kisiołek, hm. Teresa Radwańska (do 2013) hm. Zbigniew Zielonka (do 2013), phm. Maria Hanus (do 2013), hm. Elżbieta Gałązka, phm. Danuta Tutak (od 29.10.2013), hm. Jadwiga Stojowska.

Zespół Kadry Kształcącej (powołany rozkazem L17/2013 z 28.12.2013)- szef hm. Elżbieta Gałązka, członkowie: hm. Waldemar Basak, hm. Daniel Bielak.

Kapituła Stopni Wędrowniczych - przewodnicząca hm. Jadwiga Stojowska, phm. Maciej Gadomski (do 31 stycznia 2013 r.), phm. Jarosław Pankiewicz, hm. Daniel Bielak (z przerwą od 18.01.2012do 31.01.2013), pwd. Angelika Borys (od 29 lipca 2015) i pwd. Kornel Komenda (od 29 lipca 2015)

Namiestnictwo wędrownicze (namiestnik – hm. Daniel Bielak),

Redaktor naczelny „Sanocki Skaut” – do 7 czerwca 2013 roku phm. Edyta Bielak, następnie phm. Alicja Wosik

Hufcowy Administrator Elektronicznego Systemu Harcerskich Danych - hm. Jadwiga Stojowska,

Administrator strony internetowej hufca  - phm. Ryszard Stojowski

Poczta Harcerska Nr 72 –  naczelnik poczty hm. Jerzy Kwaśniewicz.

Komisja Historyczna – phm. Alicja Wolwowicz, hm. Zbigniew Osenkowski

4. Organizacja  pracy komendanta i komendy:

Komenda hufca odbyła 40 zbiórek i podjęła 43 uchwały, informacja o podjętych uchwałach umieszczana była w rozkazach komendanta hufca. Protokoły zbiórek wraz z  uchwałami na bieżąco przekazywane były do Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP. Ponadto odbywały się systematyczne konsultacje z członkami komendy.

Systematycznie wydawane były rozkazy przez komendantkę hufca. W poszczególnych latach wydano następującą ilość rozkazów:

Rok Rozkazy zwykłe Rozkazy Specjalne
2011 (od zjazdu 20.10.2011) 3 -
2012 15 3
2013 18 2
2014 17 2
2015 (do 31.10.2015) 18 2

Rozkazy umieszczane były na stronie hufca, na tablicy ogłoszeń w Domu Harcerza oraz przekazywane do Komendy Chorągwi.

Bieżące informacje (komunikaty, materiały edukacyjne dla drużynowych, regulaminy
i zaproszenia) były przekazywane drużynowym i wszystkim instruktorom drogą elektroniczną (do części drogą pocztową). Informacje ukazywały się także na facebooku (wersja elektroniczna „Sanockiego Skauta” prowadzona przez phm. Alicję Wosik; posty umieszczali: hm. Krystyna Chowaniec, phm. Izabela Janik, hm. Daniel Bielak) i stronie internetowej hufca (administrator – phm. Ryszard Stojowski).

Członkowie komendy (K. Chowaniec, D. Bielak, M. Kurkarewicz) pełnili stałe dyżury w Domu Harcerza. Do października 2014 r. dyżury pełnił także pwd. Janusz Masłyk oraz phm. Anna Borczyk (do końca maja 2015 r.). Praca harcerska hufca koncentruje się w Domu Harcerza, który jest czynny codziennie (od 2015 r. poza poniedziałkami) w godzinach 15.00 - 18.00. W razie potrzeb (zwłaszcza w piątki) nawet do 20.00.

Komenda hufca na każdy rok opracowywała plan operacyjny i plan kształcenia. Za poszczególne lata sporządzano sprawozdania, które były zatwierdzane na zbiórkach komendy.

Program hufca realizowano stosując sprawdzoną formę - powoływanie sztabów zadaniowych. Przez cały czas funkcjonował sztab Harcerskiej Ogólnopolskie Akcji Ekologicznej „Florek” (lata 2011-2013 kierowała phm. Edyta Bielak, od października 2013 r. – hm. Magdalena Zgódko).

 1. Stan liczbowy hufca:

Stan hufca według spisu w ewidencji elektronicznej na dzień 31.12.2012

L.p. Nazwa jednostki liczba członków
1. 33 Gromada Zuchowa w Besku 13
2. 35 Gromada Zuchowa w Mymoniu 10
3. 21 Drużyna Harcerska w Besku 12
4. 22 Drużyna Harcerska w Besku 12
5. 14 Drużyna Starszoharcerska w Sieniawie 13
6. 11 Drużyna Harcerska w Bukowsku 12
7. 5 Gromada Zuchowa w Sanoku 16
8. 5 Drużyna Harcerska w Sanoku 17
9. 10 Drużyna Harcerska w Sanoku 8
10. 54 Drużyna Harcerska w Sanoku 16
11. 9 Drużyna Harcerska w Sanoku 10
12. 13 Drużyna Harcerska KWV (wędrownicza) 9
13. 2 Drużyna Harcerska 9
14. 4 Drużyna Harcerska w Sanoku 12
15. 42 Gromada Zuchowa w Prusieku 12
16. 42 Drużyna Harcerska w Prusieku 12
17. 51 Gromada Zuchowa w Falejówce 12
18. 12 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska w Pisarowcach 5
19. 45 Drużyna Harcerska w Mrzygłodzie 12
20. 16 Drużyna Harcerska w Falejówce 10
21. 4 Gromada Zuchowa w Zagórzu 16
22. 64 Drużyna Harcerska w Łukowem 9
23. 25 Gromada Zuchowa w Odrzechowej 12
24. 26 Drużyna Harcerska w Odrzechowej 12
25. 15 Drużyna Harcerska w Jaćmierzu 14
26. Harcerski Klub Górski 1
27. Harcerski Klub Turystyczny 12
28. Harcerski Klub Ratownictwa 1
Razem: 309
SPIS KADRY WPISANY DO EWIDENCJI NA DZIEŃ 31.12.2012 (ewidencja elektroniczna)  
L. p. Nazwisko i imię stopień Funkcja
1 BABIAK ELŻBIETA PRZEWODNICZKA DRUŻYNOWA 25 GZ, CZŁONEK KH
2 BARANOWSKA AGNIESZKA PRZEWODNICZKA DRUŻYNOWA 16 DH
3 BIELAK DANIEL PODHARCMISTRZ SZEF HKR
4 BIELAK EDYTA PODHARCMISTRZYNI DRUŻYNOWA 12 DH
5 BORCZYK ANNA PRZEWODNICZKA OPIEKUN 54 DH I 54 GZ
6 CHMIELEWSKA HALINA PRZEWODNICZKA DRUŻYNOWA 14DH
7 CHOWANIEC KATARZYNA BRAK DRUŻYNOWA HKT
8 CHOWANIEC KRYSTYNA HARCMISTRZYNI KOMENDANT, CZŁONEK KONWENTU RN ZHP
9 CIUPKA BOGUSŁAW PODHARCMISTRZ Z-CA KOMENDANTA HUFCA
10 CZAS MICHAŁ PRZEWODNIK INSTRUKTOR HUFCA
11 DEREŃ ANNA PRZEWODNICZKA DRUŻYNOWA 33 GZ
12 FOLCIK ANNA PRZEWODNICZKA DRUŻYNOWA 31 GZ
13 FOLCIK MAŁGORZATA PRZEWODNICZKA INSTRUKTOR HUFCA
14 GALANT WŁADYSŁAWA BRAK DRUŻYNOWA 39 GZ
15 GAŁĄZKA ELŻBIETA HARCMISTRZYNI DRUŻYNOWA, CZŁONEK ZKK Chorągwi
16 GEBUS DOROTA BRAK DRUŻYNOWA 7 DH
17 HANUS MARIA PODHARCMISTRZYNI CZŁONEK KSI
18 HAŃCZUK ANNA Przewodniczka DRUŻYNOWA 2 GZ
19 HARNA KAZIMIERZ podharcmistrz INSTRUKTOR HUFCA
20 HARNA KRYSTYNA HARCMISTRZYNI INSTRUKTOR HUFCA
21 HRYSZKO JUSTYNA BRAK DRUŻYNOWA 54 GZ
22 JANIK IZABELA PRZEWODNICZKA CZŁONEK KR , OPIEKUN 5 DH
23 KAWAŁKIEWICZ BOGUMIŁA podharcmistrzyni DRUŻYNOWA 69 GZ
24 KIERNISZ MICHAŁ PRZEWODNIK DRUŻYNOWY 13 DH
25 KISIOŁEK KAZIMIERZ HARCMISTRZ DRUŻYNOWY 64 DH,  CZŁONEK MKSI
26 KLIMKOWSKA-BIL MAGDALENA HARCMISTRZYNI INSTRUKTOR HUFCA
27 KMIEĆ MICHAŁ BRAK DRUŻYNOWY 5 DH
28 KOMENDA KORNEL PRZEWODNIK INSTRUKTORHUFCA
29 KOPCZAK ALEKSANDRA BRAK DRUŻYNOWA 54 DH
30 KSENIAK EWA
PODHARCMISTRZYNI
DRUŻYNOWA 11 DH
31 KURKAREWICZ MARIA BRAK DRUŻYNOWA 9 DH
32 KUŚNIERZ BEATA BRAK DRUŻYNOWA 42 GZ
33 KWAŚNIEWICZ JERZY HARCMISTRZ KH, CZŁONEK SĄDU HARCERSKIEGO Chor.
34 KWOLEK EUGENIA Podharcmistrzyni INSTRUKTOR HUFCA
35 MACKIEWICZ-ADAMSKA LIDIA HARCMISTRZYNI CZŁONEK ZKK CHORĄGWI
36 MACKO ALEKSANDRA PRZEWODNICZKA DRUŻYNOWA 4 GZ
37 MASŁYK JANUSZ PRZEWODNIK PO. KOMENDANTA OSRODKA "BERDO"
38 MASŁYK RADOSŁAW PRZEWODNIK DRUŻYNOWY 2 DH , CZŁONEK KOMISJI REW.
39 MERMER JADWIGA
PODHARCMISTRZYNI
INSTRUKTOR HUFCA
40 NIEDZIELA AGNIESZKA PRZEWODNICZKA INSTRUKTOR HUFCA
41 ORDON-HARŁACZ KATARZYNA PODHARCMISTRZYNI DRUŻYNOWA 5 GZ (do IX 2014), PRZEWODNICZĄCA KR
42 OSENKOWSKI ZBIGNIEW HARCMISTRZ KOMISJA HISTORYCZNA
43 PACŁAWSKA MAGDALENA HARCMISTRZYNI DRUŻYNOWA 4 DH
44 PANKIEWICZ JAROSŁAW Podharcmistrz CZŁONEK KAPITUŁY WĘDROWNICZEJ HUFCA
45 PENAR EUGENIA Harcmistrzyni INSTRUKTOR HUFCA
46 RADWAŃSKA TERESA HARCMISTRZYNI CZŁONEK MKSI
47 RYCHLICKA-INDYK ALINA PRZEWODNICZKA DRUŻYNOWA 51 GZ
48 RYNIAK JUSTYNA BRAK DRUŻYNOWA 10 DH
49 SOŁTYS BOŻENA PODHARCMISTRZYNI DRUŻYNOWA 26 DH
50 STAWARZ ANNA PODHARCMISTRZYNI DRUŻYNOWA 1 ZGZ, CZŁONEK KH
51 STOJOWSKA JADWIGA HARCMISTRZYNI PRZEW.  KAPITUŁY SW, V-CE PRZEW. KRH
52 STOJOWSKI RYSZARD PODHARCMISTRZ DRUŻYNOWY HKG
53 STRUŚ JOLANTA HARCMISTRZYNI INSTRUKTOR HUFCA
54 STRZELECKI JAN HARCMISTRZ PRZEWODNICZĄCY KRĘGU SENIORÓW
55 SZAFRAN  DOROTA PODHARCMISTRZYNI INSTRUKTOR HUFCA
56 SZAŁANKIEWICZ DANUTA PRZEWODNICZKA DRUŻYNOWA 35 GZ
57 SZUL KATARZYNA PRZEWODNICZKA DRUŻYNOWA 22 DH
58 TASZ ALEKSANDRA PRZEWODNICZKA CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA
59 TUTAK DANUTA PODHARCMISTRZYNI DRUŻYNOWA 45 DH
60 WŁADYKA-WITALIS ANDRZEJ HARCMISTRZ INSTRUKTOR HUFCA
61 WOJTUSZEWSKA EWA HARCMISTRZYNI PRZEWODNICZĄCA MKSI
62 WOLWOWICZ ALICJA PODHARCMISTRZYNI INSTRUKTOR HUFCA
63 ZAWOJSKA DANUTA PRZEWODNICZKA DRUŻYNOWA 34 GZ
64 ZGÓDKO KATARZYNA PRZEWODNICZKA INSTRUKTOR HUFCA
65 ZGÓDKO MAGDALENA HARCMISTRZYNI DRUŻYNOWA 42 DH
66 ZGÓDKO MAREK HARCMISTRZ SKARBNIK HUFCA
67 ZIELONKA LIDIA HARCMISTRZYNI DRUŻYNOWA 21 DH
68 ZIELONKA ZBIGNIEW HARCMISTRZ KOMENDANT ZWIĄZKU DRUŻYN, CZŁONEK MKSI
         

Razem – stan liczbowy na dzień 31.12.2012 r. wynosił – 377 osób.

Drużyny i gromady, które zaprzestały działalności w latach 2011-2015:

 • 20 GZ w Bukowsku, 17 DH w Pobiednie (grudzień 2011), 1 Zagórska Gromada Zuchowa, 39 Gromada Zuchowa w Pakoszówce, 7 Gromada Zuchowa w Jaćmierzu (zuchy przeszły do 15 DH, która jest drużyną wielopoziomową), 12 WDH w Pisarowcach.
 • Z dniem 1 stycznia 2014 ustało członkostwo z powodu nieopłacenia składki 9 jednostkom:

-          2 GZ w Czaszynie przy SP w Czaszynie

-          69 GZ w Zagórzu przy SP w Zagórzu

-          8 GZ przy SP - 6 w Sanoku – Olchowcach

-          32 GZ przy ZS w Besku

-          33 GZ przy ZS w Besku

-          34 GZ przy ZS w Milczy

-          35 GZ przy SF w Mymoniu

-          18 DH przy ZS w Milczy

-          10 GZ w Sanoczku przy SF w Sanoczku

Z dniem 1 stycznia 2014 r. rozwiązane zostały z powodu zaprzestania działalności: 7 Drużyna Starszoharcerska przy Gimnazjum w Długiem oraz 6 Gromada Zuchowa przy Przedszkolu nr 2 w Sanoku.

W kadencji reaktywowano działalność 54 GZ w Sanoku, obecnie rozpoczęto reaktywację 69 Gromady Zuchowej  przy Szkole Podstawowej w Zagórzu.

Na koniec kadencji w hufcu funkcjonują następujące podstawowe jednostki (stan liczbowy na dzień 23.10.2015 w ewidencji elektronicznej):

L.p. Nazwa jednostki Liczba członków
1 21 Drużyna Harcerska w Besku 10
2 22 Drużyna Harcerska w Besku 7
3 14 Drużyna Starszoharcerska w Sieniawie 4
4 11 Drużyna Harcerska w Bukowsku 11
5 5 Gromada Zuchowa w Sanoku 8
6 5 Drużyna Harcerska w Sanoku 14
7 10 Drużyna Harcerska w Sanoku 3
8 54 Drużyna Harcerska w Sanoku 13
9 9 Drużyna Harcerska w Sanoku 9
10 13 Drużyna Harcerska KWV (wędrownicza) 10
11 2 Drużyna Harcerska (wędrownicza) 9
12 4 Drużyna Harcerska w Sanoku 9
13 42 Gromada Zuchowa w Prusieku 3
14 42 Drużyna Harcerska w Prusieku 11
15 51 Gromada Zuchowa w Falejówce 12
16 45 Drużyna Harcerska w Mrzygłodzie 9
16 16 Drużyna Harcerska w Falejówce 20
17 4 Gromada Zuchowa w Zagórzu 15
18 64 Drużyna Harcerska w Łukowem 5
19 25 Gromada Zuchowa w Odrzechowej 8
20 26 Drużyna Harcerska w Odrzechowej 11
21 15 Drużyna Harcerska w Jaćmierzu 10
22 Harcerski Klub Górski -
23 Harcerski Klub Turystyczny 18
24 Harcerski Klub Ratownictwa 1
25 54 Gromada Zuchowa w Sanoku 11
26 17 Gromada Zuchowa w Nowym Łupkowie 10
27 Harcerski Krąg Seniorów -

RAZEM

251

W ewidencji elektronicznej bezpośrednio do hufca przyporządkowanych jest 58osób.

Stan liczbowy hufca na dzień 23.10.2015 r. wynosi według ewidencji elektronicznej 309 osób.

Nie oddaje to rzeczywistej liczby członków; w części gromad i drużyn nie prowadzi się ewidencji na bieżąco.

Kadra hufca (instruktorzy, wędrownicy i starszyzna pełniący funkcje – stan na dzień 23.10.15 r.):

Lp. Imię i nazwisko Stopień Funkcja
1. Babiak Elżbieta przewodniczka Drużynowa 25 GZ w Odrzechowej, członek Komendy Hufca
 1.  
Baranowska Agnieszka przewodniczka Drużynowa 16 DH w Falejówce
 1.  
Basak Waldemar harcmistrz Członek ZKK hufca
 1.  
Bielak Daniel harcmistrz Szef HKR, członek Komendy Hufca i ZKK, KSW oraz ChKSI
 1.  
Bieńko Klaudia - Drużynowa 10 DH w Sanoku
 1.  
Bodziak Magdalena harcmistrzyni Drużynowa 4 DH w Sanoku
 1.  
Borys Angelika przewodniczka Drużynowa 5 DH w Sanoku,Członek KSW
 1.  
Chmielewska Halina przewodniczka Drużynowa 14 DH w Sieniawie
 1.  
Chowaniec Katarzyna przewodniczka Drużynowa HKT w Sanoku
 1.  
Chowaniec Krystyna harcmistrzyni Komendantka Hufca, członek CKR
 1.  
Gałązka Elżbieta harcmistrzyni Druż. 15 DH w Jaćmierzu, czł. komendy hufca i MKSI, szef ZKK
 1.  
Gac Dorota - Drużynowa 21 DH w Besku
 1.  
Kilar Magdalena przewodniczka Drużynowa 17 GZ w N. Łupkowie
 1.  
Kisiołek Kazimierz harcmistrz

Drużynowy 64 DH w Łukowem,

członek MKSI

 1.  
Komenda Kornel przewodnik Członek Kapituły Stopni Wędrow.
 1.  
Wójcik Aleksandra - Drużynowa 54 DH w Sanoku
 1.  
Kseniak Ewa podharcmistrzyni Drużynowa 11 DH w Bukowsku
 1.  
Kurkarewicz Maria podharcmistrzyni Druż.9 DH w Sanoku, Członek Komendy Hufca
 1.  
Kuśnierz Beata - Drużynowa 42 GZ w Prusieku
 1.  
Kwaśniewicz Jerzy harcmistrz

Członek Komendy Hufca i ChSH,

Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 72

 1.  
Łuczka Martyna - Drużynowa 5 GZ
 1.  
Macko Aleksandra przewodniczka Drużynowa 4 GZ w Zagórzu
 1.  
Majewski Tomasz - Drużynowy 13 DH w Sanoku
 1.  
Masłyk Radosław przewodnik

Drużynowy 2 DH „Mouse”,

członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej

 1.  
Ordon – Harłacz Katarzyna podharcmistrzyni przewodnicząca Hufcowej Komisji Rewizyjnej
 1.  
Osenkowski Zbigniew harcmistrz członek Komisji Historycznej Hufca
 1.  
Pacławska Helena podharcmistrzyni Przewodnicząca Kręgu  Seniorów
 1.  
Pankiewicz Jarosław podharcmistrz Członek Kapituły Stopni Wędrow.
 1.  
Polańska Dominika - Drużynowa 54 GZ w Sanoku
 1.  
Rychlicka-Indyk Alina przewodniczka Drużynowa 51 GZ w Falejówce
 1.  
Sołtys Bożena podharcmistrzyni Drużynowa 26 DH w Odrzechowej
 1.  
Stojowska Jadwiga harcmistrzyni Przewodnicząca KSW, z-ca przewodniczącej HKR, członek MKSI
 1.  
Stojowski Ryszard podharcmistrz Szef HKG „Born to climb”, administrator strony internetowej hufca
 1.  
Szul Katarzyna przewodniczka Drużynowa 22 DH w Besku
 1.  
Tutak Danuta podharcmistrzyni Drużynowa 45 DH w Mrzygłodzie, członek MKSI
 1.  
Wojtuszewska Ewa harcmistrzyni z-ca komendanta hufca, p-ca MKSI
 1.  
Wolwowicz Alicja podharcmistrzyni Członek Komisji Historycznej
 1.  
Wosik Alicja podharcmistrzyni Redaktor Sanockiego Skauta
 1.  
Zielonka Lidia harcmistrzyni Członek Komisji Rewizyjnej
 1.  
Katarzyna Zgódko podharcmistrzyni Członek Rady d.s. Programowych Kręgu Akademickiego „Diablak” w Krakowie
 1.  
Zgódko Magdalena harcmistrzyni Drużynowa 42 DH
 1.  
Zgódko Marek harcmistrz Skarbnik,  komendant ośrodka „BERDO”

Kadra hufca – instruktorzy nie pełniący stałych funkcji, aktywnie działający na rzecz ZHP:

Lp. Nazwisko i imię Stopień instruktorski  
  Bielak Edyta podharcmistrzyni  
  Borczyk Anna podharcmistrzyni  
  Hanus Maria Podharcmistrzyni  
  Hryszko Justyna Przewodniczka  
  Klimkowska – Bil Magdalena Harcmistrzyni  
  Mackiewicz –Adamska Lidia Harcmistrzyni  
  Masłyk Janusz Przewodnik
  Mermer Jadwiga podharcmistrzyni  
  Mołczan Natalia przewodniczka  
  Nastała Małgorzata przewodniczka  
  Pacławski Ryszard Harcmistrz  
  Penar Eugenia Harcmistrzyni  
  Siekierzyńska Maria Harcmistrzyni
  Stawarz Anna podharmistrzyni  
  Strzelecki Jan Harcmistrz  
  Wicijowska Lidia podharcmistrzyni  
  Władyka Witalis Andrzej harcmistrz

6. Harcerski ośrodek „Berdo” w Myczkowcach:

Komendant: hm. Marek Zgódko. Pracownicy ośrodka – Pan Jan Drwięga i pwd. Janusz Masłyk (od 1 marca 2013 r. do 31 sierpnia 2014). Baza jest miejscem, gdzie organizowane są biwaki drużyn, kolonie i obozy. Ośrodek prowadząc swoją działalność jest samowystarczalny finansowo, wspiera organizacyjnie i finansowo pracę programową hufca. Standard ośrodka jest systematycznie podwyższany. Podczas wakacji gości kolonie i obozy z całej Polski.

Najważniejsze prace i inwestycje przeprowadzone w ośrodku „Berdo” w latach 2012-2013:

 • generalny remont i modernizacja 4 domków oraz świetlicy,
 • budowa wiaty ogniskowej (przeniesienie z ośrodka w Łazorach),
 • wymiana wykładziny w hali sportowej, malowanie wnętrza, czyszczenie i malowanie dachu hali,
 • uzupełnienie sprzętu kuchennego (zakup patelni elektrycznej),
 • uzupełnienie sprzętu ratunkowego,
 • wycinka 20 szt. świerków i przeróbka na deski i kantówki do prac remontowych,

Działalność ośrodka „Berdo” w 2014 r.

W ośrodku  gościliśmy 19 obozów i koloni (łącznie 8295 osobodni), biwak Florka -109 osób, 80 turystów indywidualnych oraz biwaki drużyn (2 DH, HKT, 5 GZ).

Wykonane prace  modernizacyjne i remontowe:

-          przegląd, naprawa i uzupełnienia instalacji elektrycznej,

-          remont 4 łazienek w domkach- płytki, kabiny prysznicowe,

-          remont  balkonu budynku pawilonu,

-          naprawa i malowanie ścian  14 domków,

-          czyszczenie i malowanie dachu pawilonu kuchenno-sanitarnego,

-          naprawa kominów,

-          wykonanie pawilonu(domku) przestawnego 2,5x6 m .

-          remont wnętrza 2 pomieszczeń przy hali,

-          - wymiana drenażu i    części filtra gruntowego oczyszczalni.

Zakupy wyposażenia o większej wartości:

-          zmywarka gastronomiczna (5000 zł) ,

-          4 łóżka drewniane z materacami sprężynowymi,

-          piła motorowa,

-          czujniki dymu do wszystkich pomieszczeń mieszkalnych,

-          rozrusznik planetarny i akumulator rozruchowy do łodzi.

Pracownicy:

- etatowo- przez cały rok 2 osoby + 1 osoba w okresie styczeń-sierpień,

- sezonowo w okresie wakacji- obsługa kuchni, ambulatorium i przystani,

- na umowę o dzieło lub usługi firm zewnętrznych (elektryk, kominiarz, przeglądy ppoż., konserwacja oczyszczalni, część prac malarskich i  konstrukcyjnych).

Wolontariusze:

- kilku harcerzy, wędrowników i instruktorów ( głównie z 2 DH)  w trakcie biwaków kwatermistrzowskich oraz dh Jakub Kwaśniewicz (10 dni) i  dh. Justyna Hryszko (40 dni)   w trakcie HAL.

Działalność ośrodka „Berdo” w 2015 r.:

W ośrodku  gościliśmy 18 obozów i koloni (łącznie 8385 osobodni), biwak Florka -120 osób, Złaz Seniorów-18 osób, 38 turystów indywidualnych, biwaki drużyn naszego hufca (2 DH, 5 DH, 9 DH, biwak NAL) oraz biwaki innych środowisk (ZS Nowotaniec, KH Kolbuszowa, 2 DH Krosno).

Wykonane prace  modernizacyjne i remontowe:

-          remont świetlików w dachu sali sportowej, części szczytowej dachu z wykonaniem obróbek blacharskich oraz naprawa drzwi i malowanie wnętrza,

-          remont i malowanie pomostów  wraz z wykonaniem nowych poszyć(deskowań) na pomosty          i trapy

-          remont kanalizacji w kuchni ośrodka,

-          wykonanie daszków nad wejściami do 6 domków,

-          czyszczenie i malowanie wyposażenia kuchni (stoły, lodówki),

-          naprawa obróbki  kominów,

-          generalny remont 7 szt. kajaków .

-          remont silnika samochodu UAZ(transport wewnętrzny),

-          wypoziomowanie i remont kontenerów oczyszczalni,

-          wykonanie stojaków w części zaplecza technicznego ośrodka,

-          remont ogrodzenia(w tym wycinka powalonych drzew, spawanie słupków, naprawa siatki),

-          porządkowanie 2 obozowisk zdewastowanych (gruntownie przekopanych) przez dziki,

-          przegląd i naprawa wyposażenia obozowego(kanadyjki, regały, podesty, zadaszenia do namiotów),

-          wykonanie 7 szt. tapczanów do domków,

-          naprawa i malowanie 25 szt. ławek parkowych(przed domkami),

-          wykonanie pokrycia stałego na wiacie (obok wejścia) z gontów bitumicznych wraz z obróbkami.

Zakupy wyposażenia o większej wartości na łączną kwotę 17510, 29 zł :

-          5 szt. namiotów „ 10 wysoka” ,

-          zamrażarka,

-           12 szt. plandek(tropików) do namiotów „ 10”,

-           2 kuchenki gazowe,

-          2 butle na gaz 12 kg,

-          zgrzewarka do plandek.

Zakupy materiałów do planowanych prac remontowych w domkach, pawilonie kuchenno-sanitarnym
i hali sportowej:

- okna- 17 szt. ,

- kabiny prysznicowe-7 szt.,

-płytki i zaprawy klejowe,

-płyty gk, osb i mfp,

-blacha,

-kruszywa i cement.

Całość materiałów przewieziono na teren ośrodka

Pracownicy:

- etatowo-  2  osoby  z tego 1 osoba ze względów zdrowotnych praktycznie przez cały czas była nieobecna,

- sezonowo w okresie wakacji- obsługa kuchni, ambulatorium i przystani,

- na umowę o dzieło lub usługi firm zewnętrznych (elektryk, kominiarz, przeglądy ppoż., konserwacja oczyszczalni, część prac remontowych).

Wolontariusze:

- praca harcerzy i instruktorów w trakcie biwaków drużyn.

Stałe  prace obsługowe, konserwacyjne i remontowe wykonywane w ośrodku „Berdo”:

-          bieżący dozór ośrodka przez cały rok,

-          koszenie traw, wyrównywanie terenu, wycinka zbędnego zakrzaczenia,

-          naprawy i konserwacja dachów, czyszczenie rynien,

-          bieżące naprawy pomostów , sprzętu pływającego i łodzi,

-          bieżące remonty domków, pomieszczeń kuchennych, łazienek,

-          całoroczne czynności obsługowe związane z funkcjonowaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (w tym oczyszczalni ścieków),

-          przygotowanie ośrodka w okresie wiosennym do sezonu, a po sezonie  demontaż pomostów
i elementów instalacji wodnej  oraz zabezpieczenie sprzętu w magazynach,

-          bieżąca obsługa gości ośrodka (przygotowanie domków i obozowisk, przewozy łodzią, zaopatrzenie).

Prace w ośrodku „Berdo” wykonywane są głównie przez pracowników ośrodka. Do prac specjalistycznych zatrudniane są dodatkowe osoby.

7. Centrum Sportów Ekstremalnych:

            W 2014 roku z inicjatywy phm. Ryszarda Stojowskiego i staraniem Harcerskiego Klubu Górskiego, po uzyskaniu akceptacji komendy hufca, Hufiec Ziemi Sanockiej wziął w użytkowanie od Gminy Miasta Sanoka budynek dawnej kotłowni przy ulicy Poprzedniej.  Na remont budynku
i utworzenie w nim Centrum Sportów Ekstremalnych pozyskano środki z projektu  „Alpy – Karpatom program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”. Umowę pomiędzy Fundacją Karpacką – Polska a Hufcem Sanok ZHP podpisano dniu 5 lipca 2014 r. Całkowita wartość projektu wyniosła 23 500 PLN z czego kwota dotacji (dofinansowania) 21 00 PLN tj. 6051,87 CHF i stanowi 89,4% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Nasz wniosek o przyznanie nam dofinansowania noszący nazwę „Centrum Sportów Extremalnych jako poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej regionu” uzyskał pozytywną ocenę komisji kwalifikacyjnej w ramach II naboru wniosków do Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych.                W tworzeniu CSE uczestniczyło działające przy hufcu  Stowarzyszenie Wychowawców "Eleusis", które również w dniu 5 lipca 2014 r. podpisało umowę z Fundacją Karpacką – Polska na kwotę 23 500 PLN
 na projekt noszący nazwę „Turystyka kwalifikowana dla każdego – uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty turystycznej regionu”. Z pozyskanych środków wykonano następujące prace:

-          opracowanie dokumentacji, uzyskanie stosownych pozwoleń nadzoru budowlanego;

-          zakup i montaż okien i drzwi, zamurowanie zbędnych otworów okiennych;

-          instalacja elektryczna;

-          instalacja wodna i kanalizacyjna;

-          zakup wykładziny podłogowej

        Wszystkie prace porządkowe i nie wymagające uprawnień specjalizacyjnych wykonali nieodpłatnie członkowie Harcerskiego Klubu Górskiego, angażowała się również młodzież harcerska, głównie 2 DH.

We własnym zakresie dokonano także demontażu sztucznej ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3 w Sanoku i zamontowano ściankę w nowym obiekcie. Mogły się już odbyć zawody wspinaczkowe o Puchar Starosty Powiatu Sanockiego w dn. 19.09.2015 r. Wszystkie prace oraz prowadzenie i rozliczenie projektu koordynował szef HKG, phm. Ryszard Stojowski. Jemu też komenda hufca powierzyła administrowanie budynkiem.

8. Najważniejsze zrealizowane przedsięwzięcia programowe:

a/ kompleksowe programy wychowawczo-edukacyjne:

 • Program profilaktyczny „Zamiast” - VI edycja (wsparcie Burmistrza Miasta Sanoka, zadania
  z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej, realizacja czerwiec - listopad 2012 r.)
 • Program profilaktyczny „Harcerski zastęp – rówieśnicza grupa wsparcia” – 2 edycje (wsparcie Burmistrza Miasta Sanoka, zadania z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej, realizacja maj - listopad 2013 r. i maj – listopad 2014)
 • XXIII, XXIV, XXV i XXVI edycja Ogólnopolskiej  Harcerskiej Akcji Ekologicznej „Florek” (wsparcie WFOŚiGW orazBurmistrzaMiasta Sanoka). Szczególnie uroczyście obchodzono zakończenie XXV edycji akcji „Florek”.  Meldunki i prace wykonane przez uczestników akcji
  w 2013 i 2014 roku były prezentowane na wystawie w holu Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (dzięki  ówczesnej wicewojewodzie, phm. Alicji Wosik). W roku 2015 gościem zlotu podsumowującego akcję „Florek” był  członek GK ZHP – hm. Grzegorz Woźniak.
 •   Harcerska Służba Pamięci Narodowej – systematyczna opieka nad grobami oraz nad Dębami Pamięci i Krzyżem Golgoty Wschodu.
 •   Projekt „Harcerskie wędrówki” – cykl rajdów pieszych, 2 edycje (dofinansowanie z Powiatu Sanockiego 2012, 2013)
 • Projekt „Rozśpiewana drużyna” – zajęcia nauki gry na gitarze, zakup śpiewników i płyt, prezentacje drużyn (2012 rok, dofinansowanie  z Powiatu Sanockiego), koordynator – pwd. Elżbieta Babiak
 •   Projekt „Koronek starych czar” (2013,  dofinansowanie  z Powiatu Sanockiego; realizowany przy współpracy z Muzeum Budownictwa Ludowego). Koordynator – phm. Bogusław Ciupka.
 •   Prowadzenie zajęć wspinaczkowych przez instruktorów  HKG „Born no climb” na sztucznej ściance wspinaczkowej  w Gimnazjum nr 3 (2011/2012 i 2012/2013) – 2 razy w tygodniu.
 • Program z zakresu profilaktyki narkotykowej „Zajęcia klubu popołudniowego dla młodzieży” (2014, 2015), dofinansowanie przez Gminę Miasta Sanoka
 • Projekt „Rajdy piesze „Szlakiem kurierów beskidzkich ZWZ-AK” w 2015 r. - dofinansowanie 
  z Powiatu Sanockiego.
 • Projekt „Rady drużyn – szkołą liderów młodzieżowych” – 2015; dofinansowanie przez Gminę Miasta Sanoka.

b/ ważniejsze wydarzenia programowe - cykliczne:

  Festiwale Piosenki Zuchowej i Harcerskiej w Sanockim Domu Kultury (corocznie, udział bierze ok. 200 osób, fundatorem nagród jest Burmistrz Sanoka).

   Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” – coroczne eliminacje hufcowe (koordynator hm. Magdalena Zgódko), udział w eliminacjach wojewódzkich (poza 2015 r. ponieważ ich nie było)  i finale ogólnopolskim (2012,2013,2015).

   Systematyczna współpraca z Kołem ŚZZAK w Sanoku - organizacja miejskich obchodów „Tygodnia Armii Krajowej” z okazji 70 rocznicy utworzenia AK (luty 2012) oraz Dnia Polskiego Państwa Podziemnego; 27 września 2013 roku odbyło się spotkanie z AK-owcami, a w roku 2014 tematyka Szarych Szeregów i Polskiego Państwa Podziemnego przedstawiona była na zlocie hufca (27.09.2014 – 190 uczestników).

  Współorganizacja ze Związkiem Sybiraków obchodów Dnia Katyńskiego i Dnia Sybiraka (17 września).

   Wielka Środa – Harcerska Droga Krzyżowa po Górach Słonnych (corocznie)
z udziałem licznych osób spoza harcerstwa.

  Spotkania Młodych Diecezji Przemyskiej – każdego roku pełnimy służbę ratowniczą
i porządkową, koordynuje Harcerski Klub Ratownictwa.

   Organizacja 7 rajdów „Szlakiem Kurierów Beskidzkich ZWZ –AK”. Podczas I rajdu Szlakiem Kurierów Beskidzkich – dawną trasą kurierską o kryptonimie „Las” w dniu 28 kwietnia 2012 r. organizowaliśmy uroczystość odsłonięcia i poświęcenia 2 pomników – jednego na górze Łukanusa k. Czaszyna, drugiego w Maniowie, przy drodze na Balnicę.
 i Stowarzyszeniem Wychowawców „Eleusis”, które na ten cel pozyskało środki
z Powiatu Sanockiego i prywatnych darczyńców.

   X, XI, XII i XIII  Bieszczadzka Biesiada Literacka „Pamięci Jerzego Harasymowicza” – organizowane 21 sierpnia na terenie ośrodka „Berdo”, z licznym udziałem gości. Podczas biesiady podsumowany jest również konkurs poetycki „O kwiat goryczki z Berda” . W 2015 r. koncert finałowy odbył się na Przełęczy Wyżnej, pod pomnikiem Jerzego Harasymowicza.

   Uroczystość rocznicy rozstrzelania 112 więźniów na górze Gruszka – jesteśmy corocznie głównym organizatorem, współpracujemy ze Starostwem Powiatowym w Sanoku i WKU. W 2015 r. obchody miały szczególny wymiar ze względu na 75 rocznicę (msza święta uroczystość przy mogile i w miejscu straceń).

  Rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego – spotkanie przy grobach powstańców,                  w roku 2012 gra terenowa Szare Szeregi i ognisko tematyczne, wystawa w Domu Harcerza w latach 2012-2014. Szczególnie uroczyste były obchody 70 rocznicy wybuchu Powstania – odbył się konkurs na plakat, projekcja filmów, zorganizowano wystawę tematyczną, złożono kwiaty na grobach 5 powstańców, odbyło się spotkanie
z uczestniczka Powstania oraz 19 osób, w dniach 31.07 – 03.08, uczestniczy
w uroczystościach w Warszawie.

.

  Rocznica wybuchu II wojny światowej – każdego roku w dniu 1 września składanie kwiatów i zapalenie zniczy przed pomnikiem Synom Ziemi Sanockiej, obeliskiem 2 PSP, Krzyżem Golgoty Wschodu.

  Uroczystości  z okazji rocznicy bitwy pod Bykowcami w dniu 10 września – udział drużyny sztandarowej hufca, wystawienie wart, odbieranie kwiatów.

  Harcerski Start – Zloty Hufca – I Turniej Zastępów (22.09.2012) i 20-21 września 2013 roku (Turniej „Każdy może być rycerzem” zakończony na sanockim zamku), 2014 r. – zlot dla uczczenia 75 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów; 2015 – zlot z zakończeniem w Trepczy, dla uczczenia 105 rocznicy pierwszej przysięgi skautowej, w dniu 19 września.

  Organizacja obchodów  rocznicy śmierci patrona hufca ks.  hm. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego –  szczególnie uroczystew 2012 r. (5 rocznica) ze Szkołą Podstawową nr 4 – obchody pod patronatem Burmistrza Sanoka, posadzenie 2 Dębów Pamięci.

  Rajdy piesze „Śladami Jana Pawła II po Bieszczadach i Beskidzie Niskim” (odbyły się 4 rajdy). 27 kwietnia 2014 r. podczas XIV złazu odbyła się msza św. na Tarnicy dla uczczenia kanonizacji Jana Pawła II . W roku 2015, w XV złazie, w dniu 21 czerwca uczestnikiem rajdu był biskup Adam Szal.

  Kwesty na rzecz Towarzystwa Brata Alberta - Cmentarz Centralny w Sanoku, Łukowe, Prusiek, Bukowsko w dniu Wszystkich Świętych.

  Coroczne kwesty na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. św. Zygmunta Gorazdowskiego i Stowarzyszenia Opieki nad Starymi Cmentarzami w Sanoku.

  1 listopada – wykonanie i składanie złożenie ok. 80 wiązanek na grobach harcerskich i żołnierskich, wspólnie z przedstawicielami AK, a w roku 2014 – także WKU.

  Udział drużyny sztandarowej, wystawianie wart , odbieranie kwiatów podczas świąt państwowych – 3 Maja i Święto Niepodległości 11 listopada.

  Starszoharcerska Nocka na Luzie – trzydniowy biwak wędrowników, przygotowywany samodzielnie przez młodzież, odbywający się na przełomie listopada/grudnia,
z warsztatami umiejętności harcerskich, spotkaniami ze specjalistami, dyskusjami.

  Zuchowe Mikołajki (w latach 2011-2013 w SP-1 w Sanoku ) – spotkanie zuchów, prezentacje gromad zuchowych, w roku 2014 w sali zabaw „Urwis”.

  17-24 grudnia – przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju na terenie całego powiatu Sanockiego. Wyjazd po BŚP do Krakowa (2012, 2014) lub Zakopanego (2013). Szczególnie uroczysty charakter ma przekazanie życzeń i Światełka do kościołów oraz władzom miasta i powiatu (najczęściej podczas sesji).

   Opłatek Instruktorski organizowany każdego roku; spotkanie instruktorów
i wędrowników,  podsumowanie konkursów plastycznych związanych z tematyką Bożego Narodzenia.

  Harcerska Kropla Braterstwa- od 2013 pełnoletni wędrownicy i instruktorzy z okazji Dnia Myśli Harcerskiej podejmują służbę honorowo oddając krew.

c/ inne ważniejsze wydarzenia programowe w latach 2012-2015:

 • 10 listopada 2012 – capstrzyk przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki, koncert pieśni patriotycznej.
 • prezentacje dorobku Sanockich Harcerzy dla mieszkańców Sanoka, uroczystość połączona z wręczeniem Odznak Zasłużony dla Hufca Ziemi Sanockiej.
 • zabezpieczanie przejścia Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego  przez Sanocki Rynek na Zamek. Współpraca z BOR, Policją i Żandarmerią Wojskową.
 • 2013 rok - organizacja obchodów 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego (konkurs, apel pod Krzyżem Powstańczym, prelekcja); przygotowanie programu artystycznego na uroczystość na Bukowicy (współpraca z gmina Bukowsko).
 • Tydzień Patrona Hufca ZHP Ziemi Sanockiej Księdza Prałata Harcmistrza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego (5 - 11 listopada 2013 r.)
 • Wyprawa Monte Cassino -14-21 maja 2014 r. 35 osób z naszego hufca uczestniczyło w Wyprawie Uniamo Le Generazioni – Łączymy Pokolenia na uroczystości 70. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Była to najliczniejsza w dziejach naszego hufca reprezentacja uczestnicząca w tak ważnym wydarzeniu, wchodząca
  w skład delegacji państwowej, poza granicami Polski. Godnie reprezentowaliśmy ZHP i Hufiec Ziemi Sanockiej, oddaliśmy hołd polskim żołnierzom spoczywającym na cmentarzu na Monte Cassino, szczególnie sanoczanom – Leopoldowi Żołnierczykowi, przyjacielowi naszego patrona, ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego
  i Romualdowi Ochęduszko, poznaliśmy pole bitwy uczestnicząc z sukcesami
  w rajdzie „HONKER” (na 96 patroli zajęliśmy - 3 miejsce  patrol pwd. Radosława Masłyka z udziałem phm. Daniela Bielaka, 17 miejsce patrol pwd. Janusza Masłyka i 66 miejsce patrol najmłodszy pwd. Katarzyny Chowaniec; to bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę, że ze względu na problemy z dojazdem nasze patrole wystartowały z godzinnym opóźnieniem, starowało 95 patroli), spotkaliśmy się uczestnikami bitwy i córką gen. Władysława Andersa, dowódcy 2 Korpusu WP, wspólnie z 1500 harcerzy i skautów modliliśmy się w Bazylice św. Piotra w Rzymie.

    Uczestnikami wyprawy byli:

 • 1 czerwca 2014 – harcerze z kilku drużyn (najliczniej 5 DH i HKT) pełnili służbę podczas Koncertu Dziękczynnego  za Dar Kanonizacji Jana Pawła II pt. „Świętość darem miłosierdzia”
 • 15 czerwca 2014 r. – wspólnie ze Stacją Dializ „Diaverum” w Sanoku oraz MBL organizowaliśmy sesję popularnonaukową dla osób dializowanych i ich rodzin. Wykładowcami byli specjaliści z Instytutu Transplantologii im. Tadeusza Orłowskiego Katedry i Kliniki Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie.
 • 20-22 czerwca 2014 r. – Światowy Zjazd Sanoczan – zabezpieczanie przejścia orszaku królewskiego i uczty weselnej na dziedzińcu zamkowym, wycieczka „Śladami ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego po Sanoku” ognisko obrzędowe, rozprowadzanie gazety zlotowej, stoisko Poczty Harcerskiej  „Sanok 72” - sprzedaż kartek okolicznościowych, odznaki metalowej, przygotowano także stempel okolicznościowy.
 • Wieczornica patriotyczna przygotowana przez 54 DH i HKT w kościele pw. Chrystusa Króla – 11 listopada 2014 r.
 • 22 lutego 2015 r. - Dzień Myśli Braterskiej - Spotkanie Harcerskich Pokoleń dla uczczenia 100-lecia ruchu zuchowego  i 30-lecia Poczty Harcerskiej nr 72 Sanok,
   z udziałem licznych gości, w tym burmistrza Tadeusza Pióro. Podczas spotkania wręczone zostały odznaki honorowe, które przyznano z okazji jubileuszu:
 • Wystawa dorobku Poczty Harcerskiej w Domu Harcerza (22.02 – 10.09.2015).
 • Sesja popularno-naukowa w Sanockim Domu Kultury „Katyń .... pamiętamy”,
  w dniu 5 marca 2015 r, w 70 rocznicę wydania przez Stalina zbrodniczego rozkazu wymordowania 21 857 polskich oficerów, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Więziennej z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.  Udział wzięła młodzież szkolna, w tym delegacja Gimnazjum im. Ks. Z. J. Peszkowskiego z Belska Dużego, władze powiatu i miasta, przedstawiciele Rodzin Katyńskich, Fundacji Golgota Wschodu, założonej przez ks. Peszkowskiego, Fundacji "Polskie Gniazdo" z Wrocławia. Zostały złożone także wiązanki kwiatów i zapalone znicze pod Krzyżem Golgoty Wschodu i tablicą upamiętniającą Ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego na Cmentarzu Centralnym w Sanoku. Sesja odbyła się pod patronatem Starosty Powiatu Sanockiego i Burmistrza Sanoka. Po wystąpieniach honorowych patronów swoimi wspomnieniami o księdzu Z.J. Peszkowskim i refleksjami o Jego działalności podzielili się - Grzegorz Łęcicki,autor biografii Księdza oraz Marian Jakubiszyn,prezes Zarządu Fundacji „Polskie Gniazdo”
  z Wrocławia. Ważnym punktem uroczystości było wystąpienie Haliny Kurpińskiej, wiceprezes Fundacji Golgota Wschodu. Na zakończenie odbyła się projekcja filmu Grzegorza Gajewskiego „Ksiądz w ostrogach. Munduri sutanna”. Uczestnicy sesji mogli także posłuchać recytacji wierszy ks. Z.J. Peszkowskiego i fragmentu „Apelu Jeńca z Kozielska” wygłoszonego przez Księdza w Sejmie, 23 marca 2005 r.
  w wykonaniu Natalii Koczeń oraz Klary Ostrowskiej i Mateusza Burczyka
  z Harcerskiego Klubu Turystycznego. Uczestnicy sesji otrzymali materiały edukacyjne - referat o. Jacka Salija „Próba zrozumienia obecności ks. Zdzisława Peszkowskiego podczas ekshumacji Grobów Katyńskich”,  zarys biografii Księdza oraz ... ostatni numer „Sanockiego Skauta”.  Można też było nabyć książkę autorstwa prof. G. Łęcickiego „Ksiądz Zdzisław Peszkowski 1918- 2007”.Sesję przygotował sztab organizacyjny w składzie: hm. Krystyna Chowaniec (koordynator), hm. Ewa Wojtuszewska, phm. Anna Tymoczko, phm. Alicja Wosik, pwd. Katarzyna Chowaniec, pwd. Radosław Masłyk. Dokumentację fotograficzną sporządził hm. Jerzy Kwaśniewicz. Kwiaty dla prelegentów i autora filmu ofiarowała Pani Magdalena Czytajło, właścicielka kwiaciarni „Fegari”. Artystyczne krzyże (upominki dla prelegentów) ofiarowała Anna Błażowska.
 • Konferencja instruktorskana temat proponowanych zmian w Przyrzeczeniu Harcerskim i Prawie Harcerskim - 27 kwietnia 2015 r. Po burzliwej dyskusji większość ustaliła, że nie popieramy żadnych zmian.

                        9. Harcerska Akcja Zimowa i Letnia:

HAZ 2012

– organizacja stacjonarnych zajęć w Domu Harcerza,

– biwak drużyn hufca w Tarnawie Dolnej

– zajęcia wspinaczkowe HKG „Born to climb” na sztucznej ściance wspinaczkowej

HAL 2012

Obozy: zorganizowano 3 stałe obozy, 4 biwaki, zajęcia w miejscu zamieszkania.

Obozy:

l  „Przygoda z Bearym Gryllsem” obóz pod namiotami w dniach 16-30 lipca 2012 w harcerskiej stanicy hufca Lębork „Róża Wiatrów” w Szklanej Hucie,nad Bałtykiem.  40 uczestników, pod opieką 4 instruktorów (komendantka – Katarzyna Chowaniec, wychowawcy – Jarosław Pankiewicz, Beata Kuśnierz i Agnieszka Niedziela)

l  Kolonia w Mnichowskim Potoku, koło Bardejowa na Słowacji. Komendantka - hm. Magdalena Klimkowska – Bil, wychowawcy - Joanna Barańska – Ciupka i Natalia Piotrkowska, przy logistycznym wsparciu phm. Bogusława Ciupki, 40 uczestników.

l  Kolonia z elementami nauki języka angielskiego w Myczkowcach, komendant - hm. Kazimierz Kisiołek, pwd. Małgorzata Nastała i pwd. Kornel Komenda) przy wsparciu anglistki, Aleksandry Kowalskiej.

HAZ 2013

-          kawiarenka w Domu Harcerza prowadzona przez 54 DH

-          biwak 13 DH i 54 DH w Trepczy, 2 DH i innych drużyn w Brzozowie, HKT w Czarnej

-          zajęcia wspinaczkowe HKG „Born to climb” na sztucznej ściance wspinaczkowej

-          wycieczki 9 DH i 10 DH

HAL i NAL 2013

Lp. Forma Termin Liczba uczestników Kadra
1. Obóz pod namiotami  nad Bałtykiem, w stanicy „Róża Wiatrów” koło Białej Góry

1-15 lipca

23

pwd. Katarzyna Chowaniec (komendant)

pwd. Maria Kurkarewicz

wolont. Anna Widło

2. Kolonia krajoznawcza z elementami nauki j. angielskiego w ośrodku „Berdo” w Myczkowcach

16-26 lipca

25

phm. Daniel Bielak (komendant)

Pani Aleksandra Kowalska

pwd. Małgorzata Folcik

3.

Kolonia zuchowa w ośrodku „Berdo” w Myczkowcach 14-23 sierpnia

23

pwd. Elżbieta Babiak

wolont. Kamila Początko

4.

Kolonia na zlecenie Kuratora Oświaty organizowana przez chorągiew w ośrodku „Berdo”

w Myczkowcach

15-28 lipca

34

phm. Aleksandra Tasz (komendant)

pwd. Małgorzata Nastała

pwd. Michał Czas

5.

Kolonia na zlecenie Kuratora Oświaty organizowana przez chorągiew w ośrodku „Berdo”

w Myczkowcach

12-25 sierpnia

43

Pan Piotr Kita (komendant)

Pani Maria Cioch

pwd. Natalia Mołczan

pwd. Aleksandra (hufiec Przeworsk)

6.

Obóz szkoleniowy dla ZG PZW

30.07-12.08

88

hm. Ewa Wojtuszewska (komendant)

pwd. Anna Borczyk

pwd. Natalia Mołczan

pwd. Małgorzata Folcik

phm. Daniel Bielak

pwd. Michał Kiernisz

7.

Międzynarodowy Zlot Skautów

i Harcerzy w Toruniu „Wicek 2013”

6-12 sierpnia

17

pwd. Katarzyna Chowaniec,

pwd. Małgorzata Nastała

8.

Wycieczka do Krasiczyna i arboretum w Bolestraszycach

30 lipca

10

hm. Krystyna Chowaniec

9.

1 sierpnia – 69 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia

30

hm. Krystyna Chowaniec

phm. Marek Duda

pwd. Małgorzata Nastała

pwd. Katarzyna Chowaniec

10. Uroczystość na Bukowicy, rajd „Śladami dwóch kardynałów” 3 sierpnia

23

hm. Krystyna Chowaniec

pwd. Katarzyna Chowaniec

pwd. Małgorzata Nastała

11.

XI Bieszczadzka Biesiada Literacka pamięci Jerzego Harasymowicza 21 sierpnia

70

hm. Krystyna Chowaniec

sam. Justyna Hryszko

phm. Daniel Bielak

hm. Marek Zgódko

pwd. Janusz Masłyk

dh. Marcin Cupak

Razem: 386 37

Harcerska Akcja Zimowa 2014:

 1.  Zajęcia dla zuchów w Domu Harcerza,
 2.  Kawiarenka dla harcerzy w Domu Harcerza,
 3.  Biwak hufca w Ustrzykach Dolnych,
 4.  Biwak HKT  w Czarnej,
 5.  Wycieczka na przegląd filmów górskich do Ustrzyk Dolnych,
 6.  Noc Styczniowa – biwak nocny dla wędrowników dla uczczenia Powstania Styczniowego,
 7.  Biwak dla zuchów

 Liczba uczestników form wyjazdowych – 52 osoby + 5 osób kadry

 Liczba uczestników zajęć w miejscu zamieszkania – 136 + 16 osób kadry

  Harcerska Akcja Letnia i Nieobozowa Akcja Letnia w 2014 r.

Lp. Nazwa formy HAL i NAL Liczba uczestników
Kadra

1.

Kolonia zuchowa „W Krainie Dzielnych Zuchów” w stanicy „Berdo” w Myczkowcach, 30 czerwca - 6 lipca

17

komendantka – phm. Katarzyna Ordon – Harłacz; wychowawca – pwd. Anna Borczyk
2. Obóz pod namiotami w Szklanej Hucie nad Bałtykiem, 12-26 lipca

40

komendantka – pwd. Katarzyna Chowaniec,

wychowawcy: pwd. Maria Kurkarewicz, pwd. ks. Jarosław Wnuk, pwd. Radosław Masłyk

3.

Kolonia krajoznawczo-wypoczynkowa z elementami nauki języka angielskiego w dniach 14-24 lipca

27

komendant – phm. Daniel Bielak, wychowawcy – pwd. Natalia Mołczan, Aleksandra Kowalska – nauczyciel j.ang, dh. Angelika Borys

4.

Obóz harcerski pod namiotami
w Myczkowcach w dniach 12-22 sierpnia

35

komendantka – hm. Ewa Wojtuszewska,

wychowawcy – pwd. Kinga Kwiecińska

z Hufca Leżajsk, Agata Kozioł i Kamil Ochyra z Hufca Ziemi Przemyskiej, dh. Jakub Kwaśniewicz

5.

Zlot Chorągwi Stołecznej z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego.

16

hm. Krystyna Chowaniec,

pwd. Katarzyna Chowaniec,

pwd. Radosław Masłyk

6. 4 lipca – spływ kajakowy HKT  12 pwd. Katarzyna Chowaniec
7. 5 lipca – organizacja uroczystości 74 rocznicy rozstrzelania 112 Polaków na górze Gruszka 

13

hm. Krystyna Chowaniec, pwd. Katarzyna Chowaniec,hm. Jerzy Kwaśniewicz, phm. Daniel Bielak, dh. Angelika Borys
8. Realizacja projektu „Wakacje na Naftowym Szlaku” – wycieczki 8 lipca, 8 sierpnia, 15 sierpnia i 29 sierpnia.

137

Koordynator -  hm. Krystyna Chowaniec, hm. Elżbieta Gałązka, phm. Ewa Kseniak, pwd. Katarzyna Chowaniec, hm. Ewa Wojtuszewska, hm. Jerzy Kwaśniewicz
9. XII Bieszczadzka Biesiada Literacka pamięci Jerzego Harasymowicza – 21 sierpnia, ośrodek „Berdo” w Myczkowcach

120

Koordynator zadania – hm. Krystyna Chowaniec, hm. Lidia Zielonka, phm. Alicja  Wosik, hm. Marek Zgódko, hm. Waldemar Basak, dh. Justyna Hryszko

10.

15-17 lipca – biwak 64 DH

w okolicach Łukowego

12

hm. Kazimierz Kisiołek

11.

Wystawao Powstaniu w Domu Harcerza oraz uroczystość w dniu 1 sierpnia na sanockim cmentarzu z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego.

15

Dh. Aleksandra Kopczak, pwd. Małgorzata Folcik i Dh. Angelika Borys

Razem 444 40

HAZ 2015

                    

Lp.

Nazwa formy wypoczynku zimowego/zajęć szkoleniowych

 

Termin

Odpowiedzialni

 

1.

 

2 biwaki hufca w Bukowsku

2 - 4 lutego

hm. Daniel Bielak

 

2.

 

Biwak HKT w Polanie

 

4 – 7 lutego

pwd. Katarzyna Chowaniec

 

3.

 

Biwak 5 GZ w Domu Harcerza

 

9-10 lutego

 

Martyna Łuczka

 

4.

Zajęcia dla zuchów w Domu Harcerza

11, 12 i 13 lutego

 

Martyna Łuczka

 

5.

SP Nowy Łupków -  Zuchowa Nocka (dzieci z III-VI kl.).

12/13 lutego

pwd. Magdalena Kilar

 

6.

 Warsztaty plastyczne dla  drużynowych i przybocznych

 

11 lutego,

 

Prowadząca Justyna Kurkarewicz

 

7.

Warsztaty dla drużynowych

i przybocznych – organizacja gier terenowych

 

12 lutego,

 

 

hm. Marek Zgódko

8.

Warsztaty dla kadry hufca

 13 lutego

hm. Krystyna Chowaniec

8.

Zajęcia prowadzone w drużynach – 4 DH, 9 DH

ferie

 

             

Liczba uczestników : biwaki – 70 osób; imprezy jednodniowe – 122 osoby.

HAL 2015

Lp. Nazwa formy wypoczynku i termin

Licz

-ba

Kadra

Uwagi

1.

Kolonia zuchowa

30.06 – 07.07.2015

35

Komendant – pwd. Maria Kurkarewicz

Wychowawcy: Agnieszka Polańska, pwd. Angelika Borys,

Justyna Kurkarewicz

We współpracy ze Stowarzys. Wychowawców „Eleusis”

2.

Kolonia krajoznawczo-wypoczynkowa z elementami nauki j.  ang.

 (07.07 – 14.07. 2015

34

Komendant – Piotr Kita

Wychowawcy: Aleksandra Kowalska pwd. Justyna Hryszko

We współpracy ze Stowarzysz. Wychowawców „Eleusis”

3.

Kolonia krajoznawczo-wypoczynkowa z elementami nauki j. ang.

(II turnus 14-24.07.2015

21

Komendant – Anna Tymoczko

Wychowawcy:

Magdalena Starościak

We współpracy ze Stowarzysz. Wychowawców „Eleusis”

4.

Obóz wypoczynkowo-szkoleniowy w Szklanej Hucie k. Białej Góry

14-29. 07.2015

36

Komendant – Katarzyna Chowaniec, wychowawcy:

Aleksandra Kowalska

pwd. ks. Jarosław Wnuk

pwd. Angelika Borys Piotr Kita

 

5.

Obóz szkoleniowo-krajoznawczy Polskiego Związku Wędkarskiego

(27.07-09.08.2015)

65

Komendant – hm. Ewa Wojtuszewska. Wychowawcy: hm. Magdalena Bodziak, pwd. Justyna Hryszko

Piotr Kita, Radomir Buglewicz

oraz 6 instruktorów PZW

Obóz zorganizowany przez hufiec na zlecenie PZW

6.

Półkolonia w Bukowsku

06.07 – 07.08. 2015

18

Komendant – Magdalena Burnat

Wychowawca – Anna Żytka

Koordynator – phm. Ewa Kseniak

We współpracy

z Zespołem Szkół i Urzędem Gminy

7.

Obóz wypoczynkowo-szkoleniowy w Myczkowcach

12-22.08.2015

18

Komendant – hm. Krystyna Chowaniec, z-ca – pwd. Małgorzata Nastała, wychowawcy – Anna Widło i Sabina Adamska We współpracy ze Stowarzyszeniem Wychowawców „Eleusis”
8.

Obóz szkoleniowy – kurs przewodnikowski

w Myczkowcach

16-23.08.2015

12

Komendant – hm. Daniel Bielak

Instruktorzy – kadra kształcąca: phm. Alina Basak (Hufiec Krosno), hm. Waldemar Basak

hm. Krystyna Chowaniec

 
9.

Biwak szkoleniowy w Myczkowcach

21-22.08.2015

18

Komendant – hm. Krystyna Chowaniec, instruktor – hm. Kazimierz Kisiołek  
Razem: 257 27 osób  

         10. Szkolenie drużynowych, przybocznych i zastępowych:

 • Kurs zastępowych i przybocznych 2012/2013 – ukończyło 6 osób;
 • Kurs zastępowych (wakacje 2013) – 14 osób udział, ukończyło 12 osób;
 • Kurs zastępowych i przybocznych „Akademia Brązu” (wrzesień 2014) – ukończyło 15 osób
 • Kurs przewodnikowski organizowany przez ZKK hufca (2013/2014) – ukończyło 5 osób
 • Kursy przewodnikowskie organizowane przez ZKK Chorągwi:  2012 r. – 4 osoby, 2013 r. – 2 osoby, 2014 r. – 9 osób
 • Kurs przewodnikowski organizowany przez ZKK hufca (2015) – ukończyło 3 osoby
 • Kurs podharmistrzowski organizowany przez ZKK Chorągwi (2013) – 1 osoba
 • Kurs podharmistrzowski organizowany przez ZKK Chorągwi (2015) – 7 osób
 • Kurs kadry kształcącej organizowany przez ZKK Chorągwi  (2012) – 2 osoby
 • Kurs dla członków KSI organizowany przez ZKK Chorągwi  (2013) – 2 osoby
 • Kurs dla członków KSI organizowany przez ZKK Chorągwi  (2014) – 1 osoba
 • Kursy drużynowych: 2013 r. – 4 osoby, 2014 r. – 6 osób
 • Szkolenie opiekunów prób (2013 i 2014) – 5 osób
 • Kurs kierowników wypoczynku – 6 osób
 • Szkolenia organizowane przez CSI – i edycja „Lider” – 1 osoba w 2014; szkolenie członków komisji rewizyjnych – 1 os.
 • 4-5.10.2014 - zbiórka kształceniowców i programowców organizowana przez GK ZHP – 2 osoby
 • Szkolenie „Drużyna PRO” organizowane przez GK ZHP w 2015 r. – 4 osoby
 • Kursy Pierwszej Pomocy dla Przyszłych Instruktorów (2014 i 2015) - 10 osób

Inne formy:

 • Szkolenie drużynowych i przybocznych podczas systematycznie organizowanych zbiórek
  i warsztatów (m.in. szkolenie z InO, korzystanie z platformy do prowadzenia ewidencji elektronicznej, system stopni harcerskich, rola drużynowego, techniki harcerskie, budowanie wizerunku ZHP).
 • Prenumerata i udostępnianie pisma „Czuwaj” – na każdy rok zaprenumerowano 4 egzemplarze (2015 - 5 egz.) pisma, prowadzenie biblioteczki metodycznej, która jest systematycznie uzupełniana o nowości wydawnicze.
 • Przekazanie poradników dla drużynowych w 2012 roku, programów w formie publikacji drukowanych, m.in. „W zdrowym ciele zdrowy druh” i „Teraz Afryka” .
 • Systematyczne przekazywanie materiałów programowych w wersji elektronicznej.

11. Zdobywanie stopni instruktorskich:

    Stopnie przewodnika/przewodniczki:

Rok Otwarte próby Zamknięte pozytywnie Zamknięte negatywnie
2012 6 5 -
2013 1 3 2
2014 2 1 1
2015 4 1 -
Razem 13 10 3

Stopnie podharcmistrz/podharcmistrzyni:

Rok Otwarte próby Zamknięte pozytywnie Zamknięte negatywnie
2012 1 1 -
2013 1 1 -
2014 5 - -
2015 1 6 -
Razem 8 7 -

Potwierdzono także 1 stopień phm, po powrocie do ZHP.

Instruktorzy hufca zdobywali także najwyższy stopień instruktorski – harcmistrzyni/harcmistrza. Stopień tan uzyskali:  hm. Elżbieta Gałązka, hm. Jadwiga Stojowska, hm. Daniel Bielak. Potwierdzono stopień hm. Magdalenie Bodziak i hm. Ryszardowi Pacławskiemu. Obecnie 1 os. (phm. Alicja Wosik) ma otwartą próbę na stopień harmistrzyni.

 1. Działalność Kręgu Harcerskich Seniorów:

Harcerski Krąg Seniorów regularnie odbywa swoje zbiórki (każdy drugi czwartek miesiąca),
a członkowie Kręgu aktywnie uczestniczą wżyciu hufca. Spotykają się z młodzieżą, uczestniczą
w uroczystościach patriotycznych i środowiskowych, biorą udział w uroczystościach harcerskich. Zawsze są na spotkaniu opłatkowym, Spotkaniu Harcerskich Pokoleń organizowanym z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Licznie brali udział w Harcerskich Prezentacjach w dniu 20 kwietnia 2013 r. z okazji Światowego Dnia Skautingu oraz w koncercie galowym Festiwalu Piosenki Zuchowej
i Harcerskiej, w dniu 22.02.2014 r. podczas którego wręczono wysokie odznaczenie państwowe hm. Jerzemu Kwaśniewiczowi, który do stycznia 2015 r. faktycznie kierował pracą kręgu (formalnie pełniący funkcję przewodniczącego hm. Jan Strzelecki był chory). Uczestniczą również w zlotach podsumowujących akcję „Florek” (ostatni dzień zlotu – uroczyste zakończenie) i Bieszczadzkich Biesiadach Literackich pamięci Jerzego Harasymowicza. Seniorzy uczestniczyli w spotkaniach seniorów chorągwi, a w roku 2015 r. byli organizatorami XVII Złazu Seniorów Chorągwi Podkarpackiej ZHP. Angażują się w opracowywanie materiałów historycznych, np. grupa byłych zuchmistrzów opracowała zarys dziejów ruchu zuchowego i skompletowała archiwalne fotografie.

            13.  Wydawnictwa własne:

 •  Biuletyn nr 8 akcji ekologicznej „Florek”
 •  Opracowano i wydano 2 numery „Sanockiego Skauta” (2012, 2014)
 •  Foldery na rajdy piesze.
 • Biuletyn 25 lat Harcerskiej Akcji Ekologicznej „Florek” (2014)

      Pocztą kierował hm. Jerzy Kwaśniewicz. W latach 2012-2015 wydała 16 pozycji. Wydawnictwa przygotowane przez Pocztę Harcerską:

 • Karta Pocztowa – Klasztor Monte Cassino (zdjęcie) – 200 szt.
 • Karta Pocztowa – Cmentarz i Klasztor Monte Cassino (zdjęcie) – 200 szt.
 • Karta Pocztowa – 25 lat akcji „Florek” – 200 szt.
 • Karta Pocztowa – Światowy Zjazd Sanoczan (grafika) – 250 szt.
 • Stempel Poczty Harcerskiej – Światowy Zjazd Sanoczan.
 • Znaczek Personalizowany Poczty Polskiej – Patron Hufca Ziemi Sanockiej ks. hm. Zdzisław Peszkowski – 5 arkuszy.
 • Karta Pocztowa – Święta Bożego Narodzenia 2014 – 200 szt.
 • 6 odznak metalowych (Wyprawa Monte Cassino, 25-lecie akcji „Florek”, Światowy Zjazd Sanoczan, Rajd trasą „Jaga – Kora”, 30-lecie Poczty Harcerskiej, 105-rocznica pierwszej Przysięgi Skautowej w Sanoku).

            Naczelnik Poczty uczestniczył w zbiórkach Poczt Harcerskich (2012 - Wrocław, 2014 - Łomża, 2015 – Wrocław) oraz Międzynarodowych Spotkaniach Kolekcjonerskich ( 2012- Wrocław, 2013 –Kraków, 2014- Chorzów, 2015- Wieliczka). W 2015 r. został wydany Katalog odznak pamiątkowych
i okolicznościowych Hufca ZHP Ziemi Sanockiej wg. projektu hm. Jerzego Kwaśniewicza. Katalog cieszy się dużym powodzeniem wśród kolekcjonerów w Polsce.

P.H. zajmuje się również projektowaniem dyplomów, legitymacji oraz obsługą uroczystości harcerskich na terenie Podkarpacia. P.H. brała też udział w Światowym Zlocie Sanoczan w 2014 r. – stoisko Poczty, rozprowadzające pamiątkowe kartki i  odznaki metalowe cieszyło się dużym zainteresowaniem.

 1. Realizacja uchwał i wniosków IX Zjazdu Hufca ZHP Ziemi Sanockiej:

IX Zjazd Hufca podjął 2 uchwały programowe - uchwała w sprawie proponowanych zmian w statucie ZHP została przekazana delegatom na zjazd, druga uchwała dotyczyła „Programu rozwoju Hufca ZHP Ziemi Sanockiej w latach 2011-2015”.  Program wytyczał następujące kierunki rozwoju:

 • Wzbogacenie form pracy wychowawczej i edukacyjnej.
 • Systematyczne pozyskiwanie, motywowanie i szkolenie kadry instruktorskiej.
 • Usprawnienie zarządzania hufcem.
 • Skuteczniejsze pozyskiwanie środków na działalność statutową.

Program rozwoju hufca był systematycznie realizowany, na każdy rok pracy sporządzone były plany operacyjne i oceniana ich realizacja. Powyżej zaprezentowane działania to potwierdzają, jednak nie można jednoznacznie stwierdzić, że wszystkie założone cele zostały w pełni osiągnięte. Mimo systematycznej pracy na rzecz pozyskiwania drużynowych ciągle są braki w tym zakresie. Udało się na własność ZHP pozyskać Dom Harcerza, ale przed nami konieczność przeprowadzenia remontu. Nie powiodła się próba utworzenia namiestnictwa harcerskiego i gminnych związków drużyn. W tym obszarze sytuacja nawet uległa pogorszeniu, ponieważ Gminny Związek Drużyn obejmujący gminy Besko i Zarszyn przestał funkcjonować. Wzbogaciliśmy bazę materialną, pozyskaliśmy znaczne środki na działalność programową, jesteśmy w środowisku postrzegani jako organizacja aktywna
i prowadząca wartościową pracę wychowawczą, informujemy o naszej pracy prowadząc regularnie profil na facebooku oraz wydając różnego rodzaju materiały, ale kontynuacji wymaga pozyskiwanie
i kształcenie kadry instruktorskiej, dalsze pozyskiwanie środków na utrzymanie i modernizację bazy lokalowej (Dom Harcerza, ośrodek „Berdo” i Centrum Sportów Ekstremalnych), praca wychowawcza związana z Patronem hufca, stałe wzbogacanie programu pracy wychowawczej o inicjatywy zapewniające wszechstronny rozwój naszych wychowanków.

 1.  Udział w przedsięwzięciach chorągwianych i ogólnozwiązkowych:

a/ chorągiew:

l  Chorągwiany Festiwal Piosenki „Spotkanie z Druhną Nutką”

-          13 kwietnia 2013 (15 DH i 54 DH w swoich kategoriach zajęły 2 miejsce),

-          2014 – I miejsce w kategorii drużyn harcerskich zajęła 15 DH z Jaćmierza, 11 DH w kategorii drużyn starszoharcerskich – 3 miejsce; w kategorii drużyn wielopoziomowych – wyróżnienie dla 5 DH;

l  Letnia Akcja Szkoleniowa Chorągwi Podkarpackiej ZHP – hufiec był współorganizatorem (2012, 2013, 2014);

l  7 czerwca 2014 – podczas chorągwianego Zlotu Zuchów odbył się festiwal piosenki zuchowej,
w którym uczestniczyła 54 GZ „Wilczki z Zielonej Doliny”. Nasze zuchy uzyskały pierwsze wyróżnienie.

l  Udział w konferencji z okazji 100-lecia ruchu zuchowego. Wygłoszenie referatu o historii ruchu zuchowego w naszym hufcu (listopad 2014 r.).

l  5-7 czerwca 2015 r. – organizowaliśmy XVII Złaz Seniorów Chorągwi Podkarpackiej ZHP.

l  19-23 sierpnia 2015 – podczas Zlotu Chorągwi Podkarpackiej 2 Drużyna Harcerska prowadziła zajęcia linowe, a HKR  pracował przy zabezpieczeniu medycznym imprezy.

b/ szczebel centralny ZHP:

  wyróżnienia w finale Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy
o Ojczyźnie”
w 2012, 2013 (Sara Sabat z 14 DH w 2012 r. przygotowana przez dh. Barbarę Przybylską Krukar, w 2013 – Natalia Koczeń z HKT przygotowana przez pwd. Katarzynę Chowaniec i Jakub Kaleniecki z 45 DH przygotowany przez phm. Danutę Tutak). Natomiast w 2015 roku harcerska starsza – Klara Ostrowska z Harcerskiego Klubu Górskiego zajęła w finale ogólnopolskim 3 miejsce. W finale konkursu w Łodzi, w 2015 r. uczestniczyła zuchenka z 15 DH w Jaćmierzu - Oliwia Ochęduszko.

  udział w programie GK ZHP „Rok Regionów” (2012) – 12 WDH z Pisarowiec, 15 DH
z Jaćmierza i 42 DH z Prusieka.

  Międzynarodowy Zlot Harcerzy i Skautów „Wicek – 2013” w Toruniu (udział 19 osób)

  Akcja „Harcerze – Ukrainie” (udział 4 DH, 11 DH i HKT; przekazanie na pomoc Ukrainie kwoty ok. 2 tyś, zł )

  Pomoc dla Syrii (HKT przeprowadził zbiórkę odzieży, środków czystości i żywności; wysłano 5 paczek 20 kilogramowych)

  Ambasador Jamboree (2014) - 5 DH im. Janka Bytnara „Rudego” zajęła 1 miejsce
w ogólnopolskim konkursie na opracowanie folderu  zachęcającego drużyny skautowe do odwiedzin swojego miasta.

 • 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Warszawie - udział w 4-dniowych obchodach Powstania Warszawskiego.

  „Teraz Afryka” (2014) - Harcerski Klub Turystyczny z Sanoka i 42 DH z Prusieka oraz Gimnazjum w Niebieszczanach otrzymały wyróżnienia w konkursie organizowanym przez GK ZHP, na 623 złożonych prac przyznano 7 pierwszych równorzędnych miejsc oraz ok. 70 wyróżnień.

  „Turniej Zastępów” - Zastęp „Mały Kamasz”  z 4 DH przy SP-2 w Sanoku zajął trzecie miejscew Turnieju w kategorii harcerze oraz uzyskał tytuł Chorągwianego Zastępu Mistrzów. W turnieju uczestniczyło 47 zastępów z całej Polski.

  „Harcerska Pamięć” -  konkurs ogłoszony przez redakcję „Czuwaj”, nasz hufiec otrzymał jedną z pięciu nagród głównych. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się
w Warszawie, 7 listopada 2015 r. podczas konferencji z okazji XXV – lecia „Czuwaj”.


 1. Realizacja zadań w zakresie pozyskiwania środków na działalności oraz zapewniania warunków działania:

             Koszty działalności programowej oraz utrzymania Domu Harcerza pochodzą ze środków pozyskanych w ramach programów, darowizn, umów sponsoringowych, środków przekazanych
w ramach 1 % podatku na rzecz opp, a także wypracowanych podczas akcji letniej (kadra pracuje nieodpłatnie). Każdego roku pewne kwoty pochodzą również ze środków wypracowanych przez ośrodek „Berdo”.

Załącznik – zestawienie dochodów i wydatków za lata 2012-2015 (stan na 31.10.2015).

Tabela 1 - Zestawienie dotacji i darowizn na działalność statutową Hufca Ziemi Sanockiej w latach 2012 –2015:

Lp. Nazwa instytucji/urzędu/osoby Nazwa zadania Kwota
2012
1. Osoby prywatne Darowizna bez określenia celu 500,00
2. PBS Darowizna na działalność statutową 500,00
3. PGNiG Umowa sponsoringowa „Mikołajki” 1230,00
4. Gmina Miasta Sanoka Program „Zamiast” 8000,00
5. WFOŚiGW Akcja „Florek” 4820,00
  Burmistrz Sanoka Dofinansowanie I rajdu Szlakiem Kurierów 300,00
  Burmistrz Sanoka Nagrody – akcja „Florek” 1000,00
6. Powiat Sanocki Dotacja na projekt "Rozśpiewana drużyna" 1640,00
  Powiat Sanocki Nagrody na Festiwal Piosenki Harcerskiej 300,00
  Powiat Sanocki Dotacja na projekt "Harcerskie wędrówki" 1240,00
Razem: 19530,00

2013

1. Osoby prywatne darowizna bez określenia celu 502,00
2. Fundacja Bankowa PeKaO HAZ 2500,00
3. Gmina Miasta Sanoka Program „Harcerski Zastęp” 8000,00
4.  Burmistrz Sanoka Nagrody - Festiwal i Strofy o Ojczyźnie 500,00
5. Burmistrz Sanoka Nagrody – akcja „Florek” 1000,00
6. WFOŚiGW Akcja „Florek” 3900,00
7. Powiat Sanocki Harcerskie Wędrówki – II edycja 1300,00
8. Powiat Sanocki Koronek starych czar 3400,00
                                                                                                         Razem: 19802,00


2014 r.

Lp. Rodzaj wpłaty Kwota Uwagi

1

Darowizny od osób prywatnych 910,00  

2

Darowizny od firm i instytucji

3323,00 W tym 1523 na konferencję o przeszczepach, a 1500 na CSE

3

Dotacja z Fundacji PGNiG

6986,00

3690,00 – zadanie zrealizowane w 2013

4

Dotacja z WFOŚiGW 6090,47 25 edycja akcji „Florek”

5

Dotacja Gminy Miasta Sanoka

13000,00

Realizacja programów profilaktyki uzależnień

6

Fundacja Alpy - Karpaty

10500,00

II transza w tej samej wysokości zostanie przekazana po rozliczeniu zadania –

7.

Zakup nagród przez Gminę Miasta Sanoka

2000,00

Festiwal, Strofy o Ojczyźnie, akcja „Florek”

8.

Dofinansowanie wyjazdu do Warszawy przez Powiat Sanocki 1000,00  

Razem: 43 809,47

 

2015

Lp. Rodzaj wpłaty Kwota Uwagi

1

Darowizny od osób prywatnych 1490,00 W tym 1050 na CSE

2

Darowizny od firm i instytucji

1000,00

W tym 500,00 zł na CSE

500,00 – od PBS na konferencję „Katyń ... pamiętamy”

3

Zakup nagród przez Gminę Miasta Sanoka

2000,00

Festiwal, Strofy o Ojczyźnie, akcja „Florek”

4

Dotacja z banku WBK program

„Tu mieszkam, tu zmieniam”

4000,00

Na CSE

5

Dotacja Gminy Miasta Sanoka

13000,00

Realizacja 2 programów profilaktyki uzależnień

6

Fundacja Alpy - Karpaty 10500,00 II transza

7

Rajdy piesze „Szlakiem kurierów beskidzkich ZWZ-AK” – dotacja Powiat Sanocki

2000,00

 

8

Fundacja Bankowa im. dr. Mariana  Kantona 2000,00 Na XIII Bieszczadzką Biesiadę Literacką pamięci jerzego Harasymowicza

 

Razem: 35 990,00 

 

Natomiast wsparcia rzeczowego udziela właścicielka kwiaciarni Pani Magdalena Czytajło sponsorując wiązanki kwiatów na część uroczystości patriotycznych.

Spłaciliśmy wszystkie zaległe zobowiązania wobec chorągwi i regularnie opłacamy wszystkie zobowiązania. W tej chwili chorągiew ma zobowiązania wobec naszego hufca. Na dzień 1.01.2015 była to kwota 13953,85 zł oraz dodatkowo kwoty z tytułu odpisu 1% za 2014 i dotacji HAL za 2014 i 2015. 

Obecnie naliczone składki odprowadzane są na bieżąco, poprawie uległa ściągalność składek członkowskich, chociaż nadal nie pokrywa całości zobowiązań.

            W celu zapewnienia dobrych warunków do realizacji zadań systematycznie prowadzone były również prace porządkowe, remontowe i konserwatorskie, zarówno w ośrodku „Berdo”, jak i Domu Harcerza. Uzupełniano również sprzęt i wyposażenie. Na wyposażenie Domu Harcerza zakupiono stoliki i krzesełka do „zuchówki” (listopad 2011 i sierpień 2013). Do prowadzenia zajęć zakupiono fantom (2012), a w 2013 roku rzutnik, nagłośnienie przenośne, chustę Klanzy oraz kosiarkę. W roku 2014 zakupiono wykładziny podłogowe i laptop, a w 2015 r. – nagłośnienie i drukarkę. W 2013 r. hm. Marek Zgódko i pwd Janusz Masłyk wykonali remont biura komendy hufca.

Dnia 11 września 2014 r. Rada Miasta Sanoka podjęła uchwałę o przekazaniu Domu Harcerza jako darowizny na działalność statutową Hufca Ziemi Sanockiej. Jest to efekt wieloletnich starań całego środowiska sanockiego, które w 1988 r. otrzymało budynek w stanie bardzo złym, przeprowadziło remont generalny, a potem występowało do WSA i NSA jako strona, aby budynek nie został odsprzedany. Przez wszystkie lata hufiec ponosił koszty utrzymania i bieżących remontów. Duża aktywność sanockiego harcerstwa i wykonywanie wielu zadań dla środowiska wpłynęły na decyzję radnych. Jest to dla nas powód do dużej satysfakcji. Formalne podpisanie aktu notarialnego miało miejsce 20 stycznia 2015 r.

 1. Aktywność kadry w innych jednostkach ZHP:

            Instruktorzy sanockiego hufca pracowali również na rzecz całej organizacji, pełniąc następujące funkcje:

l  hm. Krystyna Chowaniec –  szef Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Podkarpackiej (funkcję tę pełniła do 30.01.2015) ); członek rady Naczelnej ZHP od września 2007 r. a od lutego 2010 do grudnia 2013 przewodnicząca Komisji  Zewnętrznych Warunków Funkcjonowania Organizacji Rady Naczelnej ZHP. Od grudnia 2013 r. członek centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP. Od grudnia 2010 do 15 listopada 2014 członek Rady Chorągwianej. Posiada SOKK (45/2014) uprawniająca do kształcenia kadry na poziomie hufca i chorągwi.

l  hm. Magdalena Zgódko - wiceprzewodnicząca Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich (od 2007 roku do 30.01.2015)

l  hm. Jerzy Kwaśniewicz – wiceprzewodniczący Chorągwianego Sądu Harcerskiego ( funkcję tę pełni nadal, już 5 kadencję);

l  phm. AleksandraBarwikowska – członek Zespołu d/s Współpracy ze Wschodem przy GK ZHP, pracownik GK ZHP (do października 2014)

l  hm. Daniel Bielak- zastępca Szefa Inspektoratu Ratowniczego Chorągwi Podkarpackiej ZHP (od 2012 roku do 30.01.2015, od 30.01.2015 członek KSI Chorągwi Podkarpackiej ZHP), delegat na 38 Zjazd ZHP. Posiada Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej SOKK (678/2015) uprawniająca do kształcenia kadry na poziomie hufca i chorągwi.

l  phm. Katarzyna Zgódko - członek sztabu „Wędrowniczej Watry 2012” i z-ca komendanta  do spraw programowych „Wędrowniczej Watry 2013”.

 1. Motywowanie i nagradzanie instruktorów:

Staraliśmy się również doceniać pracę drużynowych i instruktorów pełniących funkcje statutowe, przyznając odznaki „Zasłużony dla Hufca Ziemi Sanockiej”, podziękowania za całoroczną pracę i pracę podczas HAL, a także nadając tytuł „Instruktora Roku”. Za poszczególne latatytuł otrzymali:

2012 hm. Marek Zgódko
2013 hm. Jerzy Kwaśniewicz
2014 hm. Krystyna Chowaniec

Występowaliśmy również o przyznanie wyróżniającym się drużynowym Listu pochwalnego Naczelnika ZHP. Listy takie w poszczególnych latach otrzymali:

 • 2013 - phm. Bożena Sołtys (26 DH w Odrzechowej) i hm. Kazimierz Kisiołek (64 DH
  w Łukowem)
 • 2014 - (25 GZ w Odrzechowej), pwd. Katarzyna Chowaniec (HKT w Sanoku), pwd. Alina Rychlicka –Indyk (51 GZ w Falejówce), phm. Ewa Kseniak (11 DH w Bukowsku), hm. Magdalena Zgódko (42 DH w Prusieku)

Wnioskowaliśmy również, za pośrednictwem Starosty Sanockiego, o przyznanie odznaczeń państwowych. Na nasz wniosek Starosta wystąpił o przyznanie hm. Zbigniewowi Osenkowskiemu  Złotego Krzyża Zasługi (Prezydent RP odznaczył Druha Złotym Krzyżem Zasługi w 2012) oraz Krzyża Kawalerskiego  Orderu Odrodzenia Polski  hm. Jerzemu Kwaśniewiczowi. Jest to najwyższe odznaczenie państwowe jakie otrzymał czynny instruktor naszego hufca. Uroczystego wręczenia odznaczenia dokonała w dniu 22 lutego 2014 r. na uroczystości w Sanockim Domu Kultury Pani Alicja Wosik, Wice-Wojewoda Podkarpacka.

Z inicjatywy Starostwa IPN przyznał honorowy tytuł „Świadek Historii” komendantce hufca, hm. Krystynie Chowaniec.

Komenda hufca wnioskowała także o przyznanie Medali KEN. W 2012 roku Medale KEN za wieloletnią pracę nauczycielską i instruktorską otrzymało czworo instruktorów Hufca ZHP Ziemi Sanockiej:
- hm. Ewa Wojtuszewska - emerytowany dyrektor Zespołu Szkół w Pobiednie, przewodnicząca Międzyhufcowej Komisji Instruktorskiej,
- hm. Magdalena Zgódko, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Prusieku, wiceprzewodnicząca Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich, drużynowa 42 Drużyny Harcerskiej,
- pwd. Anna Dereń, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Besku, drużynowa 33 Gromady Zuchowej
- hm. Zbigniew Zielonka, emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół w Besku, komendant Międzygminnego Związku Drużyn, członek Komisji Stopni Instruktorskich.
Medale zostały wręczone podczas uroczystości w WDK w Rzeszowie, 16 października 2012 r., przez Wojewodę, Małgorzatę Chomycz - Śmigielską i Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Jacka Wojtasa.

           

Z okazji jubileuszu 25 akcji ekologicznej „Florek” (maj 2014 r.) zostało przyznanych 11 odznak honorowych. Spośród instruktorów hufca otrzymali je:

 • – komendantka akcji  w latach  2002-2010;
 • - komendantka akcji  w latach 2011-2013,
 • - komendantka akcji  w 2013/2014, uczestniczka wszystkich edycji akcji „Florek”,
 • komendant ośrodka „Berdo”, skarbnik hufca,
 • , komenda hufca, Naczelnik Poczty Harcerskiej „Sanok -72”, autor odznak i dyplomów,
 • , Wicewojewoda Podkarpacki,
 • ,komendantka hufca.

Formę nagrody i motywowania jednocześnie miał wyjazd 3 osób (hm. Jerzy Kwaśniewicz, pwd. Janusz Masłyk i sam. Aleksandra Kopczak) do Brukseli, na zaproszenie Elżbiety Łukacijewskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego (czerwiec 2013 r.)

Podsumowanie:

Program pracy hufca realizowany jest przez wolontariuszy – instruktorów i młodzież harcerską. Hufiec sanocki nie zatrudnia żadnej osoby do prowadzenia biura czy księgowości. Praca hufca koncentruje się w Domu Harcerza w Sanoku, którego utrzymanie również wymaga wiele starań
i środków. Wyżej wymienione zadania nie zawierają większości informacji o pracy poszczególnych drużyn, która dokumentowana jest w kronikach drużyn oraz książkach pracy.

Ostatnie cztery lata, podobnie jak poprzednie, to czas intensywnej pracy na rzecz wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków i służby dla społeczności lokalnej. Nasza praca jest doceniana przez władze samorządowe i całe środowisko. Dobrze układa się współpraca z instytucjami
i organizacjami, zwłaszcza kombatanckimi.  Cieszymy się również zaufaniem rodziców. Miniona kadencja była bardzo bogata w wydarzenia programowe, z których znaczna część weszła na stałe do kalendarza hufca i będzie kontynuowana. Cieszymy się z systematycznej poprawy warunków działania, ale największym bogactwem hufca są ludzie; rzetelni, uczciwi i twórczy, przywiązani do wartości
i tradycji. To dzięki ich pracy i umiejętnościom nasza hufcowa wspólnota stale i systematycznie „zmienia świat na lepszy”.

                                                                       

Sprawozdanie komendanta oraz komendy hufca na Zjazd Zwykły Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z działalności w okresie od 20 października 2011 r. do 23 października  2015r. przyjęto uchwałą komendy hufca nr  42 /IX/2015 w dniu 23 października 2015r.

facebook_page_plugin