Rozkaz L. 8 /2016 z 17 maja

 Sanok, 17 maja, 2016 r.

Chorągiew Podkarpacka                                                                

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 8/2016 z 17 maja

1. Zarządzenia i informacje:

1.1.Podaję wyniki udziału przedstawicieli naszego hufca w eliminacjach chorągwianych XXIV Ogólnopolskiego Harcerskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”, przeprowadzonych w Lesku 21 kwietnia:

 

 

Wyniki eliminacji:

Kategoria zuchy:
 Nikola Kiełbasa z 15 DH w Jaćmierzu , opiekun hm. Elżbieta Gałązka – III miejsce

Kategoria harcerze:

Justyna Jakiel - 15 DH w Jaćmierzu , opiekun hm. Elżbieta Gałązka - II miejsce

Kategoria harcerze starsi:

Mateusz Burczyk – Harcerski Klub Turystyczny w Sanoku, opiekun phm. Katarzyna Chowaniec - I miejsce;

Kategoria  wędrownicy:

Natalia Mazur z 11 DH w Bukowsku,  opiekun phm. Ewa Kseniak – I miejsce.

Druhna Natalia i Druh Mateusz wezmą udział w finale konkursu, w Łodzi, 21 maja br.

1.2. Informuję, że wydawnictwa Poczty Harcerskiej Sanok 72 przygotowane przez hm. Jerzego Kwaśniewicza, w plebiscycie na najładniejsze, poprawne i najciekawsze wydawnictwa Poczt Harcerskich ZHP za rok 2015uzyskały wysokielokaty w skali ogólnopolskiej:  4 miejsce w kategorii - kartki, 1 miejsce w kategorii - znaczek, wyróżnienie
w kategorii – bloczek. Gratuluję Druhowi i życzę dalszych sukcesów

 

3. Drużyny

3.1. Przyjmuję rezygnację Dh. Filipa Drwięgi z funkcji drużynowego 13 DH KWV. Dziękuję Druhowi za dotychczasową pracę.

3.2. Mianuję drużynowym13 DH KWV Druha Mateusza Kaczkowskiego. Życzę Druhowi wytrwałości i sukcesów;

 

 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Udzielam pochwały Drużynowym oraz Harcerkom i Harcerzom z 2 DH, 5 DH, 13 DH, 54 DH i Harcerskiego Klubu Turystycznego za udział w uroczystościach Święta Konstytucji. Dziękuję dh. Mateuszowi Kaczkowskiemu za poprowadzenie drużyny sztandarowej. Dziękuję Harcerskiemu Klubowi Ratownictwa za udzieloną pomoc.

12.2. Za przygotowanie uroczystości „Bieszczady żegnają Marię Harasymowicz” dziękuję Druhnie phm. Katarzynie Chowaniec i pwd. Justynie Hryszko oraz Druhowi pwd. Radosławowi Masłykowi. Dziękuję wszystkim Harcerkom i Harcerzom (zwłaszcza Paulinie Myćka, Laurze Rajtar, Weronice Superson, Mateuszowi Burczykowi, Tomaszowi Rajskiemu)recytującym i śpiewającym podczas koncertu, dziękuję Ojcu Stanisławowi za modlitwę, a także Druhowi Jakubowi Kwaśniewiczowi za dokumentację fotograficzną wydarzenia.

12.3.Udzielam pochwały harcerkom i harcerzom 5 DH, 13 DH, 54 DH i HKT  pełniącym służbę podczas Wieczoru Miłosierdzia w Zboiskach, w dniu 6 maja 2016.

 

 

13. Inne

13.1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbęna stopień Harcerki Rzeczpospolitej pwd. Sabinie Adamskiej, drużynowej HKR.

13.2. Otwieram pwd. Sabinie Adamskiej próbę na sprawność – Harcerska Kropla Braterstwa.

Czuwaj!

/-/  hm. Krystyna Chowaniec

 

facebook_page_plugin