Rozkaz L. 9/2016 z 2 czerwca

 Sanok, 2 czerwca, 2016 r.

Chorągiew Podkarpacka                                                                

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 9/2016

1. Zarządzenia i informacje:

 1. Informuję, że w finale XXIV Ogólnopolskiego Harcerskiego Konkursu Recytatorskiego "Strofy o Ojczyźnie", odbywającego się 21 maja br. w Łodzi, wystąpiła dwójka naszych harcerzy – Natalia Mazur z 11 DH w Bukowsku i Mateusz Burczyk z HKT.
  W połączonych kategoriach III i IV (gimnazjum i liceum) Mateusz Burczyk zdobył wyróżnienie. Gratuluję!!
 2. Podaję wyniki XXVII edycji Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej ”Florek:

 

Kategoria zuchy:

I miejsce -  klasa II A „Ekoludki” z  Dębicy
II miejsce – 11 GZ  „Laskowe orzeszki” z Jedlicza
III miejsce – 18 GZ „Smerfowa Gromada ze Smerfowego Lasu” z  Jaszczwi
III miejsce – 42 GZ „Stokrotki” z  Prusieka
IV miejsce  - 15 GZ” Płonące Iskierki” z Krowicy Samej
IV miejsce  - 1 WGZ „Bursztynki”  z Wałcza
V miejsce  - 54 GZ „Wilczki z Zielonej Doliny” z Sanoka

Kategoria harcerze:

I miejsce - 77 DH "Czarne Orły" z Parkosza
II miejsce - 5 DH  z Lipin
III miejsce - 2 HDW "Złota Szekla" z  Wałcza
IV miejsce - 9 DH z  Krowicy Samej
V miejsce - 42 DH  z Prusieka
VI miejsce - Szkolne Koło LOP z  Mielca
VII miejsce - 6 DH NS "Słoneczniki" z Rzeszowa
VIII miejsce - 15 DH z Jaćmierza

Kategoria harcerze starsi/gimnazjaliści/ekolodzy:

I miejsce  - Młodzi Zagórscy Ekolodzy z Zagórza
II miejsce  - Koło Ekologiczne z Chorzelowa
III miejsce  - "Grupa" ZS nr3 z Sanoka

Finalistom wyrażam ogromne uznanie za wielomiesięczną pracę i szczerze gratuluję.

 1. Informuję, że komenda hufca w dniu 2 czerwca podjęła uchwałę nr 9/X/2016 w której wyraziła specjalne podziękowanie dla Artura Andrusa za wspieranie działalności statutowej hufca.
 2. Informuję, że 21 maja br. odbyła się wycieczka do Lwowa dla uczczenia 105. rocznicy utworzenia Naczelnej Komendy Skautowej i wydania rozkazu o powołaniu pierwszych drużyn. Uczciliśmy te ważne wydarzenia składając kwiaty i zapalając znicz pamięci przed tablicą poświęconą Oldze i Andrzejowi Małkowskim w katedrze lwowskiej. Z okazji jubileuszu Poczta Harcerska Sanok 72 wydała specjalną metalową odznakę, kartkę pocztową i 2 znaczki.

 2. Hufiec:

 1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów:
  1. Rozwiązuję komendę kursu przewodnikowskiego i sztab organizacyjny XIX Zlotu Harcerzy – Ekologów.
  2. Powołuję szefów sztabów organizacyjnych następujących przedsięwzięć programowych:

-          udział reprezentacji hufca w uroczystościach w Jasielu (10 czerwca) – hm. Jerzy Kwaśniewicz

-           Biała Służba podczas ŚDM – phm. Katarzyna Chowaniec

-          służba podczas Wieczoru Miłosierdzia w Zboiskach (10 czerwca) - dh. Mateusz Piekut;

-          XVIII Złaz Seniorów Chorągwi Podkarpackiej ZHP (17-19 czerwca) – hm. Jerzy Kwaśniewicz;

-          biwak drużyn w Myczkowcach (17-18 czerwca) – pwd. Radosław Masłyk

2.2. Nadanie odznak

2.2.1. Na wniosek kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” nadaję:

-          Złotą Odznakę „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” Panu Arturowi Andrusowi, wybitnemu artyście, mistrzowi mowy polskiej, byłemu instruktorowi naszego hufca, za wspieranie pracy harcerskiej.

-          Złotą Odznakę „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” Szkole Podstawowej nr 1 im. gen Bronisława Prugara – Ketlinga w Sanoku, za wieloletnią współpracę, z okazji jubileuszu 25-lecia Szkoły.

2.2.2. Na wniosek Kapituły Odznaki Honorowej Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek” nadaję odznaki następującym Osobom:

a/ Złota odznaka

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Nr odznaki
1

Pwd. Justyna Hryszko

Opiekun 54 GZ, szef Zespołu Wychowania Duchowegpo

82

2.

Dh. Beata Kuśnierz

Drużynowa 42 GZ w Prusieku

83

 

 

 

 

b/ odznaka srebrna

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Nr odznaki
1

phm. Mariola Twaróg

Drużynowa 18 GZ „Smerfowa Gromada” z Jaszczwi

77

2

pwd. Angelika Borys

Członek sztabu akcji „Florek”

78

3

phm. Elżbieta Oleszycka

Drużynowa 9 DH w Krowicy Samej

79

4

phm. Anna Furgała

Opiekun 9 DH w Krowicy Samej

80

5

pwd. Izabela Kukla

Opiekun koła LOP w Mielcu

81

7

Pani Krystyna Witowicz

Nauczyciel Gimnazjum w Zagózu, opiekun koła „Zagórscy Młodzi Ekolodzy”

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/ odznaka brązowa

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Nr odznaki
1

pwd. Martyna Łuczka

Drużynowa 5 GZ, instruktor Zespołu Wychowania Duchowego

141

2.

Pan Adam Pęzioł

Prezes Zarządu WFOŚiGW

w Rzeszowie

142

 

 

 

 

7. Mianowania instruktorów

7.1. Na wniosek MKSI z dnia 2 czerwca 2016 r. zamykam próbę i nadaję stopień podharcmistrza  Druhowi Kornelowi Komendzie. Gratuluję realizacji zadań.

7.2.Na wniosek MKSI z dnia 2 czerwca 2016 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki 
Dh. Elżbiecie Dołżyckiej. 

7.3. Na wniosek MKSI z dnia 2 czerwca 2016 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki 
Dh. Dominice Polańskiej. 

7.4. Na wniosek MKSI z dnia 2 czerwca 2016 r. zamykam próbę na stopień przewodnika ze skutkiem negatywnym Druhowi Pawłowi Barwikowskiemu.

7.5.  Na wniosek MKSI z dnia 2 czerwca 2016 r. zamykam próbę na stopień przewodnika ze skutkiem negatywnym Druhowi Tomaszowi Majewskiemu.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa:

6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów:

6.1.1. Mianuję phm. Marię Kurkarewicz komendantką kolonii zuchowej w ośrodku „Berdo” w Myczkowcach, w dniach 27 czerwca – 4 lipca 2016 r.

6.1.2. Mianuje phm. Katarzynę Chowaniec komendantką obozu pod namiotami w Szklanej Hucie, w dniach 1-16 lipca 2016 r.

10. Sprawy członkowskie:

10.1. Zaliczam pozytywnie próbę harcerki i dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Druhnę  Iwonę Nowak, nauczyciela Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1.Dziękuję phm. Ewie Kseniak i phm. Katarzynie Chowaniec za  doprowadzenie swoich wychowanków do finału XXIV Ogólnopolskiego Harcerskiego Konkursu Recytatorskiego "Strofy o Ojczyźnie”.

12.2. Udzielam pochwały Druhnie Natalii Mazur z 11 DH w Bukowsku i Druhowi  Mateuszowi  Burczykowi z HKT za godne reprezentowanie hufca w finale XXIV Ogólnopolskiego Harcerskiego Konkursu Recytatorskiego "Strofy o Ojczyźnie".

12.3. Dziękuję hm. Jerzemu Kwaśniewiczowi, naczelnikowi poczty Harcerskiej Sanok 72 za przygotowanie wartościowych merytorycznie, o wysokich walorach estetycznych, wydawnictw z okazji 105. rocznicy powstania naczelnej komendy Skautowej i powołania  drużyn.

12.4. Udzielam pochwały hm. Elżbiecie Gałązka za przygotowanie i przeprowadzeni kursu przewodnikowskiego. Dziękuję komendzie kursu: hm. Krystynie Chowaniec, hm. Lidii Mackiewicz-Adamskiej, hm. Alinie Basak, hm. dr Waldemarowi Basakowi, hm. Jadwidze Stojowskiej, hm. Danielowi Bielakowi.

12.5. Bardzo dziękuję hm. Magdalenie Zgódko za całoroczną pracę przy koordynacji 27 edycji Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „FLOREK” oraz przygotowanie
i przeprowadzenie XIX Zlotu Harcerzy Ekologów.

12.6. Udzielam pochwały Druhnom i Druhom sztabu XIX Zlotu Harcerzy Ekologów za bardzo sprawne przeprowadzenie tego dużego przedsięwzięcia:

-          pwd. Angelika Borys

-          pwd. Justyna Hryszko

-          pwd. Sabina Adamska

-          pwd Martyna Łuczka

-          dh. Katarzyna Kosturska

-          pwd. Radosław Masłyk

-          pwd. Jakub Kwaśniewicz

-          dh. Jakub Janik

13. Inne

13.1. Komenda kursu przewodnikowskiego, zorganizowanego przez Zespół Kadry Kształcącej Hufca Ziemi Sanockiej w dniach 24 lutego – 14 maja br. przyznała dyplomy ukończenia kursu następującym Osobom:

Lp. Imię i nazwisko Hufiec Numer dyplomu
Iwona Nowak Ziemi Sanockiej 1/2016
Elżbieta Janina Dołżycka Ziemi Sanockiej 2/2016
Joanna Małgorzata Różycka Ziemi Sanockiej 3/2016
Beata Małgorzata Malawska Brzozów 4/2016
Agnieszka Anna Adamczyk Brzozów 5/2016
Paweł Czekański Brzozów 6/2016
Dorota Surmacz, Brzozów 7/2016
Klaudia Bieńko Ziemi Sanockiej 8/2016
Michał Polański Ziemi Sanockiej 9/2016
Ewelina Łuczka Ziemi Sanockiej 10/2016
Kamil Misiurek Brzozów 11/2016
Mateusz Kaczkowski Ziemi Sanockiej 12/2016
Justyna Górniak Ziemi Sanockiej 13/2016
Klaudia Borczyk Ziemi Sanockiej 14/2016
Izabela Haduch-Wójcik Ziemi Sanockiej 15/2016
Elżbieta Pomykała Ziemi Sanockiej 16/2016
Mateusz Piekut Ziemi Sanockiej 17/2016
Krzysztof Rajtar Ziemi Sanockiej 18/2016
Piotr Siuta Ziemi Sanockiej 19/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2. Komenda kursu przewodnikowskiego, zorganizowanego przez Zespół Kadry Kształcącej Hufca Ziemi Sanockiej w dniach 24 lutego – 14 maja br. przyznała dyplomy uczestnictwa w kursie następującym Osobom:

Lp. Imię i nazwisko Hufiec
1 Damian Ziemlewicz Ziemi Sanockiej
2 Tomasz Rajski Ziemi Sanockiej
4 Maksymilian Mazur Brzozów
5 Wiktoria Węgrzyn Ziemi Sanockiej
6 Marta Buszewska Ziemi Sanockiej
7 Anna Rajtar Ziemi Sanockiej

 

 

 

 

14. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L.4/2016 z  dnia 28 lutego punkt  7.5. powinien mieć brzmienie – Przywracam członkostwo w ZHP, z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej, Dh. Krzysztofowi  Rajtarowi. Jestem przekonana, że Druha wiedza, umiejętności oraz zainteresowania historyczne wzbogacą pracę drużyn.

 

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin