Rozkaz L.10/2016 z 10 lipca

Sanok, 10 lipca, 2016 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 10/2016

1. Zarządzenia i informacje:

1. 1. Informuję, że podczas uroczystości w Jasielu, w dniu 10 czerwca, hm. Jerzy Kwaśniewicz został odznaczony przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, uchwałą nr 4/2016/K Kapituły Krzyża Związku i Odznaki Honorowej z dnia 05.04.2016 r. Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W imieniu całej hufcowej wspólnoty serdecznie Druhowi gratuluję.

1. 2. Z radością i dumą informuję, że zuchy z 15 DH w Jaćmierzu zajęły I miejsce w Chorąg-wianym Festiwalu Piosenki Zuchowej „Słoneczko:, który odbył się 18 czerwca
w Rzeszowie.

1.3. Do końca lipca br. drużynowi przekażą sprawozdania za rok 2015/2016 według otrzymanego wzoru oraz rozkazy drużynowego z roku 2016 r.

1.4. Podsumowanie roku 2015/2016 odbędzie się 29 sierpnia (poniedziałek), w godz. 16.00 – 19.00 w Sanoku. Ze względu naszczególny charakter zbiórki zobowiązuję wszystkich drużynowych do uczestnictwa. 

 

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów:

3.3.1 Rozwiązuję sztaby organizacyjne i zwalniam z funkcji szefów sztabów następujących przedsięwzięć:

- udział reprezentacji hufca w uroczystościach w Jasielu (10 czerwca) – hm. Jerzy Kwaśniewicz

- służba podczas Wieczoru Miłosierdzia w Zboiskach (10 czerwca) - dh. Mateusz Piekut;

- XVIII Złaz Seniorów Chorągwi Podkarpackiej ZHP (17-19 czerwca) – hm. Jerzy Kwaśniewicz;

- biwak drużyn w Myczkowcach (17-18 czerwca) – pwd. Radosław Masłyk

 

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

6.1.1. Zwalniam z funkcji komendantki kolonii zuchowej phm. Marię Kurkarewicz.

6.1.2. Mianuję komendantką obozu szkoleniowo-wypoczynkowego Polskiego Związku Wędkarskiego Druhnę hm. Ewę Wojtuszewską.

 

7. Mianowania instruktorów

7.1. Na wniosek MKSI z dnia 7 lipca 2016 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki Dh. Iwonie Nowak. Opiekunem próby jest hm. Elżbieta Gałązka.

 

10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków

10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 30 czerwca 2016 r. zgodnie z § 24 pkt 1) Statutu ZHP ustało członkostwo w ZHP Druhnie phm. Aleksandrze Barwikowskiej. Dziękuję Druhnie za wieloletnią służbę.

 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Udzielam pochwały hm. Elżbiecie Gałązka za przygotowanie zuchów do festiwalu piosenki „Słoneczko”.

12.2. Udzielam pochwały phm. Ewie Kseniak i 11 DH z Bukowska za wzorowe pełnienie służby podczas kolejnych Wieczorów Miłosierdzia w Zboiskach.

12.3. Udzielam pochwały Dh. Mateuszowi Piekutowi za przygotowanie reprezentacji hufca do pełnienia służby podczas Wieczoru Miłosierdzia w dn. 10 czerwca br. w Zboiskach.

12.4. Dziękuję Druhowi hm. Jerzemu Kwaśniewiczowi za pełnienie funkcji szefa reprezentacji hufca w uroczystościach w Jasielu oraz komendanta XVIII Złazu Seniorów Chorągwi Podkarpackiej ZHP.

12.5. Udzielam pochwały hm. Markowi Zgódko i pwd. Jakubowi Kwaśniewiczowi za pomoc i zaangażowanie w organizację XVIII Złazu Seniorów Chorągwi Podkarpackiej ZHP.

12.6. Dziękuję sztabowi biwaku hufca za organizację biwaku i przygotowanie programu: komendantowi biwaku – pwd. Radosławowi Masłykowi, oboźnemu – dh. Mateuszowi Kaczkowskiemu oraz Druhnom pwd. Angelice Borys, pwd. Martynie Łuczka. Dziękuję 13 DH KWV za przygotowanie gry terenowej.

12.7. Dziękuję phm. Katarzynie Chowaniec za zorganizowanie spływu kajakowego
z Sanoka do Ulucza w dniu 29 czerwca br.

12.8. Udzielam pochwały kadrze kolonii zuchowej: phm. Marii Kurkarewicz, pwd. Angelice Borys, pwd. Martynie Łuczka i phm. Kornelowi Komenda oraz kadrze młodzieżowej kolonii: Ewelinie Łuczka, Jolancie Tabin i Mateuszowi Kaczkowskiemu za bezpieczne
i atrakcyjne programowo przeprowadzenie kolonii.

12.9. Dziękuję Harcerkom i Harcerzom uczestniczącym w dniu 5 lipca, w uroczystościach 76. rocznicy egzekucji Polaków na górze Gruszka. Szczególnie dziękuję chorążym pocztów sztandarowych – Markowi Polnemu i Michałowi Polańskiemu, dh. Mateuszowi Polańskiemu (apel poległych), dh. Paulinie Myćka (recytacja) i dh. Bartkowi Żaczkowi (sprzęt). Za pomoc w organizacji oraz dokumentację fotograficzną dziękuję Dh. Agnieszce Polańskiej.

12.10. Dziękuję pwd. Sabinie Adamskiej oraz Harcerkom z 54 DH, 13 DH i 5 DH oraz Dh. Markowi Polnemu  z 2 DH za pełnienie służby podczas Wieczoru Miłosierdzia w dn. 8 lipca.

 

13. Inne

13.1. Zaliczam próbę harcerki i dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego Druhnę Annę Rajtar z Kręgu Starszyzny. Życzę Druhnie satysfakcji i radości z wybranej drogi oraz wielu wspaniałych przygód.

 

14. Sprostowania

14.1. Sprostowanie do rozkazu L 5/ 2016 z dnia 14 marca 2016 r. w punkcie 10. Sprawy członkowskie dodaje się punkt 10.2 w brzmieniu:

10.2. Na podstawie pkt. 4 i 5 Uchwały Nr 21/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 25 kwietnia 2015 r.  w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP przywracam członkostwo w ZHP byłej harcerce 10 DH - Druhnie Justynie Górniak, z przydziałem służbowym do Hufca ZHP Ziemi Sanockiej. Witam serdecznie ponownie w naszej harcerskiej wspólnocie i życzę wielu pięknych chwil  oraz satysfakcji z podjętej służby

 

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin