Uchwała nr 10- 2016

Uchwała nr 10/X/2016 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 6 października 2016 r.  

w sprawie nadania tytułu „Opiekun Alei Katyńskiej w Sanoku”

§ 1

Komenda hufca za sprawowanie opieki nad Aleją Katyńską w Sanoku i przepracowanie 10 godz. w roku 2016 nadaje druhowi Mateuszowi Burczykowi tytuł „Opiekuna Alei Katyńskiej w Sanoku”.

§ 2

Komenda zobowiązuje komendantkę hufca do przygotowania odpowiedniej oprawy uroczystości wręczenia dyplomu nadającegotytuł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

..........................................                                                                  .........................................

 (protokolant)                                                                                                                        (prowadzący obrady)

                       

           

facebook_page_plugin