Rozkaz L. 5/2017 z 27 marca

                                                                                                          Sanok, 27 marca, 2017r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 

 Rozkaz L. 5/2017

1.Informacje i zarządzenia:

1.1.  Wyjątki z rozkazu L3/2017 z  07.032017 Naczelnika ZHP:

12.2.2. Na wniosek Komendantki Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP przedłużam uprawnienia wynikające z posiadania Odznak Kadry Kształcącej w stopniu srebrnym do 31.03.2020 r.
i zmieniam numery odznak: - hm. Krystynie CHOWANIEC – Chorągiew Podkarpacka – SOKK/45/2017,

1.2. Wyjątki z rozkazu L. 3/2017 r. z 23 marca 2017 r. komendanta Chorągwi Podkarpackiej ZHP hm. Mariusza Bezdzietnego:

5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/ harcmistrza

5.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 11 marca 2017 roku zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrzyni phm. Alicji Wosik, z Hufca ZHP Ziemi Sanockiej w Sanoku.

 

W imieniu komendy hufca gratuluję Druhnie hm. Alicji Wosik uzyskania stopnia harcmistrzyni i wzorowej realizacji zadań próby na stopień

 

2. Hufiec

2.1. Powołuję Komisję Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Ziemi Sanockiej w składzie: hm. Lidia Mackiewicz – Adamska (przewodnicząca komisji), hm. Alicja Wosik i phm. Katarzyna Chowaniec. Informuję, że KSI prowadzić będzie próby przewodnikowskie, natomiast próby podharcmistrzowskie otwiera i zamyka Międzyhufcowa Komisja Stopni Instruktorskich, wspólna dla Hufca Brzozów i Hufca Ziemi Sanockiej.

3. Drużyny

3.1. Rozwiązuję 14 DH w Sieniawie z powodu zaprzestania działalności.

 

10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków

10.1. Skreślam z listy członków ZHP, na podstawie § 24  pkt. 4 Statutu ZHP następujące osoby:

- pwd. Halinę Chmielewską. Dziękuję Druhnie za lata służby i mam nadzieję na rychły powrót Druhny w szeregi ZHP.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Udzielam pochwały 5 Drużynie Harcerskiej im. Janka Bytnara Rudego i Drużynie Harcerskiej – Harcerski Klub Turystyczny za udział w 47. Rajdzie Arsenał (Warszawa, 24-26 marca br.).

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin