Rozkaz L. 7/2017 z 9 maja

  • Drukuj

Sanok, 9 maja,2017 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP
Komendant Hufca Ziemi Sanockiej
im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 7/2017

1.Informacje i zarządzenia:
1.1. Informuję, że Poczta Harcerska 72 Sanok w plebiscycie na najładniejsze, poprawne i najciekawsze wydawnictwa Poczt Harcerskich ZHP za rok 2016 zajęła I miejsce w 2 kategoriach: Karta PH i znaczek PH. Naczelnikowi Poczty Harcerskiej 72 Sanok Druhowi hm. Jerzemu Kwaśniewiczowi serdecznie gratuluję.
1.2. Informuję, że w konkursie plastycznym z okazji Świąt Wielkanocnych wzięły udział następujące gromady i drużyny:
Kategoria kartki: 51 GZ z Falejówki, 15 GZ z Jaćmierza, 42 GZ z Prusieka, 11 DH z Bukowska, 42 DH z Prusieka, 4 DH z Sanoka, próbna DH przy SOSzW w Sanoku, 15 DH z Jaćmierza.
Kategoria - stroiki świateczne: próbna DH przy SOSzW w Sanoku, 42 DH, 42 GZ, 11 DH i 15 DH.
1.3. Informuję, że Listem gratulacyjnym Podkarpackiego Kuratora Oświaty podczas Gali Harcerskiego Wolontariatu zostały wyróżnione:
 hm. Magdalena Bodziak
 phm. Maria Kurkarewicz
 phm. Ewa Kseniak
Listem gratulacyjnym Wojewódy Podkarpackiego - hm. Jerzy Kwaśniewicz
Listem Prezydenta RP za służbę podczas ŚDM - dh. Natalia Mazur i dh. Julia Malmur
Uhonorowane zostały jeszcze inne Osoby, ale ze względu na niemożnosć uczestniczenia w uroczystości wręczenie wyróżnień nastąpi w innym terminie.

2. Hufiec
2.1. Mianuję hm. Alicję Wosik komendantką wycieczki edukacyjnej do Oleszyc.
2.2. Mianuję Dh. Beatę Kuśnierz komendantką Rajdu Zuchowego “Powitanie Wiosny”

7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki:
Na wniosek KSI z dnia 9 maja 2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki Druhnie Natalii Krowiak. Informuję, że opiekunem próby jest phm. Katarzyna Chowaniec.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów:
Z dniem 13 stycznia 2017 r. (data złożenia Zobowiązania Instruktorskiego) przyjmuję przewodnika Mateusza Piekuta w poczet instruktorów ZHP, z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:
12.1. Udzielam pochwały następującym drużynowym gromad i drużyn, uczestniczących w konkursach plastycznych z okazji Świąt Wielkanocnych:
 phm. Alina Rychlicka - Indyk
 dh. Iwona Nowak
 dh. Beata Kuśnierz
 phm. Ewa Kseniak
 hm. Magdalena Zgódko
 hm. Magdalena Bodziak
 dh. Barbara Sikora
 hm. Elżbieta Gałązka
12.2. Dziękuję phm. Ewie Kseniak i phm. Katarzynie Chowaniec oraz 11 DH i reprezentantkom 5 DH, HKT, 54 DH i przedstawicielowi 2 DH za pełnienie służby podczas Wieczoru Miłosierdzia w Zboiskach,
w dniu 28 kwietnia br.
12.3. Udzielam pochwały Instruktorom i Harcerzom uczestniczącym w uroczystościach Święta Konstytucji 3 Maja. Szczególnie dziękuję phm. Katarzynie Chowaniec i dh. Mateuszowi Kaczkowskiemu.

Czuwaj!


/-/ hm. Krystyna Chowaniec