Rozkaz L. 8/2017 z 15 maja

                                                                                                                         Sanok, 15 maja,2017 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 8/2017

1.Informacje i zarządzenia:

1.1. Na wniosek Kapituły Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” nadaję Złotą Odznakę „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku z okazji jubileuszu 105. rocznicy powstania szkoły. Współpraca harcerstwa ze szkołą trwa także od 105 lat. Pierwsza komendantka Hufca Żeńskiego w Sanoku Emilia Słuszkiewicz była dyrektorem tej szkoły, a wieloletnim nauczycielem matematyki była hm. Albina Wójcik, komendantka hufca w latach 1936-1948. Obecnie przy szkole działa 4 DH „Dolina Sanu” prowadzona przez hm. Magdalenę Bodziak i Panią Agnieszkę Polańską, z ramienia Rady Pedagogicznej.

2. Hufiec

2.1. Zwalniam  hm. Alicję Wosik z funkcji komendantki  wycieczki edukacyjnej do Oleszyc. Dziękuję bardzo za przygotowanie i poprowadzenie bardzo ciekawego i kształcącego wyjazdu.

2.2. Mianuję Druha hm. Zbigniewa Osenkowskiego sekretarzem kapituły Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej”.

2.3. Powołuję w skład Kapituły Odznaki Honorowej „Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek” Druhnę hm. Magdalenę Zgódko.

2.4. Powołuję  sztab IX Harcerskiego Rajdu „Szlakiem kurierów beskidzkich ZWZ-AK” w składzie:

pwd. Jakub Kwaśniewicz i pwd. Mateusz Piekut. Będę koordynować pracę sztabu.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodnika:

Na wniosek MKSI z dnia 11 maja 2017 r. zamykam próbę na stopień przewodnika, nadaję stopień instruktorski – przewodnik i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego Druha Dawida Grządziela.  

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów:

Z dniem 13 maja 2017 r. (data złożenia Zobowiązania Instruktorskiego) przyjmuję przewodniczkę Joannę Różycką w poczet instruktorów ZHP, z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Dziękuję Panu Nadleśniczemu Stanisławowi Zagrobelnemu i Nadleśnictwo Oleszyce za niezwykle gościnne przyjęcie i pokazanie ogromnego dorobku nadleśnictwa w upamiętnianiu Ofiar Katynia i Golgoty Wschodu oraz ofiar katastrofy smoleńskiej, a także pokazanie nowoczesnej szkółki leśnej.

12.2. Dziękuję bardzo:

  • Panu Wiesławowi Kapelowi, Wójtowi Gminy Wiejskiej Lubaczów,
  • Dyrekcji Muzeum Kresów w Lubaczowie,
  • Kierownictwu Kresowej Osady w Baszni Dolnej

za pomoc i wsparcie w organizacji wycieczki edukacyjnej.

12.3. Dziękuję Panu Nadleśniczemu Józefowi Kosibie (Nadleśnictwo Lesko) i Panu inż. Krzysztofowi Strzyżowi (Nadleśnictwo Lesko, członkowi Zarządu Powiatu Sanockiego) za pomoc i wsparcie
w organizacji wycieczki edukacyjnej.

12.4. Dziękuję phm. Ewie Kseniak i phm. Katarzynie Chowaniec oraz 11 DH z Bukowska
 i reprezentantkom 5 DH, 54 DH i przedstawicielowi 2 DH za pełnienie służby podczas Wieczoru Miłosierdzia w Zboiskach, w dniu 12 maja br.

Czuwaj!

 /-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin