Rozkaz L. 10/2017 z 10 czerwca

Sanok, 10 czerwca, 2017r.
Chorągiew Podkarpacka ZHP
Komendant Hufca Ziemi Sanockiej
im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego
 
 
Rozkaz L. 10/2017
 
 
1.Informacje i zarządzenia:
 
1.1. Informuję, że Komenda Hufca Ziemi Sanockiej w dniu 8 czerwca podjęła Uchwałę nr 9/X/2017 w sprawie zniżek w odpłatności za udział w koloniach i obozach. Ustalono w § 1 uchwały, że:
a/ dzieci kadry pracującej wolontariacko na wypoczynku w danym roku – 50% odpłatności;
b/ dzieci pracowników PASS-Pol – kolonia zuchowa – 450 zł, obóz harcerski w Myczkowcach – 400 zł, obóz w Szklanej Hucie – 1150 zł, obóz naukowy – 900 zł (PASS-POL przekazał darowiznę na działalność statutową hufca 5 tyś. zł, z tych środków uzupełnione zostaną wydatki na obóz jako wkład własny);
c/ harcerze starsi i wędrownicy pełniący funkcje pomocnicze (tzw. kadra młodzieżowa) – 40% odpłatności.
W § 2 uchwały przyjęto, że kadrze HAL zapewnia się zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie OC i NW oraz materiały do prowadzenia zajęć.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
1.2. Informuję, że 15 Gromada Zuchowa z Jaćmierza w chorągwianym festiwalu Piosenki Zuchowej „Słoneczko”, w dniu 10 czerwca, zajęła 3 miejsce.
3. Drużyny
 
3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 10 DH w Sanoku Druhnę Annę Czubek. Dziękuję Druhnie Ani za wykonaną pracę.
3.2. Mianuję drużynową 10 DH „Kremenaros”, działającą przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sanoku, Druhnę Natalię Krowiak. Życzę Druhnie Natalii sukcesu w odbudowywaniu drużyny, wielu przyjaciół i radości z pełnionej służby.
3.3. Zwalniam z funkcji drużynowej 42 DH w Prusieku Druhnę hm. Magdalenę Zgódko. Dziękuję Druhnie Madzi za wieloletnie i bardzo owocne prowadzenie drużyny oraz gratuluję wychowania swojej następczyni.
3.4. Mianuję drużynową 42 Drużyny Harcerskiej w Prusieku Druhnę pwd. Paulinę Myćka. Życzę Druhnie Paulinie wielu osiągnięć i radości z pełnionej służby.
3.5. Mianuję hm. Magdalenę Zgódko, do czasu osiągnięcia pełnoletności przez drużynową, opiekunem 42 DH w Prusieku.
 
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:
 
12.1. Udzielam pochwały sztabowi XX Zlotu Harcerzy – Ekologów, podsumowującego XXVIII edycję Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek”, który odbył się w dniach 26-28 maja br. w Sanoku i dziękuję za wykonanie zadania następującym Osobom:
 hm. Magdalena Zgódko – koordynator akcji
 phm. Radosław Masłyk – komendant zlotu
 Pani Iwona Brząska
 pwd. Paulina Myćka
 pwd. Sabina Adamska
 Małgorzata Leszczyńska
 Katarzyna Kosturska
 Anna Czubek
 Mateusz Piekut
 Tomasz Rajski
12.2. Udzielam pochwały Druhnie Iwonie Nowak, drużynowej 15 GZ z Jaćmierza, za przygotowanie zuchów do Festiwalu Piosenki Zuchowej „Słoneczko” w Rzeszowie i zdobycie 3 miejsca.
 
Czuwaj!
Komendant Hufca
/-/ hm. Krystyna Chowaniec
facebook_page_plugin