Uchwała nr 11/X/2017

Uchwała nr 11/X/2017 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 14 września 2017 r.  

w sprawie uzupełnienia składu komendy.

§ 1

Na wniosek komendantki hufca komenda powołuje w skład komendy, na funkcję zastępcy komendanta ds. organizacyjnych, Druha pwd. Mateusza Piekuta.

§ 2

Zakres obowiązków i uprawnień zastępcy komendanta jest określony w Regulaminie pracy komendanta i komendy Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego stanowiącego Załącznik do uchwały nr 2/X/2016 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej
im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dn. 14 stycznia 2016

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

         Komendant Hufca

  hm. Krystyna Chowaniec

           

facebook_page_plugin