Uchwała nr 13/X/2017

Uchwała nr 13/X/2017 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania komendanta i komend hufca na zjazd sprawozdawczy.

§ 1

Komenda po zapoznanie się z przedłożonym przez komendantkę hufca projektem sprawozdania przyjmuje Sprawozdanie komendanta i komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego za okres od 21.11.2015 r. do 07.11.2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Protokolant                                                                                                Komendant Hufca

……….…………..                                                                               hm. Krystyna Chowaniec

           

facebook_page_plugin