Uchwała nr 14/X/2017

Uchwała nr 14/X/2017 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie nadania tytułu „Opiekun Alei Katyńskiej w Sanoku”.

§ 1

Na wniosek komendantki hufca komenda naje tytuł honorowy Opiekun Alei Katyńskiej w Sanoku” Pani Alicji Kawskiej za  wielokrotne wykonywanie prac porządkowych w alei oraz leśniczemu Panu Markowi Wilkowi za ofiarowanie, już po raz trzeci, drewna na krzyż.

§ 2

Komenda zobowiązuje komendantkę hufca przygotowania dyplomów nadania tytułu oraz zorganizowania uroczystego ich wręczenia,

§ 3

Komenda wyraża wdzięczność Pani Alicji Kawskiej i panu Markowi Wilkowi  za pomoc w sprawowaniu opieki nad tym szczególnym miejscem pamięci narodowej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Protokolant                                                                                          Komendant Hufca

……….…………..                                                                               hm. Krystyna Chowaniec

           

facebook_page_plugin