Uchwała nr 4/X/2018

Uchwała nr 4/X/2018 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r.  

w sprawie przyznania tytułu „Instruktor Roku 2017”

     § 1

Komenda hufca na wniosek hm. Krystyny Chowaniec przyznaje tytuł „Instruktora Roku 2017” Druhnie phm. Ewie Kseniak. Uzasadnienie kandydatury stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Komenda hufca zobowiązuje komendantkę do przygotowania uroczystego wręczenia tytułu podczas Festiwalu Piosenki Zuchowej I Harcerskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

         Komendant Hufca

hm. Krystyna Chowaniec

           

Uzasadnienie

Druhna phm. Ewa Kseniak jest drużynową 11 DH w Bukowsku, której praca, zwłaszcza w minionym roku, zasługuje na uznanie i bardzo wysoką ocenę. Drużyna aktywnie uczestniczy w życiu hufca, a także włącza się w przedsięwzięcia ogólnopolskie. W roku 2018 tylko z tej drużyny pojechały 3 wolontariuszki do służby podczas Światowych Dni Młodzieży, a w 2017 roku 4 wędrowniczki z 11 DH pełniły służby podczas Spotkania Młodych w Lednicy. Harcerki i harcerze z drużyny każdego roku uczestniczą w konkursach recytatorskich, literackich plastycznych, przygotowują się do Festiwalu Piosenki Harcerskiej, aktywnie włączają się w życie społeczności Gminy Bukowsko zapewniając m.in. asystę honorową podczas świąt i uroczystości patriotycznych. Od dwóch lat 11 DH z Druhną Ewą Kseniak na czele pełni służbę podczas Wieczorów Miłosierdzia w Zboiskach, promując cały hufiec i ZHP. Drużyna jest regulaminowo umundurowana, regularnie opłaca składki członkowskie. Druhnie Ewie udało się zbudować silną drużynę i zaangażować do pracy młodzież licealną.

Druhna phm. Ewa Kseniak angażuje się także w pracę na poziomie hufca, np. pomagała przygotowywać XV Bieszczadzką Biesiadę Literacką pamięci Jerzego Harasymowicza, była przewodniczącą Zjazdu Sprawozdawczego hufca w dniu 23.11.2017 r. pełni funkcje opiekuna prób instruktorskich. Jest szczególnie wyróżniającą się postawą
i zaangażowaniem instruktorką.

facebook_page_plugin