Uchwała nr 1/X/2018

Uchwała nr 1/X/2018 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 11 stycznia 2018 r.  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności hufca w 2017 roku.

§ 1

Komenda hufca przyjmuje sprawozdanie z działalności hufca w 2017 roku, stanowiące zał. nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

         Komendant Hufca

hm. Krystyna Chowaniec

           

facebook_page_plugin