Uchwała nr 5/X/2018 z 8 marca

Uchwała nr 5/X/2018 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 8 marca 2018 r.  

w sprawie CSE.

     § 1

Komenda hufca przyjmuje Regulamin CSE wraz z załącznikami. Regulamin CSE stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Komenda hufca powierza Druhowi phm. Ryszardowi Stojowskiemu, zgodnie z § 10 ww. regulaminu obowiązki Kierownika Ścianki Wspinaczkowej w CSE przy ul. Poprzecznej 2 w Sanoku

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

         Komendant Hufca

  /-/ hm. Krystyna Chowaniec

           

facebook_page_plugin