Rozkaz L. 5/2017 z 25 kwietnia

Sanok, 25 kwietnia, 2018 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 

Rozkaz L. 5/2017

 

1.Informacje i zarządzenia:

1.1. Wyjątek z rozkazu L3/2018 z 30 stycznia 2018 r. Komendanta Chorągwi Podkarpackiej hm. Mariusza Bezdzietnego:

5.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi z dnia 13 stycznia 2018 roku otwieram próbę na stopień harcmistrza phm. Kornelowi Komenda, z Hufca Ziemi Sanockiej w Sanoku. Opiekun próby hm. Violetta Propola.

1.2. Wyjątek z rozkazu L4/2018 z 16 lutego 2018 r. Komendanta Chorągwi Podkarpackiej hm. Mariusza Bezdzietnego:

14.3.1. Przedłużam do dnia 16 lutego 2022 roku uprawnienia wynikające z posiadania Odznaki Kadry Kształcącej w stopniu srebrnym hm. Danielowi Bielakowi, Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej i zmieniam numer odznaki na SOKK/678/2018.

2. Hufiec

2.1. Powołuję sztab organizacyjny Rajdu Zuchowego „Szlakiem sanockich pomników” (19 maja br. ) w następującym składzie: dh. Marek Polny (szef sztabu), dh. Julia Mękarska
i dh. Mateusz Kwaśniewicz.

2.2. Mianuję phm. Edytę Bielak komendantką XXI Zlotu Harcerzy Ekologów podsumowującego 29 edycję Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek”. Dziękuję bardzo Druhnie za podjęcie się zadania.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Na wniosek KSI z dnia 17 kwietnia 2018 r. zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na stopień przewodniczki Druhnie Elżbiecie Dołżyckiej, nadaję Druhnie stopień przewodniczki
i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego.

7.2. Na wniosek KSI z dnia 17 kwietnia 2018 r. zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na stopień przewodniczki Druhnie Elżbiecie Pomykała, nadaję Druhnie stopień przewodniczki
i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego.

7.3. Na wniosek KSI z dnia 17 kwietnia 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki Druhnie Marcie Buszewskiej.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Dziękuję następującym drużynom za pełnienie wart honorowych przy Bożych Grobach w Wielką Sobotę:

  • 42 DH – warta w kościele w Prusieku,

Warty w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku:

  • 5 DH im. Janka Bytnara Rudego „Rudego”
  • 2 DH „Mouse” im. hm. Aleksandra Kamińskiego
  • 13 DH KWV im. gen. Władysława Andersa
  • 54 DH im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK
  • 7 DH - Harcerski Klub Turystyczny

Dziękuję pwd. Mateuszowi Piekutowi za koordynację wart w Sanoku.

12.2. Za udział w uroczystości Dnia Katyńskiego (składanie kwiatów i warty przy Krzyżu Golgoty Wschodu, pomniku Synom Ziemi Sanockiej poległym za Polskę oraz udział we mszy Św. – wystawienie pocztów sztandarowych hufca i koła ŚZŻAK, warty przy tablicy Golgota Wschodu, odbieranie kwiatów) udzielam pochwały:

  • 4 DH „Dolina Sanu”,
  • 13 DHKWV im. gen. Władysława Andersa
  • 54 DH

12.3. Dziękuję za służbę podczas Wieczoru Miłosierdzia w Zboiskach – phm. Ewie Kseniak, phm. Katarzynie Chowaniec, pwd. Mateuszowi Piekutowi oraz 11 DH z Bukowska, 7 DH HKT, 2 DH „Mouse” im. hm. Aleksandra Kamińskiego

Czuwaj!

 /-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin