Rozkaz L 6/2018 z 25 maja

Sanok, 25 maja, 2018 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 6/2018

1.Informacje i zarządzenia:

1.1. Wyjątki z Rozkazu L3/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. Komendanta Chorągwi Podkarpackiej ZHP:

- Z dniem 02 grudnia 2017 roku Międzyhufcowa Komisja Stopni Instruktorskich w Sanoku przejmuje prowadzenie prób na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza dla instruktorów, z terenu Hufca Bieszczadzkiego ZHP w Lesku. Decyzja obowiązuje do dnia 05 stycznia 2019 roku.

- Powołuję z dniem 13 stycznia 2018 roku, hm. Barbarę Kalutę w skład Międzyhufcowej Komisji Stopni Instruktorskich w Sanoku.

2. Hufiec

2.1. Zwalniam sztab organizacyjny Rajdu Zuchowego „Szlakiem sanockich pomników”
i dziękuję za realizację zadania.

2.2. Na wniosek komendantki XXI Zlotu Harcerzy Ekologów podsumowującego 29 edycję Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek” powołuję w skład sztabu organizacyjnego następujące osoby: zastępca komendanta zlotu – Pani Iwona Brząska, członkowie: pwd. Paulina Myćka, pwd. Mateusz Kaczkowski, pwd. Jakub Kwaśniewicz, Dh. Anna Czubek, Dh. Hubert Kikiela, dh. Mateusz Kwaśniewicz.

 

7. Mianowania instruktorów

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów:

7.5.1. Z dniem 27 kwietnia 2018 przyjmuję przewodniczkę Elżbietę Dołżycką w poczet instruktorów ZHP, z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej Chorągwi Podkarpackiej ZHP.

7.5.2. Z dniem 27 kwietnia 2018 przyjmuję przewodniczkę Elżbietę Pomykała w poczet instruktorów ZHP, z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej Chorągwi Podkarpackiej ZHP.

7.5.3. Z dniem 3 maja 2018 przyjmuję przewodnika Mateusza Kaczkowskiego w poczet instruktorów ZHP, z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej Chorągwi Podkarpackiej ZHP.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Za pracę podczas organizacji Dnia Flagi udzielam pochwały 7 DH – HKT.

12.2. Za udział w uroczystościach Święta Konstytucji 3 Maja w Sanoku dziękuję Instruktorom – hm. Magdalenie Bodziak, hm. Jadwidze Stojowskiej, Dh. Agnieszce Polańskiej, phm. Katarzynie Chowaniec (odpowiedzialna za warty), hm. Jerzemu Kwaśniewiczowi (dokumentacja fotograficzna), phm. Ryszardowi Stojowskiemu, pwd. Mateuszowi Kaczkowskiemu (dowódca drużyny sztandarowej) i pwd. Mateuszowi Piekutowi. Dziękuję harcerkom i harcerzom, szczególnie licznie reprezentowanej 13 DH KWV i 5 DH im. Janka Bytnara „Rudego” (wystawienie pocztu sztandarowego Koła ŚZŻAK w Sanoku). Wyróżniam chorążego pocztu sztandarowego – Dh. Huberta Kikielę oraz pełniących warty honorowe i odbierających kwiaty:

  • Zuzanna Gadomska i Lidia Przygórzewska z HKT,
  • Paulina Tomczewska i Martyna Maślak z 5 DH
  • Katarzyna Kosturska, szef HKR i Marek Polny, drużynowy 54 GZ
  • Anna Czubek i Amelia Krzysztyńska z 2 DH

12.3. Dziękuję za służbę podczas Wieczoru Miłosierdzia w Zboiskach w dniu 11 maja br. – phm. Ewie Kseniak, phm. Katarzynie Chowaniec, pwd. Mateuszowi Kaczkowskiemu, pwd. Natalii Mazur, pwd. Paulinie Myćka oraz harcerskom i harcerzom z 11 DH z Bukowska, 7 DH HKT, 13 DH KWV, 2 DH „Mouse” im. hm. Aleksandra Kamińskiego.

12.4. Za przeprowadzenie Rajdu Zuchowego „Szlakiem Sanockich Pomników” udzielam pochwały: pwd. Mateuszowi Piekutowi, dh. Markowi Polnemu (szefowi sztabu), dh. Julii Mękarskiej i dh. Mateuszowi Kwaśniewiczowi.

Czuwaj!

 /-/ hm. Krystyna Chowaniec

 

facebook_page_plugin