Rozkaz L. 7/2018 z 27 maja

                                                                       Sanok, 27 maja 2018 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 

Rozkaz L. 7/2017

1.Informacje i zarządzenia:

1.1. Zlotem Harcerzy – Ekologów, już XXI, zakończyła się 29 edycja harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek”. Podaję wyniki tegorocznej akcji i serdecznie gratuluje wszystkim uczestnikom „Florka”:

kategoria zuchy

I miejsce – 7 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” z Parkosza
II miejsce -
Gromada Zuchowa "Promyczki" z Lipin
III miejsce -
51 Gromada Zuchowa "Grzybowe Ludki" z Falejówki 
IV miejsce -
4 Gromada Zuchowa "Słoneczne Promyki" z Ostrowa
V miejsce -
15 Gromada Zuchowa "Płonące Iskierki" z Krowicy Samej
VI miejsce -
1 Gromada Zuchowa " Zuszki Duszki" z Nowej Dęby
VII miejsce -
1 Pilzneńska Gromada Zuchowa "Zielone Żabki" z Pilzna

kategoria harcerze młodsi

I miejsce - 1 Pilzneńska Drużyna Harcerska "Zielona Jedynka"
II miejsce -
15 Drużyna Harcerska Jaćmierz im. mjr Jana Piwnika PONUREGO z Jaćmierza
III miejsce -
16 Drużyna Harcerska z Falejówki
IV miejsce -
9 Drużyna Harcerska z Krowicy Samej
V miejsce -
2 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku "Diablice" z Mielca
VI miejsce -
42 Drużyna Harcerska z Prusieka
VII miejsce -
2 Drużyna Harcerska "Bytnarówka" z Ostrowa
VIII miejsce -
18 Drużyna Harcerska im. Szarych Szeregów z Myczkowa
IX miejsce -
6 Rzeszowska Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku "SŁONECZNIKI"

 

Kategoria harcerze starsi-ekolodzy

I miejsce   - Młodzi Zagórscy Ekolodzy z Zagórza
II miejsce -
77 Drużyna Starszoharcerska "Czarne Orły" z Parkosza
III miejsce   -
11 Drużyna Harcerska z Bukowska
IV miejsce -
5 Drużyna Harcerska z Lipin
V miejsce   -
56 Drużyna Harcerska im. III Zgrupowania AK "POCISK" z Dobrkowa

1.2. Podaję wyniki konkursu na najciekawszą ekspozycję prac i meldunków, wykonaną podczas XXI Zlotu Harcerzy Ekologów:

Kategoria zuchy:

 1. 51 Gromada Zuchowa z Falejówki
 2. 7 Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” z Parkosza
 3. 4 Gromada Zuchowa "Słoneczne Promyki" z Ostrowa
 4. 1 Pilzneńska Gromada Zuchowa "Zielone Żabki" z Pilzna

 

Kategoria harcerze:

 1. 5 Drużyna Harcerska z Lipin
 2. 1 Pilzneńska Drużyna Harcerska "Zielona Jedynka"
 3. 16 Drużyna Harcerska z Falejówki
 4. 42 Drużyna Harcerska z Prusieka

Kategoria harcerze starsi/koła ekologiczne:

 1. 77 Drużyna Starszoharcerska "Czarne Orły" z Parkosza
 2. Młodzi Zagórscy Ekolodzy z Zagórza
 3. 11 Drużyna Harcerska z Bukowska
 4. 56 Drużyna Harcerska z Dobrkowa

2. Hufiec

2.1. Zwalniam sztab organizacyjny XXI Zlotu Harcerzy Ekologów podsumowującego 29 edycję Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek”. Dziękuję za wykonanie zadania.

2.2. Nadaję odznakę honorową Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek” następującym osobom:

Odznaka złota:

Lp.

 

Stopień, imię i nazwisko

 

Funkcja

Numer odznaki

 

phm. Anna Hawrylak

Drużynowa 15 Gromady Zuchowej "Płonące Iskierki" z Krowicy Samej

85

 

phm. Elżbieta Oleszycka

Drużynowa 9 Drużyny Harcerskiej Staży Granicznej   z Krowicy Samej

 

86

 

Krystyna Witowicz

Opiekun Koła „Młodzi Zagórscy Ekolodzy

 

87

 

Odznaka srebrna:

Lp.

 

Stopień, imię i nazwisko

 

Funkcja

Numer odznaki

 

pwd. Jakub Kwaśniewicz

Sztab zlotu

 

91

 

pwd. Agnieszka Baranowska

Drużynowa 16 Drużyny Harcerskiej z Falejówki

 

92

 

Odznaka brązowa:

Lp.

 

Stopień, imię i nazwisko

 

Funkcja

Numer odznaki

 

pwd. Dorota Sarad

Drużynowa 56 Drużyny Harcerskiej im III Zgrupowania AK "POCISK" z Dobrkowa

 

148

 

pwd. Grażyna Anioł

Drużynowa Gromady Zuchowej „Promyczki” z Lipin

 

149

 

phm. Grażyna Balawander

Drużynowa 4 Gromady Zuchowej „Słoneczne Promyki” z OStrowa

 

150

 

Dh. Elżbieta Bara

Drużynowa 1 Pilzneńskiej Gromady Zuchowej   "Zielone Żabki"

 

151

 

pwd. Paulina Myćka

Drużynowa 42 Drużyny Harcerskiej
w Prusieku

 

152

 

Dh. Anna Jaje

Drużynowa Gromady Zuchowej „Leśne Ludki” z Parkosza

 

153

hm. Maria Smoła - Wójcik

Drużynowa 1 Pilzneńskiej Drużyny Harcerskiej   "Zielona Jedynka"

 

154

 

phm. Ewa Kseniak

Drużynowa 11 Drużyny Harcerskiej
w Bukowsku

 

155

 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Za przygotowanie regulaminu i przeprowadzenie 29 edycji Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek” dziękuję komendantce sztabu akcji „Florek” hm. Magdalenie Zgódko i Druhnie Iwona Brząsce. Wielomiesięczna praca Druhen jest godna najwyższego szacunku i podziwu. Dzięki Wam kilkaset młodych osób zrealizowało zadania, które pogłębiły ich wiedzę na temat odżywiania i uwrażliwiły na problem głodu na świecie.

12.2. Udzielam pochwały sztabowi XXI Zlotu Harcerzy – Ekologów: phm. Edycie Bielak – komendantce sztabu, zastępcy komendanta zlotu – Druhnie Iwonie Brząsce, członkom sztabu: pwd. Paulinie Myćka, pwd. Mateuszowi Kaczkowskiemu (oboźnemu zlotu), pwd. Jakubowi Kwaśniewiczowi (kwatermistrzowi zlotu), Dh. Annie Czubek, Dh. Hubertowi Kikieli, dh. Mateuszowi Kwaśniewiczowi. Dzięki Waszej ciężkiej pracy zlot był bezpieczny i atrakcyjny programowo.

12.3. Dziękuję hm. Markowi Zgódko, komendantowi ośrodka „Berdo” za zapewnienie uczestnikom zlotu bardzo dobrych warunków pobytu i pomoc w realizacji programu zlotu.

12.4. Dziękuję drużynowym i opiekunom, którzy koordynowali pracę dzieci i młodzieży podczas realizacji zadań akcji „Florek:

 1. - 56 Drużyna Harcerska Dobrków im III Zgrupowania AK "POCISK"
 2. - 18 Drużyna Harcerska im. Szarych Szeregów z Myczkowa
 3. - 2 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku Diablice z Mielca
 4. - Gromada Zuchowa Promyczki z Lipin
 5. - 4 Gromada Zuchowa "Słoneczne Promyki"
 6. Elżbieta Dubiel - 4 Gromada Zuchowa "Słoneczne Promyki"
 7. - 5 Drużyna Harcerska z Lipin
 8. Elżbieta Bara - 1 Pilzneńska Gromada Zuchowa "Zielone Żabki" Pilzno
 9. - 9 Drużyna Harcerska Staży Granicznej  - Krowica Sama
 10. - 51 Gromada Zuchowa "Grzybowe Ludki" z Falejówki 
 11. - 16 Drużyna Harcerska z Falejówki
 12. - 42 Drużyna Harcerska z Prusieka
 13. pwd Kamila Biednik - 1 Gromada Zuchowa " Zuszki Duszki" z Nowej Dęby
 14. - 6 Rzeszowska Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku "SŁONECZNIKI"
 15. Ewa Trojnar - 6 Rzeszowska Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku "SŁONECZNIKI"
 16. Magdalena Wojnowska - 6 Rzeszowska Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku "SŁONECZNIKI"
 17. Irena Kurowska - 6 Rzeszowska Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku "SŁONECZNIKI"
 18. - 15 Gromada Zuchowa "Płonące Iskierki" z Krowicy Samej
 19. Anna Jaje - Gromada Zuchowa „Leśne Ludki” Parkosz
 20. Krystyna Witowicz – Koło Młodych Ekologów z Zagórza
 21. - 1 Pilzneńska Drużyna Harcerska "Zielona Jedynka"
 22. - 77 Drużyna Starszo Harcerska "Czarne Orły" Parkosz
 23. - 15 Drużyna Harcerska Jaćmierz im. mjr Jana Piwnika PONUREGO
 24. - 11 Drużyna Harcerska Bukowsko
 25. Anna Dzień - 2 Drużyna Harcerska "Bytnarówka" z Ostrowa

12.5. Dziękuję sponsorom akcji „Florek” i XXI Zlotu Harcerzy – Ekologów, dzięki którym laureaci konkursów otrzymali wartościowe nagrody i upominki. Dziękuję:

 • Zarządowi WFOŚiGW w Rzeszowie i Kierownictwu Przedstawicielstwa WFOŚiGW w Krośnie
 • Panu Tadeuszowi Pióro, Burmistrzowi Sanoka i Pani Anecie Kończak – Kucharz, Naczelnik Wydziału ochrony Środowiska UM w Sanoku
 • Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Krośnie
 • Nadleśnictwu Lesko

 

12.6. Dziękuję Panu Andrzejowi Buszcie, leśniczemu z Myczkowa, za przeprowadzenie warsztatów na terenie rezerwatu przyrody.

12.7. Dziękuję Ojcu Stanisławowi Lelito, kapelanowi hufca za odprawienie polowej Mszy Św, za radość, którą wnosi, za pogodę ducha.

 Czuwaj!

   /-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin