Komunikat – listopad, grudzień 2018

Komunikat – listopad, grudzień 2018

 

 1. Sprawy organizacyjne:
 • Bardzo proszę o zaległe sprawozdania za rok 2017/2018 oraz plany pracy na rok 2018/2019. Zgodnie z porozumieniem z MEN drużyny działające przy szkołach plany pracy, zatwierdzone przez komendę hufca, mają złożyć dyrektorom szkół,
 • Składka członkowska – do 15 listopada proszę uregulować składki, drużyny zalegające przestają być członkami ZHP, minimalna liczba członków – 16 osób, za zgodą komendanta – 12 osób.
 • Ewidencja musi być na bieżąco uzupełniana, łączy się z tym ubezpieczenie NW.
 • Proszę na bieżąco dokumentować pracę – książki pracy można pobrać w komendzie hufca.

2. Wydarzenia programowe- realizacja misji ZHP:

 • 29 października godz. 18.00 – w Domu Harcerza spotkanie ze skautami czeskimi, zapraszam, proszę wziąć gitary!
 • 30 października –robimy stroiki!
 • Porządkowanie grobów i Alei Katyńskiej,
 • 1 listopada – akcja plakatowa „Pierwszy dzień wolności w Sanoku”
 • Wszystkich Świętych - godz. 8.00- 11.00 - roznoszenie zniczy i stroików.
 • Wszystkich Świętych – kwesty (1 listopada - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie im. św. Zygmunta Gorazdowskiego,
  w dniu 2 listopada – Stowarzyszenie Opieki nad Zabytkowymi Cmentarzami)
 • 3 listopada – spotkanie z prezesem Fundacji Energa Leszkiem Urbą, godz. 10.00 w Domu Harcerza (od fundacji dostaliśmy 10 tyś. na druk albumu „Sto lat w służbie Niepodległej” – proszę o udział w spotkaniu, aby wyrazić wdzięczność i nawiązać dalszą współpracę).
 • 10 listopada – 10 rocznica nadania hufcowi im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego. Wieczorny capstrzyk po pomnikiem Tadeusza Kościuszki (organizator – pwd. Mateusz Kaczkowski i 13 DH KWV)
 • 11 listopada – uroczystości państwowe. Jesteśmy wszyscy. (Nieumundurowani – dostaną kotyliony – proszę o stroje w barwach narodowych)
 • II konkurs „ Śpiewamy i recytujemy wiersze Jerzego Harasymowicza”,
 • XIV konkurs poetycki „O kwiat goryczki z Berda”.
 • Starszoharcerska Nocka na Luzie.
 • Zuchy dla Niepodległej – 8 grudnia, Sanok.
 • Betlejemskie Światło Pokoju
 • Wyjazd po BŚP do Rzeszowa
 • 21 grudnia, godz. 17.00 – opłatek instruktorski
 • 22 lub grudnia – uroczyste przekazanie na Rynku w Sanoku
 • Konkursy świąteczne

 1. 3.Program „Drużyna Niepodległości”. Koordynator:

 

 

 

facebook_page_plugin