Uchwała nr 7

Uchwała nr 7/X/2018 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 27 września 2018 r.  

w sprawie podstawowej składki członkowskiej.

§ 1

Działając w oparciu o punkt 11 Uchwały nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki członkowskiej, a także zasad udzielania ulg i zwolnień komenda Hufca Ziemi Sanockiej, po konsultacji z drużynowymi, postanawia wnioskować do Rady Chorągwi Podkarpackiej o udzielenie ulgi wszystkim członkom ZHP z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej w wysokości części składki należnej hufcowi i podstawowej jednostce organizacyjnej.

§ 2

Komenda hufca zobowiązuje komendantkę hufca do przekazania niezwłocznie uchwały do Rady Chorągwi Podkarpackiej ZHP.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

         Komendant Hufca

   hm. Krystyna Chowaniec

           

facebook_page_plugin