Uchwała nr 9/X/2018

Uchwała nr 9/X/2018 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 11 października 2018 r.  

w sprawie przekazania darowizny.

§ 1

Komenda hufca wyraża zgodę na przekazanie darowizny w kwocie 5000.00 zł (słownie – pięć tysięcy) na rzecz Stowarzyszenia Wychowawców „Eleusis” z przeznaczeniem na druk albumu „Sto lat w służbie Niepodległej. 100 lat ZHP na Ziemi Sanockiej”. Jednocześnie komenda wyraża podziękowanie SW „Eleusis” za pozyskanie kwoty 10 000 zł na druk ww. albumu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Podpisy członków komendy hufca, obecnych na zbiórce:

Podpis zastępcy przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Hufca obecny na zbiórce:

facebook_page_plugin