Uchwała nr 10/X/2018

Uchwała nr 10/X/2018 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 29 listopada 2018 r.  

w sprawie zatwierdzenia programów pracy pjo na rok 2018/2019.

§ 1

Działając w oparciu o punkt 67. 2) Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 23/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego komenda Hufca Ziemi Sanockiej zatwierdza programy pracy na rok 2018/2019 następujących gromad i drużyn:

  1. 11 DH
  2. 25 GZ
  3. 21 DH
  4. 26 DH

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

         Komendant Hufca

   hm. Krystyna Chowaniec

           

facebook_page_plugin