Uchwała nr 11/X/2018

Uchwała nr 11/X/2018 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 29 listopada 2018 r.  

w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Hufca Ziemi Sanockiej na rok 2019

§ 1

Komenda hufca przyjmuje do realizacji „Ramowy plan pracy hufca na rok 2019”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

         Komendant Hufca

   hm. Krystyna Chowaniec

           

facebook_page_plugin