REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI 2020

REGULAMIN FESTIWALU   PIOSENKI   ZUCHOWEJ  I  HARCERSKIEJ

Termin – 22 luty 2020 r. (sobota), godzina 9.00 – 13.00

Miejsce – Sanocki Dom Kultury, ul. Mickiewicza 24

Organizatorzy – Komenda Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

Cele imprezy:

-  odkrywanie utalentowanej młodzieży;

- kształtowanie wrażliwości muzycznej zuchów i harcerzy;

- popularyzacja piosenki harcerskiej i turystycznej;

- propagowanie zachowań proekologicznych zgodnie z 6 punktem Prawa Harcerskiego: „Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać”, czemu służy dobór hasła przewodniego tegorocznego festiwalu: „NASZ LEŚNY DOM”.

ZASADY  UCZESTNICTWA:

  1. W festiwalu mogą wziąć udział soliści oraz zespoły zuchowe, harcerskie, starszo- harcerskie, wędrownicze oraz instruktorskie, wokalne lub wokalno – instrumentalne.
  2. Przesłuchania odbędą się w  następujących kategoriach: zuchy (7 – 11 lat), harcerze (10 – 13 lat), harcerze starsi (13 – 16 lat) wędrownicy i instruktorzy (powyżej 16 lat)
  3. Solista lub zespół bierze udział w jednej kategorii. O kategorii decyduje większość członków zespołu znajdujących się w danej grupie wiekowej.
  4. Solista lub zespół przygotowuje dwa utwory, w tym jeden nawiązujący tematycznie do szeroko pojętego lasu. Treść piosenek nie powinna być sprzeczna  z wartościami  zawartymi w prawie harcerskim.
  5. Zgłoszenia należy składać w Domu harcerza, Sanok, ul. Zielona 39, telefonicznie (sms) 603 197 110 do 15 lutego 2020 r.
  6. Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie, dyplomy

 i nagrody.

  1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

UWAGA! Dopuszcza się podkład muzyczny playback.

22 lutego będziemy również świętować Dzień Myśli Braterskiej i 35 -lecie Poczty Harcerskiej

                                                                  CZUWAJ!

                                                                 ORGANIZATORZY

facebook_page_plugin