Konkurs „Katyń w pieśni i poezji”

katyn 20

 

 

Konkurs „Katyń w pieśni i poezji”

 

 

 

REGULAMIN I KONKURSU

„Katyń w pieśni i poezji”

 

 1. Organizatorzy:

 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło w Sanoku

 • Starostwo Powiatowe w Sanoku, Wydział Promocji i Kultury.

 1. Cele konkursu:

 • Uczczenie 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, oddanie hołdu pomordowanym polskim jeńcom wojennym – oficerom Wojska Polskiego, funkcjonariuszom Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej.

 • Rozwijanie uzdolnień twórczych, doskonalenie umiejętności recytatorskich i wokalnych uczestników konkursu.

 • Upowszechnianie kultury żywego słowa i kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.

 1. Zasady uczestnictwa w konkursie recytatorskim:

  • Konkurs adresowany jest do wszystkich pragnących w tej formie uczcić pamięć ofiar Zbrodni Katyńskiej, a także dysponujących dobrą dykcją i umiejętnością recytacji.
  • Jury oceniać będzie recytatorów w 3 kategoriach:

                              - uczniowie szkół podstawowych

                        - uczniowie szkół ponadpodstawowych

                        - studenci i osoby dorosłe (nie będące uczniami)

  • Każdy uczestnik prezentuje 2 utwory; czas prezentacji nie może przekraczać 7 minut.
  • Jury oceniając prezentacje uczestników będzie uwzględniać:

                        - interpretację i dobór repertuaru,

                        - kulturę słowa,

                        - ogólny wyraz artystyczny.

  • Jury przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia.

            IV. Zasady uczestnictwa w konkursie wokalnym „Katyń w pieśni”:

  • Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym mogą wziąć udział indywidualni wykonawcy lub zespoły muzyczne (max. 5 osób)
  • Uczestnicy wykonują dwa utwory muzyczne o tematyce związanej z hasłem konkursu.
  • Pieśni można wykonywać a cappella, z towarzyszeniem instrumentu lub z podkładem muzycznym na CD.
  • Jury oceniać będzie wokalistów w 3 kategoriach:

                              - uczniowie szkół podstawowych

                        - uczniowie szkół ponadpodstawowych

            - studenci i osoby dorosłe (nie będące uczniami)

 • Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 min.

 • Jury oceniać będzie: interpretację utworu, walory muzyczne, poprawność wykonania, pomysłowość i prezentację, ekspresję wykonania.

 • Jury przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia.

     V. Warunki uczestnictwa w konkursach:

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie recytatorskim lub konkursie wokalnym jest dostarczenie do dnia 29 lutego 2020 r. na adres Koła ŚZZAK w Sanoku (adres – 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 2, tel. 605 049 146, email- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) pisemnego zgłoszenia na załączonym wzorze.

   

  Uwaga! Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, upublicznienie jego nazwiska i imienia oraz wizerunku.

         VI. Termin konkursu:

 • Eliminacje konkursowe odbędą się 31 marca 2020 r. Miejsce i godzina rozpoczęcia zostaną podane po zebraniu zgłoszeń.

 • Koncert laureatów oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 20 kwietnia o godz. 10.00 w Sanockim Domu Kultury, podczas sesji popularnonaukowej „Katyń … pamiętamy”.

                

  Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie.

   

   

  Literatura:

  1. Katyń w literaturze. Międzynarodowa antologia poezji, dramatu i prozy. Norbetinum, Lublin 1995.
  1. Żołnierz, który klęczy. Poeci Katynia. Wyd. Muzeum Niepodległości i AW Ad Oculos, Warszawa – Rzeszów, 2011.

Przydatne linki:

https://prawicowyinternet.pl/poezja-katynska/

https://niepoprawni.pl/blog/652/katynskie-wiersze

http://www.cmjw.pl/download/gfx/cmjw/en/cmjwprogramy/4/2/1/proponowane_utwory_.p

Pieśni:

https://www.youtube.com/watch?v=GzAJmEgPgFI&list=RDGzAJmEgPgFI&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=iARfWfxZ6O8

https://prawicowyinternet.pl/piosenki-o-zbrodni-katynskiej/

https://prawicowyinternet.pl/piosenki-o-zbrodni-katynskiej/

https://bliskopolski.pl/muzyka/piesni-patriotyczne/piesn-rodzin-katynskich/

Wzór zgłoszenia do konkursu „Katyń w pieśni i poezji”

 

 1. Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………

 2. Nazwa i skład osobowy zespołu (dotyczy konkursu wokalnego): ……………….

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

 1. Dane do kontaktu (adres, telefon, email): ………………………………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 1. Rodzaj konkursu (podkreślić) – recytatorski, wokalny

 2. Szkoła/uczelnia (adres, telefon): …………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

6. Autorzy i tytuły prezentowanych wierszy/pieśni: ……………………………………

........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 1. Imię i nazwisko opiekuna (dotyczy osób niepełnoletnich):   ………………………

..............................................................................................................................

                                                                                                ………………………………………

                                                                                                            (podpis osoby zgłaszającej)

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PELNOLETNIEGO UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na publikowanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, szkoła/uczelnia) oraz mojego wizerunku w mediach (telewizja, prasa, strony internetowe) w informacjach związanych z konkursem „Katyń w pieśni i poezji”.

 

……………………………………………………………………………..

                                                (podpis pełnoletniego uczestnika)

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych (imię i nazwisko, szkoła/uczelnia) oraz wizerunku mojej córki/ mojego syna ……………………………………………

w mediach (telewizja, prasa, strony internetowe) w informacjach związanych z konkursem „Katyń w pieśni i poezji”.

 

……………………………………………………………………………..

                                                 Podpis Rodzica/ Prawnego Opiekuna

 

                  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dostarczonych w konkursowym formularzu zgłoszeniowym w zakresie: Imię, nazwisko, szkoła/uczelnia, adres, numer telefonu, adres e-mail przez organizatora, zwanym Administratorem Danych Osobowych, w celu przeprowadzenia działań związanych z Konkursem „Katyń w pieśni i poezji”. Podanie danych jest wymogiem Regulaminu Konkursowego. Nie podanie danych skutkowało będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez okres trwania konkursu. Po zakończeniu działań związanych z organizacją konkursu zostaną one usunięte. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych, a przetwarzane jedynie w celu określonym powyżej.

Dane nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W ramach przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu prawo:

- anulowania wydanej zgody;

- dostępu do danych, uzyskania kopii;

- do sprostowania danych;

- do „bycia zapomnianym” – usunięcia danych z bazy;

- do ograniczenia przetwarzania danych;

- do przenoszenia danych;

- do złożenia skargi do GIODO

…..……………………………………………………………………

Podpis Uczestnika lub Rodzica/ Prawnego Opiekuna

 

 

 

facebook_page_plugin