Rozkaz L.4/2020 z 26 kwietnia

 Sanok 26. 04. 2020 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP
Komendant Hufca Ziemi Sanockiej                                                                           
im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego
 
 
Rozkaz L. 4/2020
 
1.Informacje i zarządzenia:
Komenda hufca na ostatniej zbiórce przyjęła następujące uchwały:
1.1. - Uchwała nr 7/2020 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 26 kwietnia  2020r. w sprawie organizacji kolonii i obozów w ośrodku BERDO w Myczkowcach – odwołanie własnych wypoczynków oraz rezerwacji planowanych przez inne środowiska harcerskie.
- Uchwała nr 8/2020 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 26 kwietnia 2020r. w sprawie cennika świadczeń ośrodka BERDO w Myczkowcach i zakresu funkcjonowania ośrodka w 2020 roku.
2. Hufiec
2.1. Odwołuję sztab organizacyjny Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej 22 lutego 2020r.:
- dh Julia Mękarska, dh. pwd. Anna Czubek, dh. Agnieszka Polańska
2.2. Odwołuję sztab organizacyjny Imienin Zucha – dh.hm. Magdalena Bodziak, dh. hm. Elżbieta Gałązka, dh. phm. Alina Rychlicka Indyk, dh. pwd. Joanna Różycka
 
 
7. Mianowania instruktorów
7.1. Z dniem 26 kwietnia 2020 r. nadaję stopień przewodnika Druhowi Hubertowi Kikieli  Przyjmuję druha w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego Chorągwi Podkarpackiej ZHP – 13 DH. 
7.2 Z dniem 26 kwietnia 2020 r. nadaję stopień przewodniczki  Druhnie Annie Krzyżanowskiej Przyjmuję druhnę w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego Chorągwi Podkarpackiej ZHP – 13 DH.  
 
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:
12.1 Udzielam pochwały dh Julii Mękarskiej, dh. pwd. Annie Czubek, dh. Agnieszce Polańskiej za pracę w sztabie organizacyjnym Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej 22 lutego 2020r.
12.2.  Udzielam pochwały dh hm. Magdalenie Bodziak, dh hm. Elżbiecie Gałązka, dh phm. Alinie Rychlickiej Indyk, dh pwd. Joannie Różyckiej za pracę w sztabie organizacyjnym „Imienin Zucha”.
12.3. Udzielam pochwały drużynowym, którzy w okresie pandemii prowadzą ze swoimi harcerzami zbiórki online.
12.4. Udzielam pochwały druhnie Natalii Fedak, dh Annie Czubek, dh Mateuszowi Kwaśniewiczowi, dh Markowi Polnemu, którzy na prośbę Urzędu Miasta rozdawali maseczki dla sanockich seniorów.
12.5. Udzielam pochwały dh Annie Czubek, dh Mateuszowi Burczykowi, którzy brali udział we mszy katyńskiej – swoim występem uświetnili uroczystość.
12.6. Udzielam pochwały dh Małgorzacie Leszczyńskiej oraz druhnom z 5 DH, które zaangażowały się w akcję „Telefon do seniora”.
12.7. Udzielam pochwały dh Hubertowi Kikieli i dh Markowi Polnemu, którzy uczestniczyli w uroczystościach z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
 
CZUWAJ!
                                                                                                     
Komendantka Hufca
                                                                                                  /-/ phm. Maria  Kurkarewicz 
 
facebook_page_plugin