Rozkaz L. 5/2020 z 25 czerwca

Sanok, 25 czerwca 2020 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 5/2020

1.Informacje i zarządzenia:

Komenda hufca na ostatniej zbiórce przyjęła następującą uchwałę:

1.1. - Uchwała nr 9/2020 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 02 czerwca 2020r. w sprawie przyznania srebrnej odznaki „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” dla hm. Witolda Mochałło.

1.2. Zarządzam udział drużyn w uroczystościach 80 rocznicy zamordowania w nocy z 5/6 lipca 1940 roku 112 polskich patriotów na górze Gruszka.

1.3. Zarządzam udział drużyn w uroczystościach w Hanusiskach.

3. Drużyny

3.1. Odnawiam Przyrzeczenie Harcerskie Druhnie Anicie Tomczewskiej opiekunce 42 DH z Prusieka. Życzę druhnie satysfakcji z harcerskiej służby.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Na wniosek z dnia 21 czerwca 2020 r. hm. Lidii Mackiewicz – Adamskiej, przewodniczącej KSI zamykam próbę na stopień przewodnika, nadaję stopień przewodnika Druhowi Mateuszowi Kwaśniewiczowi i dopuszczam Druha do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego. Przyjmuję druha z dniem złożenia Zobowiązania Instruktorskiego w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego Chorągwi Podkarpackiej ZHP – 2 DH. Opiekun próby hm. Magdalena Bodziak.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Na wniosek Komendantki Hufca i Kapituły Odznaki Honorowej przyznaję Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” dla hm. Witolda Mochałło.

12.2. Udzielam pochwały druhnom i druhom, którzy zaangażowali się w prace porządkowe na terenie Hufca. Serdecznie dziękuję dh. phm. Katarzynie Ordon – Harłacz, dh. pwd. Małgorzacie Leszczyńskiej, dh. Agnieszce Widocie, dh. pwd. Annie Czubek dh. Natalii Fedak, dh. pwd. Katarzynie Kosturskiej, dh. pwd. Annie Krzyżanowskiej, samarytance Julii Tutak, dh. Annie Sidor, dh. pwd. Mateuszowi Piekutowi, dh. pwd. Hubertowi Kikieli, dh. pwd. Mateuszowi Kaczkowskiemu, dh. Mateuszowi Kwaśniewiczowi, dh. Markowi Polnemu, dh. Jakubowi Woźnemu, dh. Krystianowi Pietryce, dh. Jakubowi Łagodzicowi.

12.3. Udzielam pochwały druhnom i druhom, którzy zaangażowali się w prace porządkowe na Ośrodku BERDO w Myczkowcach. Serdecznie dziękuję dh.pwd. Katarzynie Kosturskiej, dh. Natalii Fedak, dh. pwd. Annie Krzyżanowskiej, dh. pwd. Jakubowi Kwaśniewiczowi, dh. Mateuszowi Kwaśniewiczowi, dh. Hubertowi Kikieli, dh. Jakubowi Woźnemu, dh. pwd. Markowi Polnemu, dh. Alanowi Wolaninowi.

12.4. Udzielam pochwały druhnom i druhom, którzy zaangażowali się w prace porządkowe w Centrum Sportów Ekstremalnych. Serdecznie dziękuję dh. pwd. Annie Krzyżanowskiej, dh. pwd. Katarzynie Kosturskiej, dh. Annie Sidor, dh. Oliwii Mikołajek, samarytance Julii Tutak, dh. pwd. Mateuszowi Kwaśniewiczowi.

Czuwaj!

                                                                                                 Komendantka Hufca

                                                                                                 /-/ phm. Maria Kurkarewiczfacebook_page_plugin