Rozkaz L. 6/2020 z 30 czerwca

Sanok, 30 czerwca 2020 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 6/2020

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Serdecznie dziękuję druhnom i druhom, którzy zaangażowali się w modernizację oraz prace remontowe „zuchówki” i kuchni w Domu Harcerza. Wasz prywatny czas poświęcony na pracę w Hufcu, a także własny wkład finansowy włożony w zakup niezbędnych materiałów są dla Hufca niezwykle ważne. Dziękuję bardzo: dh Katarzynie Ordon Harłacz, dh Katarzynie Wątróbskiej (Zimoń), dh Joannie Rojkowskiej, dh Sylwii Dominiak, dh Marcinowi Mazur, dh Adrianowi Wawrzyńskiemu, dh Wacławowi Bojarskiemu.

12.2. Udzielam pochwały druhnom i druhom, którzy wystawili warty i uczestniczyli w ostatniej drodze druhny hm. Eugenii Penar. Serdecznie dziękuję druhnom Idze Kowalik i Julii Tutak oraz druhowi pwd. Mateuszowi Piekutowi.

12.3. Gratuluję i udzielam pochwały druhnom pwd. Małgorzacie Leszczyńskiej, pwd. Annie Krzyżanowskiej, Natalii Fedak, które w dniach 26 – 28 czerwca 2020 r. uczestniczyły w Kursie zorganizowanych przez Komendę Chorągwi Podkarpackiej „Szlakiem Metody”. Nabyta wiedza z pewnością zaowocuje w działaniach na polach harcerskiej służby. Powodzenia.

Wszystkim druhnom i druhom życzę zdrowych, pełnych słońca wakacji.

 Czuwaj

                                                                                            Komendantka Hufca

                                                                                             /-/ phm. Maria Kurkarewicz
facebook_page_plugin