Rozkaz L. 8/2020 z 31 sierpnia

Sanok, 31 sierpnia 2020 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 

Rozkaz L. 8/2020

 

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2. 1. Informuję, że druhna hm. Jadwiga Stojowska pełni funkcję Administratora Ewidencji członków ZHP Tipi.

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Z dniem 1 sierpnia 2020 r. zwalniam druhnę hm. Małgorzatę Zubik, Hufiec ZHP w Brzozowie, z pełnienia obowiązków w Międzyhufcowej Komisji Stopni Instruktorskich w Sanoku. Serdecznie dziękuję druhnie za pracę w komisji i życzę wielu sukcesów w dalszej pracy instruktorskiej (Rozkaz KCh L/8/2020)

 

2.2. Mianowania w komendzie hufca.

2.2.1. Z dniem 1 sierpnia r. powołuję następujące druhny i druha w skład Międzyhufcowej Komisji Stopni Instruktorskich w Sanoku:

- hm. Kornel Komenda – przewodniczący

- hm. Magdalena Zgódko – członkini

- phm. Dorota Kupczakiewicz – członkini

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Udzielam pochwały druhnom i druhom z 2 DH, 5 DH i 13 DH, którzy 1 sierpnia zorganizowali i przeprowadzili terenową grę inspirowaną Powstaniem Warszawskim, otwartą dla całej społeczności miasta i okolic. Zajęcia przez Was przygotowane z pewnością wielu przybliżyły trudne czasy z okresu II wojny światowej.

12.2. Udzielam pochwały druhnom i druhom, którzy w dniu 1 sierpnia uczestniczyli w „Spacerze pamięci” na Cmentarzu Centralnym odwiedzając mogiły uczestników Powstania Warszawskiego oraz dh hm. Krystynie Chowaniec za prowadzenie uroczystości i rys historyczny bohaterów.

12.3. Udzielam pochwały druhnom i druhom, którzy w dniach 5 – 6. 08. 2020 na prośbę Hufca Krosno w Woli Michowej zorganizowali zajęcia linowe: dziękuję dh Samancie Krzesińskiej, dh Jakubowi Ryniakowi, dh Alanowi Wolaninowi, dh pwd. Mateuszowi Kaczkowskiemu, dh pwd. Hubertowi Kikieli.

12.4. Udzielam pochwały druhom pwd. Mateuszowi Kwaśniewiczowi, pwd. Mateuszowi Kaczkowskiemu, którzy w dniu 15 sierpnia na prośbę Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dobra stanęli na warcie honorowej podczas uroczystego odsłonięcia pomnika w hołdzie majora „Hubala” – Henryka Dobrzańskiego.

12.5. Udzielam pochwały dh Oliwii Mikołajek i dh Karolowi Harłacz, którzy 16 sierpnia włączyli się w działania na Pikniku Rodzinnym organizowanym przez ks. Michała Kozaka na terenie dzielnicy Zatorze.

CZUWAJ!  

                                                                                                     Komendantka Hufca

                                                                                                  /-/ phm. Maria Kurkarewicz


facebook_page_plugin