Opis Projektu Alpy-Karpatom

Mamy przyjemność powiadomić wszystkich członków i naszych sympatyków, iż w dniu 5 lipca 2014 r. doszło do podpisania umowy pomiędzy Fundacją Karpacką – Polska a Hufcem Sanok ZHP w sprawie Projektu „Alpy – Karpatom program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”. Całkowita wartość Projektu wynosi 23 500 PLN z czego kwota dotacji (dofinansowania) 21 000 PLN tj. 6051,87 CHF i stanowi 89,4% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Nasz wniosek o przyznanie nam dofinansowania noszący nazwę „Centrum Sportów Ekstremalnych jako poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej regionu” uzyskał pozytywną ocenę komisji kwalifikacyjnej w ramach II naboru wniosków do Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych.

facebook_page_plugin