Rozkaz L. 1/2020 14 stycznia 2020 r.

Sanok, 14 stycznia 2020 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 1/2020

1.Informacje i zarządzenia:

Komenda hufca na ostatniej zbiórce przyjęła następujące uchwały:

1.1. - Uchwała nr 1/X/2020 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu kształcenia w roku 2019 i przyjęcia planu kształcenia na rok 2020.

- Uchwała nr 2/X/2020 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 13 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia budżetu Hufca Ziemi Sanockiej na rok 2020.

-  Uchwała nr 3/X/2020 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego z dnia 13 stycznia 2020r. w sprawie zatwierdzenia programów pracy na rok 2019/2020.

Czytaj więcej: Rozkaz L. 1/2020 14 stycznia 2020 r.

Rozkaz L. 16 /2019 z 26 listopada

Sanok, 26 listopada, 2019r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 16 /2019

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Informacje

1.1.1. Informuję, że komenda Hufca Ziemi Sanockiej w dniu 25 listopada podjęła następującą uchwałę:

  • Uchwała nr   14 /XI/2019 – pełnienie obowiązków skarbnika Hufca przez phm. Ryszarda Stojowskiego na czas zwolnienia lekarskiego L4 hm. Marka Zgódko;

2. Hufiec

2.1. Informuję, że XI Zjazd Hufca ZHP Ziemi Sanockiej dokonał w dniu 16 listopada 2019 r. wyboru władz na 4 – letnią kadencję:

Komenda Hufca Ziemi Sanockiej:

komendant – phm. Maria Kurkarewicz

z-ca komendanta d/s organizacyjnych – phm. Ryszard Stojowski

z-ca komendanta d/s programu i pracy z kadrą – hm. Magdalena Bodziak

skarbnik – hm. Marek Zgódko

członek komendy – pwd. Małgorzata Folcik

Komisja Rewizyjna Hufca Ziemi Sanockiej:

przewodniczący – hm. Waldemar Basak

z-ca przewodniczącej – hm. Elżbieta Gałązka

sekretarz – pwd. Katarzyna Kosturska

W imieniu władz hufca wybranych na zjeździe bardzo dziękuję za okazane zaufanie.

2.2. Zwalniam z funkcji koordynatorów sztabów organizacyjnych:

  • Starszoharcerska Nocka na Luzie – Mateusz Piekut, dh Mateusza Kwaśniewicza, dh Amelię Krzysztyńską;
  • Zuchowe Mikołajki – Mateusz Piekut

Dziękuję za wykonanie zadania.

 

 

Czytaj więcej: Rozkaz L. 16 /2019 z 26 listopada

Rozkaz Specjalny L. 3/2019 z 3 listopada

Untitled

Rozkaz L. 17/2019 z 16 grudnia

Sanok, 16 grudnia, 2019 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 17/2019

2. Hufiec

2.1. Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:

- pwd. Iwona Nowak,

- pwd. Małgorzata Leszczyńska

- pwd. Anna Czubek.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Na wniosek hm. Lidii Mackiewicz – Adamskiej, przewodniczącej KSI otwieram próbę na stopień przewodniczki Druhnie Natalii Fedak. Phm. Maria Kurkarewicz podjęła się obowiązków opiekuna próby.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Udzielam pochwały przedstawicielom drużyn, które uczestniczyły w uroczystościach przekazania Światła Betlejemskiego w Rzeszowie: 2 DH, 4 DH, 5 DH, 9 DH, 13 DH, 15 DH z Jaćmierza, 54 DH.

Czuwaj!

/-/ phm. Maria Kurkarewicz

Rozkaz L. 15/2019 z 4 listopada

                                                       Sanok, 4 listopada 2019 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 15/2019

   1. Zarządzenia i informacje

   1.1. Informacje

1.1.1. Informuję, że komenda Hufca Ziemi Sanockiej w dniu 30 października podjęła następujące uchwały:

  • Uchwała nr 11/X/2019 - zatwierdzenia planów pracy gromad i drużyn na rok 2019/2020: 15 GZ
    z Jaćmierza, 51 GZ z Falejówki, 5 DH z Sanoka, 21 DH z Beska, 4 DH z Sanoka, 26 DH z Komańczy, 7 DH – HKT z Sanoka.
  • Uchwała nr 12/X/2019 – zatwierdzenie Sprawozdanie komendanta i komendy Hufca Ziemi Sanockiej za okres od ostatniego zjazdu zwykłego (21.11.2015) do 30 października 2019 r.
  • Uchwała nr 13/X/2019 – przyjęcie Planu pracy Hufca Ziemi Sanockiej na rok 2020,

1.1.2. Informuję, że podczas Gali Harcerskiego Wolontariatu w dniu 19 października zostali wyróżnieni przyznaniem tytułu Orła Chorągwi Podkarpackiej: hm. Marek Zgódko w kategorii Odpowiedzialny gospodarz i phm. Ryszard Stojowski (kategoria – Inicjatywa Społeczna). Statuetkę otrzymała również dr Alicja Jaruga, prezes PASS POLSKA, w kategorii partner.

1.1.3 Gratulacje dla Poczty Harcerskiej Sanok72 - w ogólnopolskim plebiscycie na najładniejsze, poprawne i najciekawsze wydawnictwa Poczt Harcerskich ZHP za rok 2018 kartka pocztowa zaprojektowana przez hm. Zbigniewa Osenkowskiego zajęła I miejsce. Pierwsze miejsce zdobył także hm. Jerzy Kwaśniewicz w kategorii - znaczek PH, a datownik, także według projektu Dh. Jerzego, uplasował się na drugiej pozycji.

1.1.4. Informuję, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej phm. Maria Kurkarewicz została odznaczona Medalem KEN. Gratuluję wyróżnienia.

 

Czytaj więcej: Rozkaz L. 15/2019 z 4 listopada

facebook_page_plugin