Plan kształcenia kadry Hufca

 Plan kształcenia kadry instruktorskiej i pracy z kadrą

Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. Zdzisława Peszkowskiego w 2018

 

1. Cele kształcenia i pracy z kadrą w roku 2018:

 • Wspieranie pracy drużynowych oraz funkcyjnych gromad zuchowych
  i drużyn harcerskich.
 • Przygotowanie do prowadzenia gromad i drużyn nowych drużynowych.
 • Podjęcie starań w celu zachęcania do powrotu na funkcję drużynowych lub opiekunów byłych instruktorów.

 2. Harmonogram kształcenia:

Lp

Forma kształcenia

Uczestnicy

Termin

Uwagi

1.

Warsztaty dla drużynowych:

 • Terenoznawstwo
 • Pierwsza pomoc
 • Formy pracy harcerskiej
 • Bezpieczeństwo
 • Dokumentacja
 • Historia – Rocznica odzyskania niepodległości

Drużynowi.

Instruktorzy pełniący inne funkcje.

Przyboczni.

Luty - grudzień 2018

2.

Kurs oraz warsztaty zastępowych i przyszłych zastępowych

 • Pierwsza pomoc
 • Majsterka
 • Metodyka pracy harcerskiej
 • Próby na stopnie harcerskie, sprawności harcerskie
 • Bezpieczeństwo
 • Zasady dobrej zbiórki
 • Dokumentacja zastępowego

Harcerki

i harcerze wytypowani przez drużynowych.

Lato 2018

3.

Kurs przewodnikowski

Wędrownicy, nauczyciele.

Wakacje 2018

4

Kursy podharcmistrzowski

instruktorzy

?

5

Kurs pierwszej pomocy

Zainteresowani instruktorzy , harcerze

Wakacje 2018

6

Kurs drużynowych harcerskich

Wakacje 2018

3. Pozostałe zadania zespołu kształcenia:

 • upowszechnianie dorobku metodycznego kadry instruktorskiej,
 • uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez ChZKK
  i CSI
 • systematyczne informowanie drużynowych i kadry instruktorskiej o zmianach w obowiązujących wewnętrznych uchwałach, instrukcjach i regulaminach. 

 

     Szef ZKK

hm. Elżbieta Gałązka

Zlot 2018 - zaproszenie

Zlot 2018 zaproszenie

„Śladami bohaterów i świętych”

logo

 

30 listopada 2107 r. zakończyła się realizacja inicjatywy „Śladami bohaterów i świętych” realizowanej w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, dofinansowanej w kwocie 2800,00 zł ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Wniosek złożyła grupa nieformalna „Maturzyści” (Martyna Łuczka, Jakub Kwaśniewicz, Mateusz Piekut) pod patronatem Stowarzyszenia Wychowawców „Eleusis”. Partnerem i współorganizatorem przedsięwzięć w ramach inicjatywy był Hufiec Ziemi Sanockiej  im. ks. hm.Zdzisława Peszkowskiego.

 

 

Czytaj więcej: „Śladami bohaterów i świętych”

Regulamin festiwalu 2018

Regulamin festiwalu 2018

Opinia Komendy Chorągwi do sprawozdania z działalności Komendantki i Komendy

Opinia Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP do sprawozdania z działalności Komendantki i Komendy Hufca Ziemi Sanockiej ZHP im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego za okres od 25 listopada 2015 roku do 22 listopada 2017 roku.

Komenda Chorągwi Podkarpackiej ZHP w Rzeszowie, działając na podstawie paragrafu 60. Statutu ZHP - przedstawia uczestnikom zjazdu sprawozdawczego Hufca Ziemi Sanockiej ZHP w Sanoku opinię do sprawozdania komendantki hufca i komendy hufca.

Czytaj więcej: Opinia Komendy Chorągwi do sprawozdania z działalności Komendantki i Komendy

facebook_page_plugin