Rozkaz L 12/2014 z 30 września

Sanok, 30 września, 2014r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L 12/2014

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1. Na podstawie Uchwały nr 22/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 r.

w sprawie zaliczania służby instruktorskiej

(cyt.: „4. Służbę zalicza się instruktorowi, który:

1) pełni funkcję instruktorską lub aktywnie pracuje na rzecz Związku,

2) przestrzega Statutu ZHP,

3) uzyskał od bezpośredniego przełożonego pozytywną ocenę swojej pracy,

4) zapłacił składki członkowskie za rok harcerski, za który zaliczona ma być służba.”)

zaliczam służbę instruktorską za rok 2013/2014 następującym Instruktorkom i Instruktorom:

Lp. Imię i nazwisko Stopień Funkcja

Babiak Elżbieta Przewodniczka Drużynowa 25 GZ w Odrzechowej, członek Komendy Hufca

Baranowska Agnieszka Przewodniczka Drużynowa 16 DH w Falejówce
Basak Waldemar Harcmistrz Członek ZKK hufca i chorągwi
Bielak Daniel Podharcmistrz Drużynowy HKR, członek Kom. Huf. iReferatu Ratowniczego Chorągwi
Bielak Edyta Podharcmistrzyni  Praca na rzecz ZHP
Borczyk Anna Przewodniczka Opiekun 54 DH i 54 GZ w Sanoku
Chmielewska Halina Przewodniczka Drużynowa 14 DH w Sieniawie
Chowaniec Katarzyna Przewodniczka Drużynowa HKT
Gałązka Elżbieta Harcmistrzyni

Drużynowa 15 DH w Jaćmierzu,

członek Komendy Hufca

Hanus Maria Podharcmistrzyni Praca na rzecz ZHP
Janik Izabela Przewodniczka Opiekun 5 DH, członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej
Kiernisz Michał Przewodnik Drużynowy 13 DH w Sanoku; potem Opiekun 13 DH
Kilar Magdalena Przewodniczka Drużynowa 17 GZ w Nowym Łupkowie
Kisiołek Kazimierz Harcmistrz

Drużynowy 64 DH w Łukowem,

członek MKSI

Kseniak Ewa Podharcmistrzyni Drużynowa 11 DH w Bukowsku
Kurkarewicz Maria Przewodniczka Drużynowa 9 DH w Sanoku
Kwaśniewicz Jerzy Harcmistrz

Członek Komendy Hufca i ChSH,

Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 72

Mackiewicz-Adamska Lidia Harcmistrzyni członek ZKK Chorągwi
Macko Aleksandra Przewodniczka Drużynowa 4 GZ w Zagórzu
Masłyk Radosław Przewodnik

Drużynowy 2 DH „Mouse”,

członek Hufcowej Komisji Rew.

Ordon - Harłacz Katarzyna Podharcmistrzyni Opiekun 5 GZ w Sanoku,  przewodnicząca Huf. Komisji Rew.
Osenkowski Zbigniew Harcmistrz Członek Komisji Historycznej Hufca
Pacławska Magdalena Harcmistrzyni Drużynowa 4 DH
Rychlicka-Indyk Alina Przewodniczka Drużynowa 51 GZ w Falejówce
Ryniak Justyna Przewodniczka Drużynowa 10 DH w Sanoku
Sołtys Bożena Podharcmistrzyni Drużynowa 26 DH w Odrzechowej
Stawarz Anna Podharcmistrzyni Praca na rzecz ZHP
Stojowska Jadwiga Harcmistrzyni Przewodnicząca KSW, z-ca przewodniczącej  HKR
Stojowski Ryszard Podharcmistrz Drużynowy HKG „Born to climb”, administrator strony internetowej huf
Szul Katarzyna Przewodniczka Drużynowa 22 DH w Besku
Tasz Aleksandra podharcmistrzyni Instruktor GK ZHP
Tutak Danuta Podharcmistrzyni Drużynowa 45 DH w Mrzygłodzie
Wojtuszewska Ewa Harcmistrzyni Przewodnicząca MKSI
Wolwowicz Alicja Podharcmistrzyni Członek Komisji Historycznej
Zielonka Lidia Harcmistrzyni Członek Komisji Rewizyjnej
Katarzyna Zgódko Przewodniczka Członek Rady ds. Program. Kręgu Akadem.  „Diablak” w Krakowie
Zgódko Magdalena Harcmistrzyni Drużynowa 42 DH, z-ca Przewodniczącego  Chorągwianej KSI
Zgódko Marek Harcmistrz Skarbnik hufca ,  komendant Ośrodka „Berdo”
Folcik Małgorzata przewodniczka Aktywna praca na rzecz ZHP
Klimkowska – Bil Magdalena harcmistrzyni Aktywna praca na rzecz ZHP
Komenda Kornel przewodnik Członek Aktywna praca na rzecz ZHP
Masłyk Janusz przewodnik Przewodniczący Kręgu Starszyzny
Mermer Jadwiga podharcmistrzyni Aktywna praca na rzecz ZHP
Mołczan Natalia przewodniczka Praca na rzecz ZHP
Nastała Małgorzata przewodniczka Praca na rzecz ZHP
Pankiewicz Jarosław podharcmistrz Członek Kapituły Stopni Wędrowniczych
Penar Eugenia harcmistrzyni Praca na rzecz ZHP
Siekierzyńska Maria harcmistrzyni Praca na rzecz ZHP
Struś Jolanta harcmistrzyni Praca na rzecz ZHP
Wicijowska Lidia podharcmistrzyni Praca na rzecz ZHP
Władyka Witalis Andrzej harcmistrz Aktywna praca na rzecz ZHP
Wosik Alicja podharcmistrzyni Redaktor „Sanockiego Skauta”

8.2   W przypadku niezaliczenia służby instruktor ma prawo odwołania się do właściwego komendanta w ciągu jednego miesiąca od daty ogłoszenia rozkazu.

8.3 Od decyzji komendanta w sprawie wniesionego odwołania przysługuje odwołanie do właściwego sądu harcerskiego.

8.4   Zaliczenie służby instruktorskiej potwierdza się wpisem do książeczki i kartoteki instruktorskiej.

Wszystkim Instruktorkom i Instruktorom bardzo dziękuję za współpracę!

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

Rozkaz Specjalny L.2/2014 z 27 września

RS_HS_2014

Rozkaz L. 1/2014 z 15 stycznia

Sanok, 15 stycznia, 2014r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 1/2014

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Informuję, że komenda hufca w dniu 9 stycznia 2014 r. uchwałą nr 25/IX/2014 powołała Druhnę pwd. Izabelę Janik na funkcję namiestnika harcerskiego. Dziękuję Druhnie za podjęcie się nowego zadania i życzę pomyślnej realizacji wszystkich planów i zamierzeń.

 

2. Hufiec

2.1. Powołuję sztab organizacyjny Harcerskiej Akcji Zimowej w składzie:

pwd. Anna Borczyk – koordynator HAZ, prowadzenie gier i zabaw dla zuchów;

członkowie sztabu: 

hm. Kazimierz Kisiołek (komendant biwaku w Ustrzykach Dolnych),

pwd. Katarzyna Chowaniec (organizator i komendantka biwaku w Czarnej, komendantka wycieczki na przegląd filmów górskich),

pwd. Janusz Masłyk  (organizator biwaku w Ustrzykach Dolnych, współorganizator Nocy Styczniowej )

phm. Katarzyna Ordon -Harłacz (komendantka zuchowej nocki w Domu Harcerza); Martyna Łuczka (opiekun na zuchowej nocce; prowadzenie gier i zabaw)

hm. Elżbieta Gałązka, hm. Waldemar Basak, phm. Daniel Bielak (kurs przewodnikowski);

hm. Krystyna Chowaniec (kurs przewodnikowski, Noc Styczniowa).

Michał Kmieć ( kawiarenka 5 DH)

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Gratuluję 5 DH im. Janka Bytnara „Rudego” zajęcia 1 miejsca w ogólnopolskim konkursie na opracowanie folderu  zachęcającego drużyny skautowe do odwiedzin swojego miasta/regionu oraz zdobycie plakietek Ambasadora Jamboree 2013.

12.2. Udzielam pochwały 15 DH im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” z Jaćmierza za przygotowa­nie uroczystego Spotkania Opłatkowego, z udziałem zaproszonych gości, podkreślającego zna­czącą rolę drużyny w środowisku.

12.3. Dziękuję następujących gromadom zuchowym i drużynom harcerskim za udział 
w konkursach plastycznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia:

l  10 Gromada Zuchowa z Sanoczka

l  17 Gromada Zuchowa z Nowego Łupkowa

l  33 Gromada Zuchowa z Beska

l  42 Gromada Zuchowa z Prusieka

l  51 Gromada Zuchowa z Falejówki

l  5 Drużyna Harcerska z Sanoka

l  11 Drużyna Harcerska z Bukowska

l  15 Drużyna Harcerska z Jaćmierza

l  26 Drużyna Harcerska z Odrzechowej

l  42 Drużyna Harcerska z Prusieka

l  Harcerski Klub Turystyczny z Sanoka

Dzięki Waszej pracy mogliśmy przekazać życzenia świąteczne na oryginalnych, pięknych kartkach

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

Rozkaz Specjalny L1/2014 z 5 kwietnia

 

 Sanok, 5 kwietnia, 2014 r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

krzyz_wstazkaBOGU_C2

Rozkaz Specjalny L1/2014

 Druhny i Druhowie, wczoraj, po ciężkich cierpieniach, odszedł na Wieczną Wartęnasz Drogi Przyjaciel, Druh Podharcmistrz Bogusław Ciupka, wybitny instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, człowiek wielkiej uczciwości, pracowitości i dobroci. Pomysłodawca 
i organizator licznych, bardzo wartościowych i atrakcyjnych, programów wychowawczych dla dzieci i młodzieży, komendant wielu obozów i kolonii, przewodniczący zbiórek instruktorskich i zjazdów, zastępca komendanta hufca.

Nasza harcerska wspólnota poniosła wielką, niepowetowaną stratę. Tak trudno pogodzić się z tym, że już nigdy Druh Boguś nie wesprze nas swoją radą, nie zorganizuje wycieczki czy obozu; nie napisze, nie powie, nie roześmieje się, Tyle wspólnych planów i zamierzeń nigdy nie zostanie zrealizowanych. Odszedł w pełni sił twórczych, lubiany i szanowany przez wszystkich.

Druhu Bogusiu! Na zawsze zostaniesz w naszych sercach i naszej wdzięcznej pamięci!

Druhny i Druhowie! Ogłaszam żałobę dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzsława Peszkowskiego na okres jednego miesiąca,

 

 Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

Rozkaz L. 2/2014 z 12 lutego

Sanok, 12 lutego, 2014r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 2/2014

2. Hufiec

2.1. Zwalniam sztab organizacyjny Harcerskiej Akcji Zimowej i dziękuję za przeprowadzenie ciekawych zajęć.

2.2. Powołuję sztab Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej i uroczystości z okazji Dnia Myśli Braterskiej:

l  pwd. Radosław Masłyk – szef sztabu

l  pwd. Janusz Masłyk

l  pwd. Kornel Komenda

l  phm. Daniel Bielak

l  Dh. Karolina Ryba z 54 DH

l  Dh. Tomasz Kwiatkowski z 2 DH

2.3. Przygotowanie hufcowych eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”  w dniu 15 marca br. powierzam hm. Magdalenie Zgódko.

2.4. Powołuję pwd. Katarzynę Chowaniec na koordynatora przygotowań Harcerskiej Drogi Krzyżowej w dniu16 kwietnia br.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1. Za pracę w sztabie HAZ udzielam pochwały następującym Druhnom i Druhom:

l  pwd. Anna Borczyk

l  pwd. Katarzyna Chowaniec

l  phm. Katarzyna Ordon -Harłacz

l  hm. Elżbieta Gałązka

l  dh. Martyna Łuczka

l  hm. Kazimierz Kisiołek

l  pwd. Janusz Masłyk

l  hm. Waldemar Basak

l  phm. Daniel Bielak

l  dh. Michał Kmieć

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin