Rozkaz L. 18/2013 z 31 grudnia

Sanok, 31 grudnia, 2013r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 18/2013

 1. Zarządzenia i informacje:

  Informuję, że na podstawie § 24 pkt. 4 członkostwo w ZHP ustało z dniem 31 marca 2013 roku następującym Druhnom i Druhom:

 • Marcin Cupak

 • Pwd. Ks. Konrad Dyrda

 • Phm. Maciej Gadomski

 • Władysława Galant

 • Dorota Gebus

 • Hm. Krystyna Harna

 • Pwd. Konrad Jaklik

 • Phm. Bogumiła Kawałkiewicz

 • Hm. Zofia Kosz

 • Pwd. Agnieszka Niedziela

 • Hm. Teresa Radwańska

 • Phm. Dorota Szafran

 • Pwd. Danuta Szałankiewicz

 • Phm. Barbara Tarkowska

 • Pwd. Danuta Zawojska

 • Hm. Zbigniew Zielonka

Z prawdziwą przykrością dopełniam tej powinności i bardzo liczę na powrót Druhen i Druhów w szeregi ZHP w trybie przewidzianym Uchwałą nr 78/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 marca 2013 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP

3. Drużyny
3.1. Z powodu nieopłacenia nawet części składek członkowskich za rok 2013 zawieszam następujące gromady zuchowe i drużyny harcerskie:

 • 10 GZ w Sanoczku przy SF w Sanoczku

 • 2 GZ w Czaszynie przy SP w Czaszynie

 • 69 GZ w Zagórzu przy SP w Zagórzu

 • 8 GZ przy SP - 6 w Sanoku – Olchowcach

 • 32 GZ przy ZS w Besku

 • 33 GZ przy ZS w Besku

 • 34 GZ przy ZS w Milczy

 • 35 GZ przy SF w Mymoniu

 • 18 DH przy ZS w Milczy

3.2. Z powodu zaprzestania działalności zawieszam 7 Drużynę Starszoharcerską przy Gimnazjum w Długiem oraz zwalniam dh. Dorotę Gebus z funkcji drużynowej. Dziękuję Druhnie za pracę i życzę pomyślności w nowym miejscu pracy.


3.3. Z powodu zaprzestania działalności rozwiązuję 6 Gromadę Zuchową przy Przedszkolu nr 2 w Sanoku oraz zwalniam druhnę Joannę Paraniak – Chojnacką z funkcji drużynowej.

Czuwaj!

   /-/ hm. Krystyna Chowaniec

Rozkaz L. 17/2013 z 28 grudnia

Sanok, 28 grudnia, 2013r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 17/2013

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Informuję, że komenda hufca w dniu 12 grudnia uchwałą nr 21/IX/2013 powołała Zespół Kadry Kształcącej w składzie: hm. Elżbieta Gałązka (szef ZKK) – Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej nr 414/2011, hm. Waldemar Basak – BOKK 668/2013 iphm. Daniel Bielak – BOKK 678/2013

1.2. Informuję, że komenda hufca w dniu 12 grudnia uchwałą nr 22/IX/2013 na wniosek komendantki hufca nadała honorowy tytuł „Opiekuna Sanockiej Alei Katyńskiej” następującym Druhnom i Druhom: pwd. Katarzynie Chowaniec, sam. Justynie Hryszko, sam. Aleksandrze Kopczak, hm. Markowi Zgódko, pwd. Januszowi Masłykowi.

1.3. Komenda hufca w dniu 12 grudnia uchwałą nr 23/IX/2013 Plan operacyjny na rok 2014 wraz z kalendarium najważniejszych przedsięwzięć programowych hufca w roku 2014. Dokumenty zostały umieszczone na stronie internetowej hufca oraz są do wglądu w biurze komendy.

1.4. Informuję, że komenda hufca w dniu 12 grudnia uchwałą nr 24/IX/2013 zatwierdziła cennik świadczeń w ośrodku „Berdo” w Myczkowcach, stanowiący załącznik do rozkazu.

2. Hufiec

2.1. Rozwiązuję sztaby organizacyjne następujących przedsięwzięć programowych hufca:

 • sztab organizacyjny Starszoharcerskiej Nocki;

 • sztab organizacyjny „Zuchowych Mikołajek”

 • sztab organizacyjny zadania „Betlejemskie Światło Pokoju”.

7. Mianowania instruktorów:

7.1. Na wniosek MKSI z dnia 7 listopada 2013 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki Druhnie Angelice Borys.

7.2. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 30 listopada otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej Druhnie pwd. Annie Borczyk i Dh. Karolinie Polańskiej.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Za przeprowadzenie Starszoharcerskiej Nocki na Luzie udzielam pochwały sztabowi organizacyjnemu w składzie: pwd. Kornel Komenda – szef sztabu, członkowie sztabu: pwd. Janusz Masłyk, pwd. Radosław Masłyk, dh. Justyna Honorata Hryszko, dh. Jakub Fara, dh. Michał Kmieć – oboźny.

12.2. Za przeprowadzenie „Zuchowych Mikołajek” udzielam pochwała w składzie: szef sztabu – phm. Anna Stawarz, członkowie – Justyna Hryszko, Karolina Polańska, pwd. Kornel Komenda i pwd. Janusz Masłyk.

12.3. Za przygotowanie zuchów do udziału w Zuchowych Mikołajkach dziękuję drużynowym: hm. Elżbiecie Gałązka, pwd. Alinie Rychlickiej – Indyk, pwd. Annie Dereń, sam. Justynie Hryszko i dh. Martynie Łuczce.

12.4. Za szczególne zaangażowanie w realizację zadania „Betlejemskie Światło Pokoju” udzielam pochwały następującym Druhnom i Druhom: hm. Elżbieta Gałązka, pwd. Katarzyna Chowaniec, dh. Justyna Hryszko, dh. Angelika Borys, pwd, Kornel Komenda, pwd. Janusz Masłyk.

12.5. Dziękuję Harcerskiemu Klubowi Turystycznemu za przygotowanie programu artystycznego na Opłatek Instruktorski.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

Rozkaz L. 16/2013 z 20 listopada

Sanok, 20 listopada, 2013r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 16/2013

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Informuję, że komenda hufca w dniu 22.10.2013 r. przyjęła rezygnację phm. Anny Stawarz z funkcji namiestnika zuchowego i członka komendy hufca, a także wyraziła Druhnie podziękowanie za wieloletnią pracę w komendzie.

1.2. Komenda hufca w dniu 7 listopada br. pozytywnie rozpatrzyła wniosek hm. Waldemara Basaka o przyjęcie w poczet kadry instruktorskiej Hufca ZHP Ziemi Sanockiej i z radością wita Druha w  naszych szeregach.

2. Hufiec

2.1. Powołuję sztab organizacyjny Starszoharcerskiej Nocki na Luzie (cykliczne przedsięwzięcie programowe dla wędrowników) w składzie: pwd. Kornel Komenda – szef sztabu, członkowie szatbu: pwd. Janusz Masłyk, pwd. Radosław Masłyk, dh. Justyna Honorata Hryszko, dh. Jakub Fara, dh.  Michał Kmieć – oboźny.

2.2. Powołuję sztab organizacyjny „Zuchowych Mikołajek” w składzie: szef sztabu – phm. Anna Stawarz, członkowie – Justyna Hryszko, Karolina Polańska

2.3. Powołuję sztab organizacyjny zadania „Betlejemskie Światło Pokoju” w składzie:

hm. Krystyna Chowaniec – szef sztabu, członkowie: hm. Elżbieta Gałązka, pwd. Katarzyna Chowaniec, pwd. Izabela Janik, pwd. Anna Borczyk, dh. Justyna Hryszko, pwd. Janusz Masłyk.

2.4. Mianuję kronikarzem hufca Dh. pwd. Marię Kurkarewicz. Dziękuję Druhnie za podjęcie się trudu bieżącego dokumentowania działalności naszego środowiska i proszę drużynowych o współpracę z Druhną, podobnie jak z phm. Ryszardem Stojowskim – administratorem strony internetowej hufca  oraz phm. Alicją Wosik, redaktorem „Sanockiego Skauta”.

2.5. Podaję wyniki konkursów przeprowadzonych podczas Tygodnia Patrona Hufca:

Konkurs wiedzy o patronie hufca:

Prace wykonane przez zuchów (klasy I – III szkoły podstawowej);

Lp. Imię i nazwisko Gromada Miejsce
1 Oliwier Drozd 25 GZ w Odrzechowej 1
2 Daria Semenowicz 33 GZ w Besku 1
3 Fabian Kielar 15 DH w Jaćmierzu l.8 4
4 Martyna Mazur 15 DH w Jaćmierzu l.8 Udział
5 Michał Borkowski 15 DH w Jaćmierzu l.8 Udział
6 Karolina Kloczkowska 15 DH w Jaćmierzu l.7 Udział
6 Natasza Ochęduszko 15 DH w Jaćmierzu l.6 3
7 Nikola Kiełbasa 15 DH w Jaćmierzu l.6 1
8 Oliwia Ochęduszko 15 DH w Jaćmierzu l.6 3
9 Marysia Górniak 15 DH w Jaćmierzu l.7 Udział
10 Dawid Gac 15 DH w Jaćmierzu l.7 3
11 Gabriela Gagatko 15 DH w Jaćmierzu l.8 4
12 Emilia Lorenc 15 DH w Jaćmierzu l.8 2

 

 

 

 

 

 

 

Prace wykonane przez harcerzy (klasy IV – VI szkoły podstawowej) i harcerzy starszych

Lp. Imię i nazwisko Drużyna Miejsce
1 Martyna Śnieżek 9 DH Sanok - Olchowce 1
2 Dominika Śnieżek 9 DH Sanok - Olchowce 1
3 Szymon Krysa 9 DH Sanok - Olchowce 2
4 Klaudia Miazga 26 DH z Odrzechowej 1
5 Kacper Kondyjowski 26 DH z Odrzechowej 3
6 Katarzyna Gac 26 DH z Odrzechowej 1
6 Dawid Szczepek 26 DH z Odrzechowej 1
7 Emilia Kinstler 26 DH z Odrzechowej 2
8 Patryk Połdiak 15 DH z Jaćmierza Udział
9 Łukasz Zgłobicki 15 DH z Jaćmierza Udział
10 Natalia Woźniak 15 DH z Jaćmierza Udział
11 Karolina Skopińska 15 DH z Jaćmierza 2
12 Paulina Połdiak 15 DH z Jaćmierza 3
13 Ola Folczyk 15 DH z Jaćmierza Udział
14 Agnieszka Niemiec 15 DH z Jaćmierza 2
15 Marlena Warchoł 15 DH z Jaćmierza 3
16 Emilia Warcholak 15 DH z Jaćmierza Udział
17 Katarzyna Niemiec 15 DH z Jaćmierza 2
18 Elwira Knurek 15 DH z Jaćmierza Udział
19 Dagmara Stączek 15 DH z Jaćmierza Udział
20 Angelika Stabryła 15 DH z Jaćmierza Udział
21 Gabriela Garbińska 15 DH z Jaćmierza Udział
22 Krystian Domoń 15 DH z Jaćmierza 3
23 Adrian Ostrowski 15 DH z Jaćmierza Udział
24 Adam Wróbel 15 DH z Jaćmierza Udział
25 Grzegorz Zgłobicki 15 DH z Jaćmierza Udział
26 Mateusz Burczyk HKT 1
Gimnazjum
1 Karolina Świątek HKT 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs wiedzy o patronie hufca

Lp. Imię i nazwisko Drużyna Miejsce
1

Oliwia Radwańska

5 DH w Sanoku 1
2 Aleksandra Folczyk 15 DH w Jaćmierzu 2
3 Agnieszka Niemiec 15 DH w Jaćmierzu 3
4 Natalia Koczeń HKT Sanok 4
5 Paulina Połdiak 15 DH w Jaćmierzu 5

 

 

 

 

 

 

 

W kategorii „gimnazja” jedyna uczestniczką była Druhna Karolina Świątek z HKT.

3. Drużyny

3.1. Drużynową 5 Gromady Zuchowej w Sanoku mianuję Druhnę Martynę Łuczka, a przyboczną w tej gromadzie Druhnę Ewelinę Łuczka. Życzę Druhnom wiele satysfakcji z pełnionych funkcji.

3.2. Opiekunem 5 Gromady Zuchowej w Sanoku mianuję Druhnę phm. Katarzynę Ordon Harłacz. Dziękuję Druhnie za podjęcie się tej bardzo odpowiedzialnej funkcji.

3.3. Na wniosek drużynowych rozwiązuję z dniem 1 stycznia 2014 r.  Międzygminny Związek Drużyn w Besku.

7. Mianowania i zwolnienia instruktorów

7.1. Przyjmuję, z dniem 1 stycznia 2014 r. w poczet instruktorów Hufca Ziemi Sanockiej Druha hm. dr Waldemara Basaka. Życzę Druhowi owocnej pracy i wiele satysfakcji.

7.2. Zwalniam z dniem 1 stycznia 2014 r. z funkcji komendanta Międzygminnego Związku Drużyn w Besku hm. Zbigniewa Zielonkę. Bardzo dziękuję za wieloletnie prowadzenie tej jednostki, za duże zaangażowanie i aktywność oraz za liczne inicjatywy programowe i organizacyjne podejmowane z korzyścią dla dzieci i młodzieży. Rezygnacja Druha z funkcji oraz członkostwa w ZHP jest dużą stratą dla harcerstwa.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.2.  Dziękuję Druhom - hm. Markowi Zgódko i pwd. Januszowi Masłykowi za dokonanie wymiany drewna Krzyża Golgoty Wschodu. Dziękuję phm. Ryszardowi Stojowskiemu, phm. Danielowi Bielakowi oraz Dh. Michałowi Kmieciowi za pomoc w tym dziele.

12.2.  Udzielam pochwały Instruktorom i Drużynom, którzy pracowali przy porządkowaniu mogił oraz Alei Katyńskiej - hm. Magdalena Pacławska i 4 DH, pwd. Katarzyna Chowaniec i Harcerski Klub Turystyczny, dh. Michał Kmieć i 5 DH, dh. Aleksandra Kopczak i 54 DH.

12.3. Dziękuję Pani Małgorzacie Ciupka, pwd Katarzynie Chowaniec oraz dh. Julii Kłeczek z HKT za wykonanie stroików na groby.

12.4. Dziękuję Druhnie pwd. Katarzynie Chowaniec oraz Druhom phm. Danielowi Bielakowii pwd. Kornelowi Komendzie za udział w oficjalnej delegacji hufca odwiedzającej groby harcerzy, instruktorów, żołnierzy AK i PSZ na Zachodzie oraz miejsca pamięci narodowej na cmentarzu w dniu Wszystkich Świętych.

12.4. Za służbę podczas kwesty na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego oraz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta udzielam pochwały:

-          hm. Kazimierzowi Kisiołkowi i 64 DH „Kormorany” z Łukowego

-          phm. Ewie Kseniak i 11 DH z Bukowska

-          hm. Magdalenie Zgódko i 42 DH w Prusieku

-          pwd. Katarzynie Chowaniec i HKT z Sanoka

-          pwd. Małgorzacie Nastała, pwd. Annie Borczyk , sam. Aleksandrze Kopczak i 54 DH „Ludzie Jagi” z Sanoka

-          dh. Michałowi Kmieciowi i 5 DH z Sanoka

-          pwd. Justynia Ryniak i 10 DH z Sanoka

-          pwd. Radosławowi Masłykowi i 2 DH z Sanoka

12.5. Za rzetelne wywiązanie się z obowiązku sprzątania Domu Harcerza udzielam pochwały 5 DH im. Janka Bytnara „Rudego” i Harcerskiemu Klubowi Turystycznemu. Jednocześnie z przykrością informuję, że inne sanockie drużyny nie wywiązały się z tego obowiązku.

12.6. Za liczny udział w obchodach Tygodnia Patrona udzielam pochwały następującym drużynom:

-                      9 Drużynie Harcerskiej im. por. Mariana Zaremby w Sanoku – Olchowcach

-                      Harcerskiemu Klubowi Turystycznemu z Sanoka

-                      11 Drużynie Harcerskiej w Bukowsku

-                      5 Drużynie Harcerskiej im. Janka Bytnara „Rudego” z Sanoka

-                      54 Drużynie Harcerskiej im. Kurierów Beskidzkich ZWZ - AK

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

Rozkaz Specjalny L 2/2013 z 25 listopada

Sanok, 25 listopada, 2013r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

krzyz_wstazka

Rozkaz Specjalny L2/2013

 

Druhny i Druhowie, dzisiaj pożegnaliśmy na sanockim cmentarzu śp. Druha podharcmistrza Kazimierza Harnę, wybitnego instruktora i  wychowawcę kolejnych harcerskich pokoleń, więźnia reżimu stalinowskiego za działalność opozycyjną, drużynowego, członka komendy hufca, człowieka wielkiej dzielności, pracowitości i skromności.

Dh. phm. Kazimierz Harna na Wieczną Wartę odszedł 20 listopada br. po długieji ciężkiej chorobie, w wieku 88 lat. Do ZHP należał od lat przedwojennych, naprzód jako zuchw gromadzie prowadzonej przez Zdzisława Peszkowskiego, potem harcerz. W roku 1945 był drużynowym 1 Gromady Zuchowej „Wyrwidęby” i wkrótce, po ukończeniu w styczniu1946 roku, kursu w Kocmyrzowie k. Krakowa, został  namiestnikiem zuchowym. Funkcję tę pełnił do swego aresztowania we wrześniu 1947 roku. Po zwolnieniu z więzienia w 1948 roku zdał maturęw sanockim liceum i podjął pracę zawodową. Do pracy w harcerstwie wrócił po „odwilży październikowej”, w grudniu 1956 roku wchodząc w skład nowo powołanej komendy hufca. Druh Kazimierz był także bardzo aktywnym członkiem PTTK, posiadał uprawnienia przewodnika beskidzkiego, był jednym z założycieli Bieszczadzkiej Grupy GOPR.

Na uroczystości pogrzebowej nad trumną pochylił się sztandar Bieszczadzkiej Grupy GOPR i harcerski sztandar, ten sam, który w 1959 roku, przed oficjalną uroczystością Druh Kazimierz wraz z trójką innych instruktorów, zaniósł na plebanię, aby został potajemnie poświęcony. Pochyliła się piękna, harcerka lilijka, która wykonały jego zdolne i pracowite ręce. Pochyliły się z wielkim smutkiem głowy ludzi, którzy Go kochali i szanowali, dla których jest przykładem życia godnego, pracowitego i twórczego. Harcerstwo, a zwłaszcza sanocki hufiec wiele zawdzięcza Druhowi Kazimierzowi i świadomość Jego zasług na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Druhu Kazimierzu, żegnam Cię w imieniu całej hufcowej wspólnoty, szczególnie w imieniu Instruktorów – Seniorów, ostatnim –

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

Rozkaz L. 14/2013 z 30 września

Sanok, 30 września, 2013r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 14/2013

8. Zaliczanie służby instruktorskiej

8.1. Na podstawie Uchwały nr 22/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 r.

w sprawie zaliczania służby instruktorskiej

(cyt.: „4. Służbę zalicza się instruktorowi, który:

1) pełni funkcję instruktorską lub aktywnie pracuje na rzecz Związku,

2) przestrzega Statutu ZHP,

3) uzyskał od bezpośredniego przełożonego pozytywną ocenę swojej pracy,

4) zapłacił składki członkowskie za rok harcerski, za który zaliczona ma być służba.”)

zaliczam służbę instruktorską za rok 2012/2013 następującym Instruktorkom i Instruktorom:

 

Lp. Imię i nazwisko Stopień Funkcja
  Babiak Elżbieta Przewodniczka Drużynowa 25 GZ w Odrzechowej, członek Komendy Hufca
  Baranowska Agnieszka Przewodniczka Drużynowa 16 DH w Pakoszówce
  Bielak Daniel Podharcmistrz Drużynowy HKR, członek Kom. Huf.
  Bielak Edyta Podharcmistrzyni Drużynowa 12 DHW w Pisarowcach
  Borczyk Anna Przewodniczka Opiekun 54 DH w Sanoku
  Chmielewska Halina Przewodniczka Drużynowa 14 DH w Sieniawie
  Chowaniec Katarzyna Przewodniczka Drużynowa HKT
  Ciupka Bogusław Podharcmistrz Z-ca komendanta hufca
  Gałązka Elżbieta Harcmistrzyni

Drużynowa 15 DH w Jaćmierzu,

członek Komendy Hufca

  Hanus Maria Podharcmistrzyni Członek MKSI
  Hańczuk Anna Przewodniczka Drużynowa 2 GZ w Czaszynie
  Janik Izabela Przewodniczka Opiekun 5 DH, członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej
  Kiernisz Michał Przewodnik Drużynowy 13 DH w Sanoku
  Kilar Magdalena Przewodniczka Druży.17 GZ w Nowym Łupkowie
  Kisiołek Kazimierz Harcmistrz

Drużynowy 64 DH w Łukowem,

członek MKSI

  Kseniak Ewa Podharcmistrzyni Drużynowa 11 DH w Bukowsku
  Kurkarewicz Maria Przewodniczka Drużynowa 9 DH w Sanoku
  Kwaśniewicz Jerzy Harcmistrz

Członek Komendy Hufca i ChSH,

Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 72

  Mackiewicz-Adamska Lidia Harcmistrzyni członek ZKK Chorągwi
  Macko Aleksandra Przewodniczka Drużynowa 4 GZ w Zagórzu
  Masłyk Radosław Przewodnik

Drużynowy 2 DH „Mouse”,

członek Hufcowej Komisji Rew.

  Ordon - Harłacz Katarzyna Podharcmistrzyni Drużynowa 5 GZ w Sanoku, przewodnicząca Huf. Komisji Rew.
  Osenkowski Zbigniew Harcmistrz Członek Komisji Historycznej Hufca
  Pacławska Magdalena Harcmistrzyni Drużynowa 4 DH
  Rychlicka-Indyk Alina Przewodniczka Drużynowa 51 GZ w Falejówce
  Ryniak Justyna Przewodniczka Drużynowa 10 DH w Sanoku
  Sołtys Bożena Podharcmistrzyni Drużynowa 26 DH w Odrzechowej
  Stawarz Anna Podharcmistrzyni Członek Komendy Hufca
  Stojowska Jadwiga Harcmistrzyni Przewodnicząca KSW, z-ca przewodniczącej HKR
  Stojowski Ryszard Podharcmistrz Drużynowy HKG „Born to climb”, administrator strony internetowej hufca
  Szul Katarzyna Przewodniczka Drużynowa 22 DH w Besku
  Tasz Aleksandra podharcmistrzyni Członek KR instruktor referatu wędrowniczego Chorągwi Krakow.
  Tutak Danuta Podharcmistrzyni Drużynowa 45 DH w Mrzygłodzie
  Wojtuszewska Ewa Harcmistrzyni Przewodnicząca MKSI
  Wolwowicz Alicja Podharcmistrzyni Członek Komisji Historycznej
  Zielonka Lidia Harcmistrzyni Drużynowa 21 DH
  Katarzyna Zgódko Przewodniczka Członek Rady d.s. Program. Kręgu Akadem. „Diablak” w Krakowie
  Zgódko Magdalena Harcmistrzyni Drużynowa 42 DH, z-ca Przewodniczącego Chorągwianej KSI
  Zgódko Marek Harcmistrz Skarbnik hufca , komendant Ośrodka „Berdo”
  Czas Michał przewodnik Aktywna praca na rzecz ZHP
  Folcik Małgorzata przewodniczka Aktywna praca na rzecz ZHP
  Klimkowska – Bil Magdalena harcmistrzyni Aktywna praca na rzecz ZHP
  Komenda Kornel przewodnik Aktywna praca na rzecz ZHP
  Masłyk Janusz przewodnik Aktywna praca na rzecz ZHP
  Mermer Jadwiga podharcmistrzyni Aktywna praca na rzecz ZHP
  Mołczan Natalia przewodniczka Aktywna praca na rzecz ZHP
  Nastała Małgorzata przewodniczka Aktywna praca na rzecz ZHP
  Pankiewicz Jarosław podharcmistrz Aktywna praca na rzecz ZHP
  Penar Eugenia harcmistrzyni Aktywna praca na rzecz ZHP
  Siekierzyńska Maria harcmistrzyni Aktywna praca na rzecz ZHP
  Struś Jolanta harcmistrzyni Aktywna praca na rzecz ZHP
  Wicijowska Lidia podharcmistrzyni Aktywna praca na rzecz ZHP
  Władyka Witalis Andrzej harcmistrz Aktywna praca na rzecz ZHP
  Wosik Alicja podharcmistrzyni Aktywna praca na rzecz ZHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1 W przypadku niezaliczenia służby instruktor ma prawo odwołania się do właściwego komendanta w ciągu jednego miesiąca od daty ogłoszenia rozkazu.

8.1.2 Od decyzji komendanta w sprawie wniesionego odwołania przysługuje odwołanie do właściwego sądu harcerskiego.

8.1.3 Zaliczenie służby instruktorskiej potwierdza się wpisem do książeczki i kartoteki instruktorskiej.

Wszystkim instruktorom bardzo dziękuję za pełnienie służby instruktorskiej!

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin