Rozkaz L. 15/2012 z 28 grudnia

Sanok, 28 grudnia, 2012 r.

Chorągiew Podkarpacka 

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 15/2012

1. Zarządzenia i informacje:

1.1.  Informuję, że hm. Jadwiga Stojowska rozkazem Komendanta Chorągwi Podkarpackiej ZHP L6/2012 
z dnia 6 sierpnia 2012 r. otrzymała Brązową Odznakę Kadry Kształcącej, uprawniająca do organizowania szkoleń kadry hufca. Gratuluję Druhnie realizacji kolejnego zadania.

1.2.  Informuję, że 30 listopada 2012 r. komenda hufca przyjęła uchwałą Plan Operacyjny Hufca ZHP Ziemi Sanockiej na rok 2013. Plan wraz załącznikami umieszczony jest na stronie internetowej hufca.

2. Hufiec

2.1. Zwalniam sztab organizacyjny 20 Starszoharcerskiej  Nocki na Luzie. Dziękuję za wykonanie zadania.

2.2. Zwalniam sztab organizacyjny „Zuchowych Mikołajek”. Dziękuję za wykonanie zadania.

2.3. Powołuję Komisję do przeprowadzenia likwidacji zużytego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Domu Harcerza i ośrodka „Berdo” w następującym składzie:

  • hm. Jerzy Kwaśniewicz – przewodniczący
  • phm. Katarzyna Ordon Harłacz
  • pwd. Radosław Masłyk

Proszę o przeprowadzenie prac do końca stycznia 2013 r.

12. Pochwały, nagrody, wyróżnienia

12. 1. Dziękuję wszystkim, którzy pełnili służbę podczas uroczystości pogrzebowych śp. ks. prałata Adama Sudoła. Szczególnie dziękuję: pwd. Izabeli Janik i 5DH, Dh. Katarzynie Chowaniec, Dh. Aleksandrze Kopczak i 54 DH; Dh. Justynie Ryniak, Druhowi Radosławowi Masłykowi oraz 2 DH.

12.2. Udzielam pochwały 13 DH KW za wystawienie pocztu sztandarowego podczas uroczystości pogrzebowych.

12.3. Dziękuję sztabowi organizacyjnemu 20 Starszoharcerskiej Nocki na Luzie z phm. Danielem Bielakiem H.R. na czele za przygotowanie i przeprowadzenie imprezy.

12.4. Udzielam pochwały i bardzo dziękuję phm. Annie Stawarz za przygotowanie Zuchowych Mikołajków oraz pomoc w przygotowaniu Spotkania Opłatkowego. Dziękuję hm. Lidii Mackiewicz- Adamskiej, phm. Jadwidze Mermer oraz druhnom Justynie Hryszko i Karolinie Polańskiej za pomoc w przygotowaniu spotkania gromad zuchowych.

12.5. Udzielam pochwały następującym Druhnom za przygotowanie gromad zuchowych do udziału 
w Zuchowych Mikołajkach i uczestnictwo w spotkaniu:

  • pwd. Alina Rychlicka-Indyk, drużynowa 51 GZ w Falejówce
  • pwd. Aleksandra Macko, drużynowa 4 GZ w Zagórzu
  • phm. Katarzyna Ordon-Harłacz, drużynowa 5 GZ w Sanoku
  • dh. Beata Kuśnierz, drużynowa 42 GZ w Prusieku

12.6. Dziękuję bardzo Druhom za przeprowadzenie prac remontowych w Domu Harcerza.

12.7. Dziękuję 2 DH i 54 DH za całodzienną służbę w dniu 9 i 16 grudnia – sprzedaż Talerzy Miłosierdzia 
i książek o ks. Peszkowskim przed kościołem Chrystusa Króla (9 grudnia) i podczas jarmarku świątecznego na Rynku Galicyjskim. Dziękuję 54 DH za pomoc w sprzedaży Talerzy Miłosierdzia w dniu 22 grudnia.

12.8. Dziękuję Druhom Januszowi Masłykowi i Radosławowi Masłykowi za pomoc w przeprowadzeniu prelekcji o ks. Z. J. Peszkowskim w kościele Chrystusa Króla, w dniu 9 grudnia br.

12.9. Za szczególne zaangażowanie w przygotowanie Domu Harcerza na przyjęcie Betlejemskiego Światła Pokoju dziękuję Harcerskiemu Klubowi Turystycznemu.

12.10. Dziękuję wszystkim gromadom i drużynom, które zaangażowały się w piękne dzieło przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju. Szczególnie dziękuję: 45 DH z Mrzygłodu, 15 DH z Jaćmierza, Harcerskiemu Klubowi Turystycznemu, 2 DH „Mouse” z Sanoka, 9 DH z Sanoka – Olchowiec, 13 DH KWV i 54 DH z Sanoka.

12.11.Udzielam pochwały za szczególne zaangażowanie w przekazywanie BŚP hm. Janowi Strzeleckiemu, hm. Jerzemu Kwaśniewiczowi, pwd. Radosławowi Masłykowi, pwd. Januszowi Masłykowi, pwd. Kornelowi Komenda oraz Dh. Justynie Hryszko i Dh. Michałowi Kmieciowi.

12.12. Udzielam pochwały za przygotowanie „Jasełek” i piękne ich wystawienie, podczas Spotkania Opłatkowego, Harcerskiemu Klubowi Turystycznemu oraz drużynowej klubu DhKatarzynie Chowaniec.

12.13. Bardzo dziękuje ks, phm. Markowi Dudzie za przeprowadzenie rekolekcji harcerskich w Zboiskach w dn. 15/16 grudnia oraz ks. Jackowi Michno za życzliwość, poruszające, mądre słowa i możliwość uczestniczenia w niezwykłej Mszy Świętej. Dziękuję wszystkim uczestnikom rekolekcji za wspólnie spędzony czas i wzajemną życzliwość.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

 

Rozkaz L. 14/2012 z 13 listopada

Sanok, 13 listopada, 2012 r.

Chorągiew Podkarpacka·
Związku Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Ziemi Sanockiej
im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 14/2012

1. Zarządzenia i informacje:
1.1. Informuję, że 3 listopada br. Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich przywróciła stopień harcmistrzyni Druhnie Magdalenie Pacławskiej. Gratuluję Druhnie pozytywnej decyzji ChKSI i życzę wiele satysfakcji z pełnionej służby.

2. Hufiec
2.1. Powołuję sztab organizacyjny 20 Starszoharcerskiej Nocki na Luzie w składzie:
Komendant - phm. Daniel Bielak H.R. Członkowie:
pwd. Michał Kiernisz H.O.
pwd. Radosław Masłyk H.O.
pwd. Janusz Masłyk
pwd. Aleksandra Tasz H.O. 
pwd. Izabela Janik
pion. Paulina Walus
pion. Urszula Gładysz
2.2. Mianuję komendantką sztabu organizacyjnego „Zuchowych Mikołajek” phm. Annę Stawarz.

3. Drużyny
3.1. Reaktywuję 54 Gromadę Zuchową przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sanoku
3.2. Mianuje drużynową 54 GZ w Sanoku Druhnę Justynę Hryszko, a opiekunem gromady Druhnę pwd. Annę Borczyk.
3.3. Z dniem 1 grudnia 2012 r. zwalniam z funkcji drużynowej 5 DH im. Janka Bytnara „Rudego” Druhnę pwd. Izabelę Janik. Bardzo dziękuję Druhnie za wzorowe prowadzenie drużyny.
3.4. Z dniem 1 grudnia 2012 r. mianuję Druha Michała Kmiecia drużynowym 5 DH. Życzę Druhowi realizacji wszystkich planów i radości z pełnionej służby. Opiekunem 5 DH mianuję Druhnę Izabelę Janik.

11. Kary organizacyjne
11.1. Udzielam upomnienia 13 DH za niewywiązanie się z podjętych zadań.

12. Pochwały, nagrody, wyróżnienia
12.1. Udzielam pochwały za ofiarne kwestowanie na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. św. Księdza Zygmunta Gorazdowskiego w dniu 28 października następującym Druhnom i Druhom: phm. Anna Stawarz, phm. Daniel Bielak, Dh. Katarzyna Chowaniec i Dh. Przemysław Mazek z HKT, Dh. Justyna Ryniak oraz Klaudia Bieńko, Patrycja Zarzyczny i Wiktoria Syrnik z 10 DH, pwd. Izabela Janik oraz Adam Orłowski, Małgorzata Leszczyńska, Julia Przygórzewska, Jakub Janik, Wiktoria Barańska, Mateusz Kwaśniewicz, Jakub Mandzelowski z 5 DH, Dh. pwd. Annie Borczyk, Aleksandra Kopczak oraz Renata Roman, Kamila Romanowska, Karolina Ryba, Aleksandra Wójcik, Natalia Solon z 54 Druhowie Dawid Bindas, Tomasz Kwiatkowski, Miłosz Pastuszczak i Jakub Kwaśniewicz z 2 DH.
12.2. Dziękuję za przygotowanie stroików na groby Pani Małgorzacie Ciupka, phm. Annie Stawarz, Dh. Maryli Kurkarewicz, Dh. Katarzynie Chowaniec i dziewczętom z HKT.
12.3. Za uporządkowanie mogił przed dniem Wszystkich Świętych udzielam pochwały 4 DH i 5 DH ·w Sanoku oraz Druhnie Aleksandrze Kopczak.
12.4. Za wzorowe pełnienie służby harcerskiej w dniu Wszystkich Świętych udzielam pochwały phm. Ewie Kseniak i 11 DH z Bukowska, hm. Magdalenie, Zgódko i 42 DH z Prusieka, hm. Kazimierzowi Kisiołkowi i 64 DH z Łukowego, phm. Annie Stawarz, pwd. Katarzynie Zgódko, pwd. Annie Borczyk, phm. Danielowi Bielakowi, pwd. Januszowi Masłykowi, pwd. Michałowi Czasowi oraz 2 DH, 10 DH i 54 DH z Sanoka.
12.5. Za przygotowanie programu artystycznego na capstrzyk z okazji Święta Niepodległości dziękuję Panu Robertowi Korona oraz Harcerskiemu Klubowi Turystycznemu z Sanoka, 25 GZ i 26 DH z Odrzechowej, 10 DH i 54 DH z Sanoka. Za udział w uroczystości dziękuję zuchom z 5 GZ i 54 GZ oraz harcerkom i harcerzom z 16 DH z Falejówki, 42 DH z Prusieka 5 DH, 2 DH, 9 DH, 4 DH i 10 DH z Sanoka.
12.6. Udzielam pochwały za przygotowanie i poprowadzenie drużyny sztandarowej hufca podczas uroczystości Święta Niepodległości phm. Danielowi Bielakowi. Dziękuję za udział w uroczystościach harcerzom z Bukowska, Beska i Sanoka (2 DH, 5 DH, 10 DH i 54 DH).

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

Rozkaz L. 13/2012 z 16 pażdziernika

Sanok, 16 października, 2012 r.

Chorągiew Podkarpacka 

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 

Rozkaz L. 13/2012

1. Zarządzenia i informacje:

Z radością i dumą informuję, że Medale KEN za wieloletnią pracę nauczycielską i instruktorską otrzymało czworo instruktorów Hufca ZHP Ziemi Sanockiej:
- hm. Ewa Wojtuszewska - emerytowany dyrektor Zespołu Szkół w Pobiednie, przewodnicząca Międzyhufcowej Komisji Instruktorskiej
- hm. Magdalena Zgódko, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Prusieku, wiceprzewodnicząca Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich, drużynowa 42 Drużyny Harcerskiej
- pwd. Anna Dereń, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Besku, drużynowa 33 Gromady Zuchowej
- hm. Zbigniew Zielonka, emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół w Besku, komendant Międzygminnego Związku Drużyn, członek Komisji Stopni Instruktorskich.
Medale zostały wręczone podczas uroczystości w WDK w Rzeszowie, 16 października, przez Panią Wojewodę, Małgorzatę Homycz - Śmigielską i Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Pana Jacka Wojtasa.
Z całego serca, w imieniu zuchów, harcerzy i instruktorów, gratuluję!

2. Hufiec

2.1. Zwalniam sztab organizacyjny Harcerskiego Startu. Dziękuję za rzetelną realizację zadania.

2.2. Na wniosek komendantki sztabu organizacyjnego 24 edycji Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej „Florek” phm. Edyty Bielak powołuję w skład sztabu następujące Osoby: phm. Danuta Tutak, phm. Jadwiga Mermer, phm. Anna Stawarz, dh. Michał Kmieć, dh. Justyna Hryszko, dh. Karolina Polańska. Dziękuję za podjęcie zadania.

2.3. Podaję listę instruktorów mogących pełnić funkcję opiekuna próby na stopień pwd.:

L. p. Imię i nazwisko Stopień Funkcja
  Bielak Daniel Podharcmistrz Drużynowy HKR
  Bielak Edyta Podharcmistrzyni Drużynowa 12 DHW w Pisarowcach
  Ciupka Bogusław Podharcmistrz Z-ca komendanta hufca
  Gadomski Maciej Podharcmistrz Członek KSW
  Gałązka Elżbieta Harcmistrzyni Drużynowa 15 DH w Jaćmierzu, członek KH
  Hanus Maria Podharcmistrzyni Drużynowa 7 GZ, członek KSI
  Kawałkiewicz Bogumiła Podharcmistrzyni Drużynowa 69 GZ w Zagórzu
  Kisiołek Kazimierz Harcmistrz Drużynowy 64 DH w Łukowem, członek KSI
  Klimkowska –Bil Magdalena Harcmistrzyni Instruktorka Hufca
  Kosz Zofia Harcmistrzyni Członek HKR (do 20. 10.2011)
  Kseniak Ewa Podharcmistrzyni Drużynowa 11 DH w Bukowsku
  Kwaśniewicz Jerzy Harcmistrz

Członek KH, ChSH,

Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 72

  Mackiewicz-Adamska Lidia Harcmistrzyni Instruktor hufca, członek ZKK Chorągwi
  Mermer Jadwiga Podharcmistrzyni Instruktor Hufca
  Ordon - Harłacz Katarzyna Podharcmistrzyni Drużynowa 5 GZ w Sanoku, od 20.10.2011 przewodnicząca Hufcowej Komisji Rewizyjnej
  Pankiewicz Jarosław Podharcmistrz Członek KSW
  Radwańska Teresa Harcmistrzyni Członek KSI
  Sołtys Bożena Podharcmistrzyni Drużynowa 26 DH w Odrzechowej
  Stawarz Anna Podharcmistrzyni Członek KH, drużynowa 1 GZ w Zahutyniu
  Stojowska Jadwiga Harcmistrzyni Przewodnicząca KSW, z-ca przewodniczącej HKR
  Stojowski Ryszard Podharcmistrz Szef HKG „Born to climb”, administrator strony internetowej hufca
  Struś Jolanta Harcmistrzyni Przewodnicząca HKR (do 20.10.2011)
  Szafran Dorota Podharcmistrzyni Zastępca komendanta hufca (do 20.10.2011)
  Tarkowska Barbara Podharcmistrzyni Instruktorka Hufca
  Tutak Danuta Podharcmistrzyni

Członek HKR (do 20.10.2011),

drużynowa 45 DH w Mrzygłodzie

  Wicijowska Lidia Podharcmistrzyni Instruktor hufca
  Wojtuszewska Ewa Harcmistrzyni

Członek KH  (do 20.10.2011),

przewodnicząca MKSI

  Zgódko Magdalena Harcmistrzyni Drużynowa 42 DH, członek ChKSI
  Zgódko Marek Harcmistrz Członek Sądu Harcerskiego (do 20.10.2011), skarbnik hufca ,  komendant Ośrodka „Berdo”
  Zielonka Lidia Harcmistrzyni

Drużynowa 21 DH,

członek Sądu Harcerskiego (do 20.10.2011)

  Zielonka Zbigniew Harcmistrz Członek KSI, komendant MZD (do 20.101.2011 członek komendy hufca)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Podaję listę instruktorów mogących pełnić funkcję opiekuna próby na stopień phm i hm:

L. p. Imię i nazwisko Stopień Funkcja
  Gałązka Elżbieta Harcmistrzyni Drużynowa 15 DH w Jaćmierzu, członek KH
  Kisiołek Kazimierz Harcmistrz Drużynowy 64 DH w Łukowem, członek KSI
  Klimkowska –Bil Magdalena Harcmistrzyni Instruktorka Hufca
  Kosz Zofia Harcmistrzyni Członek HKR (do 20. 10.2011)
  Kwaśniewicz Jerzy Harcmistrz

Członek KH, ChSH,

Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 72

  Mackiewicz-Adamska Lidia Harcmistrzyni Instruktor hufca, członek ZKK Chorągwi
  Radwańska Teresa Harcmistrzyni Członek KSI
  Stojowska Jadwiga Harcmistrzyni Przewodnicząca KSW, z-ca przewodniczącej HKR
  Struś Jolanta Harcmistrzyni Przewodnicząca HKR (do 20.10.2011)
  Wojtuszewska Ewa Harcmistrzyni

Członek KH  (do 20.10.2011),

przewodnicząca MKSI

  Zgódko Magdalena Harcmistrzyni Drużynowa 42 DH, członek ChKSI
  Zgódko Marek Harcmistrz Członek Sądu Harcerskiego (do 20.10.2011), skarbnik hufca ,  komendant Ośrodka „Berdo”
  Zielonka Lidia Harcmistrzyni

Drużynowa 21 DH,

członek Sądu Harcerskiego (do 20.10.2011)

14 Zielonka Zbigniew Harcmistrz Członek KSI, komendant MZD (do 20.101.2011 członek komendy hufca)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Drużyny

3.1. Zwalniam z dniem 27 września 2012 r. z funkcji drużynowej 4 DH w Sanoku Druhnę pwd. Natalię Mołczan. Bardzo dziękuję Druhnie za owocną pracę.

3.2. Zwalniam z funkcji drużynowej 3 GZ Druhnę Magdalenę Pacławską i zawieszam działalność gromady do 1 stycznia 2013 r.

3.3. Powierzam d dnia 27 września 2012 r. funkcję drużynowej 4 DH przy SP nr 2 w Sanoku Druhnie Magdalenie Pacławskiej. Życzę Druhnie wiele satysfakcji i radości z pełnienia tej najważniejszej 
w harcerstwie funkcji.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Na wniosek MKSI z dnia 29 września br. otwieram próbę na stopień przewodniczki Druhnie Justynie Hryszko (opiekun próby phm. Anna Stawarz).

7.2. Na wniosek MKSI z dnia 29 września br. otwieram próbę na stopień przewodniczki Druhnie Marii Kurkarewicz (opiekun próby hm. Jolanta Struś).

7.3. Na wniosek MKSI z dnia 29 września br. otwieram próbę na stopień przewodniczki Druhnie Paulinie Walus (opiekun próby phm. Daniel Bielak).

7.4. Na wniosek MKSI z dnia 29 września br. otwieram próbę na stopień przewodniczki Druhnie Aleksandrze Kopczak (opiekun próby hm. Jadwiga Stojowska).

7.5. Na wniosek MKSI z dnia 29 września br. otwieram próbę na stopień przewodniczki Druhnie Katarzynie Chowaniec (opiekun próby hm. Elżbieta Gałązka).

7.6. Na wniosek MKSI z dnia 29 września br. otwieram próbę na stopień przewodnika Druhowi Przemysławowi Mazek (opiekun próby hm. Krystyna Chowaniec).

7.7. Na wniosek MKSI z dnia 29 września br. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni Druhnie  Katarzynie Zgódko (opiekun próby hm. Magdalena Zgódko).

12. Pochwały, nagrody, wyróżnienia:

12.1. Dziękuję ks. phm. Markowi Dudzie za ofiarę mszy św. i budującą homilię, wygłoszoną podczas Harcerskiego Startu, w dniu 22 września, a także za modlitwę i poświęcenie Dębów Pamięci oraz tabliczek upamiętniających zamordowanych w Katyniu por. Stanisława Hroboniego, drużynowego 1 SDH w latach 1919-1921 i ppor. Stanisława Mazura (uroczystość miała miejsce w dniu 8 października, w 5 rocznicę śmierci Patrona Hufca, ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego).

12.2. Udzielam pochwały  następującym Instruktorom i Wędrownikom za przygotowanie Harcerskiego Startu:

-  phm. Anna Stawarz

-  ph. Jadwiga Mermer

-  pwd. Małgorzata Folcik

-  Dh. Justyna Hryszko

-  Dh. Paulina Walus

-  Dh. Justyna Ryniak

-  Dh. Aleksandra Kopczak

phm. Bogusław Ciupka

-  phm. Ryszard Stojowski

-  pwd. Michał Kiernisz

-  pwd. Janusz Masłyk

-  Dh. Jakub Samiec

12. 3. Udzielam pochwały phm. Danielowi Bielakowi, harcerkom i harcerzom z 5 DH, 10 DH, 13 DH, oraz 54 DH za służbę podczas uroczystości nadania sztandaru 21 batalionowi logistycznemu z 21 Brygady Podhalańskiej w dniu 5 października br.

12.4. Dziękuje wszystkim uczestnikom uroczystości 5 rocznicy śmierci Patrona Hufca, ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego. Szczególnie dziękuję zaangażowanym w organizację obchodów Instruktorom i Harcerzom z phm. Jarosławem Pankiewiczem na czele.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

Rozkaz Specjalny L. 3/2012 z 14 listopada

Sanok, 14 listopada, 2012 r.

Chorągiew Podkarpacka krzyz_wstazka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 

Rozkaz Specjalny L. 3/2012

 

Dzisiaj rano zasnął w Panu Ksiądz Prałat Adam Sudoł, Kapłan Wielkiej Odwagi, wieloletni proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku, kapelan Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Związku Sybiraków, niezłomny organizator uroczystości religijno-patriotycznych, autor wielu cennych publikacji, a także wielki Przyjaciel  i Dobroczyńca sanockiego hufca ZHP.

Z kazań i ogłoszeń duszpasterskich śp. Księdza Adama Sudoła poznawaliśmy prawdę historyczną i dzięki Niemu docierały do Sanoka zakazane książki. Wspierał prawnie 
i materialnie rodziny osób prześladowanych w okresie PRL. Zawsze stawał po stronie Prawdy i Sprawiedliwości, zawsze odważny i bezkompromisowy. Podziwialiśmy Jego wiedzę, intelekt i talent oratorski.

Śp. Ksiądz Prałat Adam Sudoł rozumiał i wspierał pracę harcerską, uczestniczył w naszych spotkaniach i uroczystościach dzieląc się swoją mądrością i miłością do ludzi oraz Ojczyzny. Wielkim zaszczytem dla naszej wspólnoty był Jego udział w uroczystej, dziękczynnej Mszy Św. w stulecie sanockiego harcerstwa oraz poświęcenie tablicy pamiątkowej.

Żegnamy naszego Drogiego Przyjaciela ostatnim „czuwaj!” i słowami harcerskiej pieśni:

„W cichym śnie spocznij już, Bóg jest tuż, Bóg jest tuż ...”.

Zarządzam żałobę w Hufcu Ziemi Sanockiej na 2 tygodnie.

 

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

Rozkaz L. 12/2012 z 30 września

 Sanok, 30 września 2012r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 12/2012

 

 8. Zaliczanie służby instruktorskiej 

8.1. Na podstawie Uchwały nr 22/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczania służby instruktorskiej

(cyt.: „4. Służbę zalicza się instruktorowi, który:

1) pełni funkcję instruktorską lub aktywnie pracuje na rzecz Związku,

2) przestrzega Statutu ZHP,

3) uzyskał od bezpośredniego przełożonego pozytywną ocenę swojej pracy,

4) zapłacił składki członkowskie za rok harcerski, za który zaliczona ma być służba.”)

zaliczam służbę instruktorską za rok 2011/2012 następującym Instruktorkom i Instruktorom:

Lp. Imię i nazwisko Stopień Funkcja
1. Babiak Elżbieta Przewodniczka Drużynowa 25 GZ w Odrzechowej, członek Komendy Hufca2
2. Baranowska Agnieszka Przewodniczka Drużynowa 16 DH w Pakoszówce
3. Bielak Daniel Podharcmistrz Drużynowy HKR
  Bielak Edyta Podharcmistrzyni Drużynowa 12 DHW w Pisarowcach
  Borczyk Anna Przewodniczka Opiekun 54 DH w Sanoku
  Chmielewska Halina Przewodniczka Drużynowa 14 DH w Sieniawie
  Ciupka Bogusław Podharcmistrz Z-ca komendanta hufca
  Czas Michał Przewodnik Instruktor Hufca
  Dereń Anna Przewodniczka Drużynowa 33 GZ w Besku
  Folcik Anna Przewodniczka Drużynowa 32 GZ w Besku
  Folcik Małgorzata Przewodniczka Drużynowa 4 DH (do 13.10.2011)
  Gadomski Maciej Podharcmistrz Członek KSW
  Gałązka Elżbieta Harcmistrzyni Drużynowa 15 DH w Jaćmierzu, członek KH
  Hanus Maria Podharcmistrzyni Drużynowa 7 GZ, członek KSI
  Harna Kazimierz Podharcmistrz Instruktor Hufca
  Harna Krystyna Harcmistrzyni Członek Komisji Historycznej
  Jaklik Konrad Przewodnik Drużynowy HKG „Born to climb” (do 30.03.12)
  Janik Izabela Przewodniczka

Drużynowa 5 DH, członek Hufcowej

Komisji Rewizyjnej

  Kawałkiewicz Bogumiła Podharcmistrzyni Drużynowa 69 GZ w Zagórzu
  Kilar Magdalena Przewodniczka Drużynowa 17 GZ w Nowym Łupkowie
  Kisiołek Kazimierz Harcmistrz Drużynowy 64 DH w Łukowem, członek KSI
  Klimkowska –Bil Magdalena Harcmistrzyni Instruktorka Hufca
  Komenda Kornel Przewodnik Instruktor Hufca
  Ks. Konrad Dyrda Przewodnik Kapelan Hufca
  Kosz Zofia Harcmistrzyni Członek HKR (do 20. 10.2011)
  Kseniak Ewa Podharcmistrzyni Drużynowa 11 DH w Bukowsku
  Kwaśniewicz Jerzy Harcmistrz

Członek KH, ChSH,

Naczelnik Poczty Harcerskiej nr 72

  Mackiewicz-Adamska Lidia Harcmistrzyni Instruktor hufca, członek ZKK Chorągwi
  Macko Aleksandra Przewodniczka Drużynowa 4 GZ w Zagórzu
  Masłyk Janusz Przewodnik Instruktor hufca, do 20.10.2011 członek KH
  Masłyk Radosław Przewodnik

Drużynowy 2 DH „Mouse”,

członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej

  Mermer Jadwiga Podharcmistrzyni Instruktor Hufca
  Mołczan Natalia Przewodniczka Drużynowa 4 DH w Sanoku (od 13.10.2011)
  Nastała Małgorzata Przewodniczka Instruktor Hufca
  Niedziela Agnieszka Przewodniczka Instruktor Hufca
  Ordon - Harłacz Katarzyna Podharcmistrzyni Drużynowa 5 GZ w Sanoku, od 20.10.2011 przewodnicząca Hufcowej Komisji Rewizyjnej
  Osenkowski Zbigniew Harcmistrz

Członek Komisji Historycznej Hufca,

Krąg Seniora

  Osuch Tomasz Przewodnik Drużynowy HKT "Na Azymut"
  Pankiewicz Jarosław Podharcmistrz Członek KSW
  Penar Eugenia Harcmistrzyni Instruktorka Hufca, Krąg Seniora
  Radwańska Teresa Harcmistrzyni Członek KSI
  Rychlicka-Indyk Alina Przewodniczka Drużynowa 51 GZ w Falejówce
  Sołtys Bożena Podharcmistrzyni Drużynowa 26 DH w Odrzechowej
  Stawarz Anna Podharcmistrzyni Członek KH, drużynowa 1 GZ w Zahutyniu
  Stojowska Jadwiga Harcmistrzyni Przewodnicząca KSW, z-ca przewodniczącej HKR
  Stojowski Ryszard Podharcmistrz Szef HKG „Born to climb”, administrator strony internetowej hufca
  Struś Jolanta Harcmistrzyni Przewodnicząca HKR (do 20.10.2011)
  Strzelecki Jan Harcmistrz Przewodniczący Harcerskiego Kręgu Seniorów
  Szafran Dorota Podharcmistrzyni Zastępca komendanta hufca (do 20.10.2011)
  Szałankiewicz Danuta Przewodniczka Drużynowa 35 GZ w Mymoniu
  Szul Katarzyna Przewodniczka Drużynowa 22 DH w Besku
  Tarkowska Barbara Podharcmistrzyni Instruktorka Hufca
  Tasz Aleksandra Przewodniczka

Członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej

(od 20.10.2011),

  Tutak Danuta Podharcmistrzyni

Członek HKR (do 20.10.2011),

drużynowa 45 DH w Mrzygłodzie

  Wicijowska Lidia Podharcmistrzyni Instruktor hufca
  Witalis-Władyka Andrzej Harcmistrz Członek Kręgu Seniora
  Wojtuszewska Ewa Harcmistrzyni

Członek KH  (do 20.10.2011),

przewodnicząca MKSI

  Wolwowicz Alicja Podharcmistrzyni Członek Komisji Historycznej
  Zawojska Danuta Przewodniczka Drużynowa 34 GZ w Milczy
  Zgódko Katarzyna Przewodniczka Instruktor Hufca
  Zgódko Magdalena Harcmistrzyni Drużynowa 42 DH, członek ChKSI
  Zgódko Marek Harcmistrz Członek Sądu Harcerskiego (do 20.10.2011), skarbnik hufca ,  komendant Ośrodka „Berdo”
  Zielonka Lidia Harcmistrzyni

Drużynowa 21 DH,

członek Sądu Harcerskiego (do 20.10.2011)

  Zielonka Zbigniew Harcmistrz Członek KSI, komendant MZD (do 20.101.2011 członek komendy hufca)

8.1.1   W przypadku niezaliczenia służby instruktor ma prawo odwołania się do właściwego komendanta w ciągu jednego miesiąca od daty ogłoszenia rozkazu.

8.1.2 Od decyzji komendanta w sprawie wniesionego odwołania przysługuje odwołanie do właściwego sądu harcerskiego.

8.1.3   Zaliczenie służby instruktorskiej potwierdza się wpisem do książeczki i kartoteki instruktorskiej.

Wszystkim instruktorom bardzo dziękuję  za pełnienie służby instruktorskiej!

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

facebook_page_plugin