Opis Projektu Alpy-Karpatom

Mamy przyjemność powiadomić wszystkich członków i naszych sympatyków, iż w dniu 5 lipca 2014 r. doszło do podpisania umowy pomiędzy Fundacją Karpacką – Polska a Hufcem Sanok ZHP w sprawie Projektu „Alpy – Karpatom program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”. Całkowita wartość Projektu wynosi 23 500 PLN z czego kwota dotacji (dofinansowania) 21 000 PLN tj. 6051,87 CHF i stanowi 89,4% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Nasz wniosek o przyznanie nam dofinansowania noszący nazwę „Centrum Sportów Ekstremalnych jako poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej regionu” uzyskał pozytywną ocenę komisji kwalifikacyjnej w ramach II naboru wniosków do Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych.

Cele Projektu Alpy-Karpatom

 

Hufiec Sanok ZHP
Cel główny:
- rozszerzenie działalności Stowarzyszenia w zakresie turystyki zrównoważonej i kwalifikowanej poprzez podniesienie jakości świadczonych usług  wspinaczkowych
- wzbogacenie oferty oraz zwiększenie dostępności prowadzonych działań.
Cele szczegółowe:
- poszerzenie oferty turystycznej regionu
- wydłużenie sezonu turystycznego dzięki utworzeniu Centrum Sportów Ekstremalnych w dawnej wymiennikowni przy ul. Poprzecznej w Sanoku
- zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej regionu 
- promocja turystyki zrównoważonej oraz turystyki kwalifikowanej w Bieszczadach jako formy aktywnego i zdrowego trybu życia zwłaszcza wśród ludzi młodych
- wypromowanie regionu jako terenu przyjaznego różnorodnym formom turystyki w tym sportom ekstremalnym
- poznanie i upowszechnienie zasad bezpiecznego uprawiania turystyki kwalifikowanej

SW Eleusis
Cele główne:
- rozszerzenie działalności Stowarzyszenia w zakresie turystyki zrównoważonej i kwalifikowanej 
- upowszechnienie aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży
 
Cele szczegółowe:
- promocja regionu jako sprzyjającego uprawianiu turystyki zrównoważonej i turystyki kwalifikowanej 
- rozszerzenie sezonu turystycznego poprzez promowanie i upowszechnienie różnych form turystyki  letniej i zimowej
- poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej regionu
- zwiększenie dostępności różnych form turystyki kwalifikowanej dla turystów i społeczności lokalnej 
-  upowszechnienie zasad bezpiecznego uprawiania turystyki
- poszerzenie sieci współpracy wśród podmiotów działających w zakresie turystyki kwalifikowanej i zrównoważonej

Alpy-Karpatom

 

 

facebook_page_plugin