Rozkaz L. 16/2011 z 30 grudnia

Sanok, 30 grudnia 2011 r.

Chorągiew Podkarpacka ZHP 

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 16/2011

2. Hufiec

2.1. Na wniosek przewodniczącej Kapituły Stopni Wędrowniczych phm. Jadwigi Stojowskiej powołuję w skład kapituły phm. Macieja Gadomskiego i phm. Jarosława Pankiewicza

Życzę owocnej pracy i licznych prób na stopnie wędrownicze.

2.2. Rozwiązuję sztab II Harcerskiej Nocki Andrzejkowej (25/26 listopada, Gimnazjum nr 1 
w Sanoku). Dziękuję za zorganizowanie imprezy integracyjnej dla harcerzy i harcerzy starszych.

2.3. Rozwiązuje sztab Starszoharcerskiej Nocki na Luzie (2-4 grudnia 2011 w Nowotańcu).

Dziękuję za przygotowanie i przeprowadzenie tradycyjnej imprezy dla wędrowników.

2.4. Rozwiązuję sztab organizacyjny „Zuchowych Mikołajek” (10 grudnia, w SP-1 Sanok). Dziękuję za przygotowanie i przeprowadzenie spotkania zuchów z Mikołajem.

2.7. Rozwiązuję sztab organizacyjny „Betlejemskiego Światła Pokoju”. Dziękuję za zaangażowanie i wykonanie zadania.

3. Drużyny

3.1. Ze względu na zaprzestanie działalności zawieszam 20 Gromadę Zuchową w Bukowsku.

3.2. Ze względu na zaprzestanie działalności zawieszam 17 Drużynę Harcerską w Pobiednie.

3.3. Zwalniam z funkcji drużynowej 20 Gromady Zuchowe w Bukowsku Druhnę pwd. Ewę Fal Woźny. Dziękuję za wieloletnią pracę.

3.4. Zwalniam z funkcji drużynowej 17 Drużyny Harcerskiej w Pobiednie Druhnę Natalię Piotrowską.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Z dniem 26 grudnia 2011 r. przyjmuję pwd. Annę Borczyk w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, z przydziałem służbowym do Hufca Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego.

12. Pochwały, nagrody, wyróżnienia.

12.1. Za przygotowanie II Harcerskiej Nocki Andrzejkowej udzielam pochwały 5 Drużynie Harcerskiej im. Janka Bytnara „Rudego”.

12.2. Za przygotowanie SNnL udzielam pochwały - phm. Dorocie Szafran, pwd. Kornelowi Komendzie, H.O. Michałowi Kierniszowi i pwd. Izabeli Janik.

12.3. Za przygotowanie „Zuchowych Mikołajek” udzielam pochwały następującym Druhnom 
i Druhom: komendantka sztabu – phm. Anna Stawarz, z-ca – Dh. Katarzyna Chowaniec, członkowie: pwd. Michał Czas, Druhny z 5 DH – Karolina Żołnierczyk, Agnieszka Pytlowany, Karolina Zych, Justyna Ciupka, Angelika Bednarczyk.

12.4. Za zaangażowanie podczas akcji „Betlejemskie Światło Pokoju” wyróżniam 12 WDH 
z Pisarowiec, 15 DH z Jaćmierza, 45 DH z Mrzygłodu oraz 2 DH, 4 DH, 5 DH, 10 DH, 13 DH
i 54 DH z Sanoka. Szczególne podziękowania kieruję do hm. Jana Strzeleckiego oraz Druha Rafała Gładysza, Druha pwd. Michała Czasa i Druha Jakuba Kwaśniewicza. Dziękuję wszystkim instruktorom i drużynom za włączenie się w dzieło przekazywania Światła.

12.5. Udzielam pochwały następującym gromadom i drużynom za wzorowe opłacenie składek za rok 2011:

  • 4 Gromada Zuchowa „Słoneczna Gromada” z Zagórzu

  • 5 Gromada Zuchowa „Zuchy z Czerwonego Lasu” z Sanoka

  • 2 Drużyna Harcerska „Mouse” im. Aleksandra Kamińskiegoz Sanoka

  • 5 Drużyna Harcerska im. Janka Bytnara „Rudego” z Sanoka

  • 11 Drużyna Harcerska z Bukowska

  • 15 Drużyna Harcerska im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” z Jaćmierza

  • 42 Drużyna Harcerska z Prusieka

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

Rozkaz L. 15/2011 z 17 listopada

Sanok, 17 listopada 2011 r.

 Chorągiew Podkarpacka  

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

 

Rozkaz L. 15/2011 

Informacje i zarządzenia:

 1.1. Z radością informuję, że listem gratulacyjnym Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w dniu 4 listopada 2011 r., w setną rocznicę pobytu Andrzeja Małkowskiego w Rzeszowie, zostały wyróżnione Druhny: hm. Magdalena Zgódko, phm. Bożena Sołtys i pwd. Elżbieta Babiak.Gratuluję i dziękuję za wzorowe prowadzenie drużyn.

1.2. Informuję, że Międzyhufcowa Komisja Stopni Instruktorskich, powołana przez Komendanta Chorągwi Podkarpackiej funkcjonuje w następującym składzie:

-     hm. Ewa Wojtuszewska - przewodnicząca

–        hm. Zbigniew Zielonka

–        hm. Teresa Radwańska

–        hm. Kazimierz Kisiołek

–        phm. Maria Hanus

–        przedstawiciel Hufca ZHP w Brzozowie 

 

1.3. Informuję, że zakończone zostały prace konserwatorskie przy Krzyżu Golgoty Wschodu 
i Dębach Pamięci  na cmentarzu. Została również wykonana duża tablica z biogramami Oficerów, dla uhonorowania których posadziliśmy 24 Dęby Pamięci. Zapraszam drużyny do odwiedzania tego miejsca pamięci narodowej. Miejsca, które jest dziełem naszego hufca.

  1. Hufiec

2.1. Zwalniam członków Kapituły Stopni Wędrowniczych:

Przewodniczącą         –   phm. Jadwigę Stojowską

Członków                  –  pwd. Macieja Gadomskiego,

                                    –  pwd. Jarosława Pankiewicza

Dziękuję za troskę o rozwój harcerzy starszych i wędrowników, za pracę i zaangażowanie. Liczę na dalszą współpracę  i pełnienie służby.

2.2. Mianuję przewodniczącą Kapituły Stopni Wędrowniczych   phm. Jadwigę Stojowską 
i proszę o zbudowanie zespołu, tak ważnego w strukturze hufca, w terminie do 15 grudnia 2011r.

2.3. Potwierdzam pełnienie funkcji redaktora naczelnego pisma „Sanocki Skaut” przez phm. Edytę Bielak

2.4. Powołuję sztab II Harcerskiej Nocki Andrzejkowej (25/26 listopada, Gimnazjum nr 1 
w Sanoku) w składzie:

komendant sztabu – pwd. Paweł Stefański

z-ca komendanta – pwd. Daniel Bielak

członkowie – pwd. Izabela Janik, Druhny Oliwia Capik, Weronika Kijowska , Karolina Ciupka i Justyna Ciupka.

2.5. Powołuję sztab Starszoharcerskiej Nocki na Luzie (2-4 grudnia 2011 w Nowotańcu)

w składzie:

komendant sztabu – phm. Dorota Szafran

oboźny – pwd. Kornel Komenda

kwatermistrz - H.O. Michał Kiernisz

członkowie – pwd. Izabela Janik, pwd. Daniel Bielak, Druhny Paulina Walus, Natalia Mołczan i Justyna Ryniak

2.6. Powołuję sztab organizacyjny „Zuchowych Mikołajek” (10 grudnia, w SP-1 Sanok)w składzie:

komendantka sztabu – phm. Anna Stawarz

z-ca – Dh. Katarzyna Chowaniec

członkowie: phm. Maria Hanus, pwd. Izabela Janik

2.7. Powołuję sztab organizacyjny „Betlejemskiego Światła Pokoju” w składzie:

komendant sztabu – hm. Krystyna Chowaniec

z-ca – phm. Bogusław Ciupka

Członkowie - pwd. Radosław Masłyk, pwd. Janusz Masłyk, Druhny Natalia Mołczan, Justyna Ryniak, Maria Kurkarewicz, pwd. Izabela Janik, Druhowie Rafał Gładysz, Sebastian Kikta.

Proszę inne chętne osoby o zgłaszanie się do pracy w sztabie.

2.8. Potwierdzam pełnienie funkcji administratora strony internetowej hufca przez H.O. Michała Kiernisza.

2.9. Powierzam Druhowi phm. Ryszardowi Stojowskiemu funkcję głównego administratora strony hufca.

3. Drużyny:

3.1. W porozumieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku mianuję Druhnę Katarzynę Chowaniec opiekunem 5 DH w Sanoku.

3.2. W porozumieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Sanoku mianuję Panią Ewę Zagórską opiekunem 10 DH w Sanoku.

3.3. W porozumieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku mianuję Pana Wojciecha Mermera opiekunem 4 DH w Sanoku.

Bardzo dziękuję za podjęcie się odpowiedzialnej roli opiekuna.

12. Pochwały, nagrody, wyróżnienia.

12.1. Za pracę przy porządkowaniu grobów wyróżniam dh. Natalię Mołczan, dh. Rafała Gładysza i dh. Sebastiana Kiktę. Dziękuję pwd. Michałowi Czasowi za pomoc w wykonaniu stroików na groby.

12.2. Udzielam pochwały za przeprowadzenie w dniu 30 października br. kwesty przed kościołem o.o. Franciszkanów dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. św. Zygmunta Gorazdowskiego następującym Druhnom, Druhowi i drużynom:

-          dh. Justynie Ryniak i 10 DH „Kremenaros” im. Tadeusza Kościuszki

-          dh. Natalii Mołczan i 4 DH

-          pwd. Izabeli Janik i 5 DH im. Janka Bytnara „Rudego”

-          dh. Rafałowi Gładyszowi i 54 DH im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK.

12.3. Za przeprowadzenie kwesty w dniu 1 listopada na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta pochwałę otrzymują następujące Druhny, Druhowie i drużyny:

-          phm. Anna Stawarz

-          pwd. Daniel Bielak

-          hm. Kazimierz Kisiołek i 64 DH „Kormorany” im. Wincentego Pola w Łukowem

-          hm. Magdalena Zgódko i 42 DH w Prusieku

-          phm. Ewa Kseniak i 11 DH w Bukowsku

-          dh. Justyna Ryniak i 10 DH „Kremenaros” im. Tadeusza Kościuszki z Sanoka

-          dh. Natalia Mołczan i 4 DH z Sanoka

-          pwd. Izabela Janik i 5 DH im. Janka Bytnara „Rudego” z Sanoka

-          dh. Rafał Gładysz i 54 DH im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK z Sanoka

-          pwd. Radosław Masłyk i 2 DH „Mouse” im. Aleksandra Kamińskiego z Sanoka

-          dh. Sebastian Kikta i 13 DH KWV im. gen. W. Andersa z Sanoka

12.4. Za liczny i aktywny udział w uroczystościach 3 rocznicy nadania hufcowi imienia ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego, capstrzyku w dniu 10 listopada w Sanoku oraz uroczystościach  Święta Niepodległości w Besku, Bukowsku, Zagórzu i Sanoku, dziękuję bardzo wszystkim instruktorom, zuchom i harcerzom. Wszyscy, którzy włączyli się w obchody największego polskiego święta dali świadectwo swojej patriotycznej postawy. Szczególnie dziękuję 1 ZGZ  z Zahutynia, 11 DH z Bukowska i 5 DH z Sanoka. Dziękuję pwd. Danielowi Bielakowi za przygotowanie drużyny sztandarowej.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

Rozkaz Specjalny L. 3/2011 z 20 pazdziernika

Sanok, 20.10.2011 r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz Specjalny L. 3/2011

Druhny i Druhowie! 

W dzisiejszym dniu przestaję pełnić funkcję komendanta Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego. Zjazd zwyczajny hufca zadecyduje o wyborze nowych władz statutowych. Dzięki tej funkcji mogłem poznać wielu ciekawych ludzi w naszym środowisku, a także z dalszych rejonów Polski. Praca z Wami była zawsze mobilizująca i ciekawa, przynosząca wiele satysfakcji.

Pragnę z całego serca podziękować za współpracę, szczególnie komendzie hufca: phm. Dorocie Szafran, hm. Krystynie Chowaniec, phm. Elżbiecie Gałązka, hm. Jerzemu Kwaśniewiczowi, pwd. Januszowi Masłyk, hm. Ewie Wojtuszewskiej, hm. Zbigniewowi Zielonka, phm. Annie Stawarz, phm. Edycie Bielak, phm. Danielowi Bielak, a także hm. Jolancie Struś przewodniczącej hufcowej komisji rewizyjnej.

Dziękuję również wszystkim Drużynowym, Instruktorom pracujących w zespołach i komisjach oraz wspaniałej młodzieży harcerskiej za wspólne działania i pracę!

Czuwaj!

/-/ phm. Ryszard Stojowski

Rozkaz L. 14/2011 z 4 listopada

Sanok, 4 listopada 2011 r.

Chorągiew Podkarpacka 

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 14/2011

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje:

1.2.1. Podaję do wiadomości wyniki IX Zjazdu Zwyczajnego Hufca Ziemi Sanockiej, odbytego dn. 20 października 2011 r:

a/ Zjazd dokonał wyboru władz statutowych hufca w następującym składzie:

Komendant i komenda:

hm. Krystyna Chowaniec - komendant

phm. Bogusław Ciupka – zastępca komendanta

hm. Marek Zgódko - skarbnik

członkowie komendy:

hm. Jerzy Kwaśniewicz

phm. Anna Stawarz

phm. Elżbieta Gałązka

pwd. Daniel Bielak

wakat – przedstawiciel Międzygminnego Związku Drużyn w Besku

  

Komisja Rewizyjna:

phm. Katarzyna Ordon-Harłacz – przewodnicząca

członkowie:

phm. Jadwiga Stojowska

pwd. Aleksandra Tasz

pwd. Izabela Janik

pwd. Radosław Masłyk

B/ Zjazd przyjął Program Rozwoju Hufca ZHP Ziemi Sanockiej na lata 2011-2015 – zał. nr 1 do rozkazu.

C/ zjazd przyjął uchwałę w sprawie proponowanych zmian w Statucie ZHP – zał. nr 2 do rozkazu.

3. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam Druha Jakuba Samca z funkcji drużynowego 7 DSH w Długiem. Dziękuję za utworzenie i prowadzenie drużyny; życzę Druhowi powodzenia w nowej szkole i liczę na dalszą służbę w harcerskich szeregach.

3.3.2. Mianuję drużynową 7 DSH w Długiem Druhnę Dorotę Gebus. Życzę Druhnie wiele radości i satysfakcji z pełnionej funkcji.

Druhny i Druhowie!

W imieniu swoim i całej komendy hufca dziękuję za okazane zaufanie. Dołożymy wszelkich starań, aby praca harcerska w naszym hufca była systematyczna i efektywna, aby każdy zuch, harcerz czy instruktor mógł realizować swoje pasje i zainteresowania.

Bardzo liczę na Waszą życzliwość i pomoc. Razem możemy zrobić bardzo wiele! W tych czasach, kiedy tak wiele młodych ludzi nie otrzymuje dobrych wzorów i przykładów Harcerstwo jest niezwykle potrzebne. Razem możemy wspierać dzieci i młodzież w ich rozwoju, stawiając wymagania oraz dając przykład rzetelnej pracy i wzajemnej życzliwości.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

Rozkaz L. 13/2011 z 13 pażdziernika

 Sanok, 13.10.2011 r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 13/2011

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

 1.2.1 Informuję o podjęciu przez komendę hufca uchwały nr 38/VIII/2011 z dnia 14 września 2011 r. w stulecie sanockiego harcerstwa. Treść decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.

1.2.2. Informuję o podjęciu przez komendę hufca uchwały nr 39/VIII/2011 z dnia 10 października br. w sprawie zamknięcia okresu próbnego Drużynie Harcerskiej przy SP nr 2 w Sanoku. Treść decyzji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozkazu.

1.2.3. Informuję o podjęciu przez komendę hufca uchwały nr 40/VIII/2011 z dnia 10 października br. w przyjęcia sprawozdanie komendanta i komendy hufca. Treść decyzji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego rozkazu.

1.2.4. Na wniosek phm. Elżbiety Gałązki, koordynatorki kursu zastępowych, ogłaszam listę harcerzy, którzy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym, druhny i druhowie:

- Aleksandra Kopczak (54 DH),

- Przemysław Wasylik (54 DH),

- Miłosz Pastuszak (2 DH),

- Jakub Kwaśniewicz (2 DH),

- Tomasz Kwiatkowski (2 DH),

- Małgorzata Sidor (10 DH),

- Emilia Żywicka (45 DH),

- Wioleta Stróżowska (45 DH),

- Hubert Jarecki (45 DH),

- Kacper Lutecki (15 DH),

- Monika Strączek (15 DH),

- Piotr Kornecki-Żyłka (15 DH),

- Natalia Połdiak (15 DH).

Gratuluje wszystkim uczestnikom i życzę zorganizowania wielu ciekawych zbiórek jako zastępowi w swoich drużynach!

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Zwalniam z dniem 13 października Komitet organizacyjny obchodów 100-lecia sanockiego harcerstwa, powołanych w jego skład druhny i druhów:

- hm. Krystyna Chowaniec – przewodnicząca,

- hm. Jerzy Kwaśniewicz – z-ca,

- hm. Ewa Wojtuszewska,

- ks. dr pwd. Konrad Dyrda,

- phm. Elżbieta Gałązka,

- phm. Anna Stawarz,

- phm. Edyta Bielak,

- phm. Jadwiga Mermer,

- hm. Zbigniew Osenkowski,

- hm. Zbigniew Zielonka.

Serdecznie dziękuje za wzorowe wypełnienie powierzonych funkcji, oraz zaangażowanie w pracę w komitecie.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę harcerską działającą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sanoku i nadaję jej numer 4.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam pwd. Małgorzatę Folcik z funkcji drużynowej 4 DH przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sanoku.

3.3.2. Mianuję dh. Natalię Mołczan na funkcję drużynowej 4 DH przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sanoku.

7. Mianowania instruktorów

7.2. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 6 października br. zamykam próbę na stopień przewodniczki druhnie Annie Borczyk.

8. Otwarcie/zamknięcie próby na stopień HO/HR

8.1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 23 września 2010 r. zamykam próbę na stopień Harcerza Orlego z wynikiem pozytywnym druhowi Sebastianowi Kikta, drużynowemu 13 DH KWV.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Informuję, że komendantka Chorągwi Podkarpackiej ZHP hm. Władysława Domagała, z okazji zjazdu zwykłego hufca wyróżniła następująca osoby listem gratulacyjnym za wieloletnią, niezwykle rzetelną i kreatywną służbę instruktorską:

- pwd. Daniel Bielak – szef HKR Sanok, namiestnik wędrowników, KH,

- phm. Edyta Bielak – Drużynowa 12 DHW „Fenix”, namiestnik harcerzy, KH,

- hm. Krystyna Chowaniec – skarbnik hufca, KH,

- phm. Elżbieta Gałązka – kształcenie hufca, KH,

- phm. Maria Hans – członek KSI,

- pwd. Izabela Janik - Drużynowa 5 DH im. Jana Bytnara "Tekle",

- hm. Kazimierz Kisiołek - członek KSI,

- hm. Zofia Kosz – członek KSI,

- hm. Jerzy Kwaśniewicz – poczta harcerska nr 72, KH,

- hm. Lidia Mackiewicz- Adamska – przewodnicząca HSH,

- pwd. Janusz Masłyk – kwatermistrz hufca, KH,

- phm. Jadwiga Mermer – członek HKR,

- hm. Zbigniew Osenkowski - członek komisji historycznej,

- hm. Teresa Radwańska – członek KSI,

- phm. Bożena Sołtys – Drużynowa 26 DH im. Tadeusza Kościuszki,

- phm. Anna Stawarz – namiestnik zuchowy, KH,

- phm. Jadwiga Stojowska – przewodnicząca KSW,

- hm. Jolanta Struś – przewodnicząca HKR,

- phm. Dorota Szafran – z-ca komendanta ds. programu, KH,

- phm. Danuta Tutak – członek HKR,

- hm. Ewa Wojtuszewska – przewodnicząca KSI,

- hm. Marek Zgódko – członek HSH,

- hm. Lidia Zielonka – członek HSH,

- hm. Zbigniewa Zielonka – komendant MZD, KH,

12.2. Listem gratulacyjnym Kuratora Oświaty za rzetelną służbę instruktorską zostali wyróżnieni:

- pwd. Elżbieta Babiak, Drużynowa 25 GZ „Ekoludkowa Gromada” w Odrzechowej,

- phm. Bożena Sołtys, Drużynowa 26 DH im. Tadeusza Kościuszki w Odrzechowej,

- hm. Magdalena Zgódko, Drużynowa 42 DH w Prusieku.

12.2. Listem gratulacyjnym komendanta hufca za rzetelną służbę instruktorską zostali wyróżnieni:

- pwd. Elżbieta Babiak, Drużynowa 25 GZ „Ekoludkowa Gromada” w Odrzechowej,

- pwd. Halina Chmielewska, Drużynowa 14 DH w Sieniawie,

- pwd. Anna Dereń, Drużynowa 33 GZ „Krasnale” w Besku,

- dh. Anna Hańczuk, Drużynowa 2 GZ „Leśne Duszki” w Zagórzu,

- phm. Ewa Kseniak, Drużynowa 11 DH w Bukowsku,

- pwd. Macko Aleksandra, Drużynowa 4 GZ „Słoneczna Gromada” w Zagórzu,

- phm. Katarzyna Ordon-Harłacz, Drużynowa 5 GZ „Zuchy z czerwonego lasu” w Sanoku,

- pwd. Alina Rychlicka Indyk, Drużynowa 51 GZ „Grzybowe Ludki” z Falejówki,

- dh. Magdalena Pacławska, Drużynowa 3 GZ „Roześmiane Stokrotki” w Sanoku,

- pwd. Danuta Szałankiewicz, Drużynowa 35 GZ „Wesołe Zajączki” w Mymoniu,

- pwd. Katarzyna Szul-Kopecka, Drużynowa 22 DH im. Andrzeja Małkowskiego w Besku,

- dh. Danuta Zawojska, Drużynowa 34 „Leśne Skrzaty” w Milczy,

- hm. Magdalena Zgódko, Drużynowa 42 DH w Prusieku.

Wszystkim dziękuje za pełnienie służby harcerskiego wychowawcy – opiekuna!

Czuwaj!

/-/ phm. Ryszard STOJOWSKI

facebook_page_plugin