Rozkaz L. 16/2010 z 15 grudnia

Sanok, 15.12.2010 r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 16/2010

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Komenda Hufca Ziemi Sanockiej ma zaszczyt zaprosić Instruktorów, Seniorów, Funkcyjnych drużyn harcerskich i gromad zuchowych na spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się w poniedziałek 20.12.2010 r. o godz. 17.00 w Domu Harcerza w Sanoku.

1.2.2 Informuję, że Zjazd Chorągwi Podkarpackiej dokonał wyboru na funkcję Komendanta hm. Władysławę Domagała. W skład Rady Chorągwi została wybrana hm. Krystyna Chowaniec, do Chorągwianego Sądu Harcerskiego: hm. Jerzy Kwaśniewicz.

 2. Hufiec

 2.1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.1.1. Rozwiązuję z dniem 2 grudnia br. Sztab SNnL (10-12 grudnia), powołanych w jego skład następujących druhów:

- pwd. Radosław Masłyk – komendant,

- ćwik Michał Kiernisz – oboźny,

- pwd. Daniel Bielak.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

6.1.1. Mianuję phm. Katarzynę Ordon koordynatorką HAZ Hufca Ziemi Sanockiej 2011.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2 grudnia br. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny/ druhów:

- Katarzyny Zgódko,

- Tomaszowi Osuch,

- Witalij Kowalenko.

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2 grudnia br. otwieram pwd. Aleksandrze Tasz próbę na stopień podharcmistrzyni.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Udzielam pochwały za zorganizowanie SNnL druhom:

- pwd. Radosław Masłyk – komendant,

- ćwik Michał Kiernisz – oboźny,

- pwd. Daniel Bielak.

Czuwaj!

/-/ phm. Ryszard STOJOWSKI

Rozkaz L. 15/2010 z 1 grudnia

 Sanok, 01.12.2010 r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 15/2010


2. Hufiec
 

2.1.  Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.1.1. Powołuję z dniem 2 grudnia br. Sztab Zuchowych Mikołajków (18 grudnia) i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

- phm. Anna Stawarz – koordynator,

- pwd. Małgorzata Folcik,

- ćwik Michał Kiernisz.

2.1.2. Powołuję z dniem 2 grudnia br. Sztab SNnL (10-12 grudnia) i powołuję w jego skład następujących druhów:

- pwd. Radosław Masłyk – komendant,

- ćwik Michał Kiernisz – oboźny,

- pwd. Daniel Bielak.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 kwietnia br. zamykam próbę z wynikiem negatywnym dh. Marianowi Barańskiemu.

Czuwaj!

 /-/ phm. Ryszard STOJOWSKI

Rozkaz L. 13/2010 z 19 pażdzeirnika

 Sanok, 19.10.2010 r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 13/2010

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję o podjęciu przez komendę hufca uchwały uchwał nr 21/VIII/2010 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej z dnia 20 września br. w sprawie zatwierdzenia planu pracy hufca na rok 2010/2011. Treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.

1.2.2. Informuję o podjęciu przez komendę hufca uchwały 22/VIII/2010 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej z dnia 7 października 2010 r. w sprawie zamknięcia okresu próbnego i nadania numeru Próbnej Drużynie Starszoharcerskiej w Długiem. Treść uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozkazu.

2.3.  Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

  2.3.1. Rozwiązuję z dniem 19 października br. następujące sztaby, powołane w ich składy następujące druhny i druhów:

2.3.1.1 Harcerski Start – Zlot gromad i drużyn hufca - Inauguracja hufcowych obchodów Stulecia Harcerstwa,

- hm. Krystyna Chowaniec – koordynator,

- hm. Marek Zgódko, hm. Magdalena Zgódko – harcerski bieg na orientację,

- pwd. Daniel Bielak – prowadzenie apelu inauguracyjnego,

- phm. Anna Stawarz,

- hm. Ewa Wojtuszewska,

- phm. Edyta Bielak,

- hm. Jerzy Kwaśniewicz,

- ćwik Michał Kiernisz, Przemysław Pogorzelec oraz pwd. Michał Czas (HKG „Born to climb) – atrakcje linowe,

- phm.  Jarosław Pankiewicz (2 DH), sam. Natalia Mołczan (10 DH),  pion. Małgorzata Sidor (10  DH), - poczet sztandarowy Hufca,

2.3.1.2. XII Złaz „Śladami Jana Pawła II”- połonina Caryńska:

- hm. Krystyna Chowaniec – koordynator,

- ks. pwd. Marek Duda – przewodniczenie mszy św.

3. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1 Zwalniam z dniem 15 października br. pwd. Beatę Tendaj z funkcji drużynowej Próbnej Drużyny Wędrowniczej.

3.3.2. Mianuję z dniem 15 października br. dh. Elżbietę Biega na funkcję drużynowej Próbnej Drużyny Wędrowniczej.

3.3.3. Zwalniam pwd. Pawła Stefańskiego z funkcji drużynowego 37 WDH „Seals” im. Mariusza Załuskiego.

3.3.4. Mianuję ćwika Marcina Cupak drużynowym 37 WDH „Seals” im. Mariusza Zaruskiego.

3.3.5. Zwalniam dh. Izabelę Janik z funkcji drużynowej 9 DH im. Mariana Zaręby „Zarembiacy”.

3.3.6. Mianuję dh. Marię Kurkarewicz na funkcję drużynowej 9 DH im. Mariana Zaręby „Zarembiacy”.

3.3.7. Zwalniam dh. Katarzynę Zgódko z funkcji drużynowej 5 DH „Tekle” im. Jana Bytnara „Rudy”.

3.3.8. Mianuję dh. Izabelę Janik drużynową 5 DH „Tekle” im. Jana Bytnara „Rudy”.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Dziękuje dh. Katarzynie Zgódko za pełnienie funkcji drużynowej 5 DH „Tekle” im. Jana Bytnara „Rudy”, za prace wychowawczą z harcerzami i harcerkami! Życzę wielu sukcesów jako studentka 1 roku!

12.2. Udzielam pochwały całemu sztabowi Hufcowego Zlotu - Harcerski Start za przygotowanie i przeprowadzenie oraz za organizacje posadzenia drzew Platan klonolistny (Platanus ×acerifolia), poświęconych imieniom: twórcy harcerstwa - „Andrzej” Andrzeja Małkowskiego, „Oleńka” – twórczyni ruchu harcerek, Oldze Małkowskiej, „Albina” – wieloletniej komendantce naszego hufca Albinie Wójcik, oraz „Czesław” honorowemu komendantowi naszego hufca hm. Czesławowi Borczykowi.

Czuwaj!

/-/ phm. Ryszard STOJOWSKI

Rozkaz L. 14/2010 z listopada

Sanok, 26.11.2010 r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 14/2010

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości, że przy podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca ZHP w Sanoku jako delegaci na Zjazd Zwyczajny Chorągwi Podkarpackiej zostali wybrani: pwd. Daniel Bielak (HKR Sanok) oraz phm. Jarosław Pankiewicz (2DH). Trzecim delegatem wg Statutu ZHP jest Komendant Hufca.

1.2.2. Podaje do wiadomości treść uchwały nr 23/VIII/2010 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej z dnia 4 listopad 2010 r. w sprawie zwolnienia 
z odpłatności kadry oraz kadry młodzieżowej obozów HAL w 2010 r. Uchwała stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.

1.2.3. Podaje do wiadomości treść uchwały nr 24/VIII/2008 Komendy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej z dnia 4.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu kształcenia i pracy z Kadrą Hufca na rok 2008/2009. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozkazu.

1.2.4. Zwołuje zbiórkę Sztabu Betlejemskiego Światła Pokoju 2010 "Ponieśmy Światło w przyszłość" na dzień 3 grudnia br. na godz. 17.00 w Domu Harcerza.

    

2. Hufiec

2. 1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Z dniem 26 11. br. powoduje Sztab Betlejemskiego Światła Pokoju 2010 "Ponieśmy Światło w przyszłość" i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

- pwd. Daniel Bielak (Namiestnik wędrowników) – koordynator akcji,

- 2 DH „Mouse” im. Aleksandra Kamińskiego – Drużynowy pwd. Radosław Masłyk,

- 5 DH „Tekle” im. Jana Bytnara – Drużynowa sam. Izabela Janik,

- 9 DH Zarembiacy im. Tadeusza Zaremby – Drużynowa dh. Maria Kurkarewicz,

- 10 DH „Kremenaros” im. Tadeusza Kościuszki – Drużynowa sam. Agnieszka Niedziela,

- 13 DH KWV im. gen. Władysława Andersa – Drużynowy odkr. Tomasz Wojnarowski,

- 37 WHD „SEAL'S” im. Mariusza Zaruskiego – Drużynowy ćwik Marcin Cupak,

- 54 DH „Ludzie Jagi” im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK – Drużynowa pion. Paulina Walus,

- PDW – Drużynowa sam. Elżbieta Biega.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1 Udzielam pochwały za przygotowanie i przeprowadzenie sesji popularnonaukowej z okazji 100 – lecia ZHP: „100 lat w służbie Bogu, Polsce 
i ludziom tradycje i perspektywy sanockiego harcerstwa”
:

- hm. Krystyna Chowaniec – koordynatorka,

- phm. Anna Stawarz,

- sam. Natalia Mołczan,

- sam. Małgorzata Nastała,

- ćwik Michał Kiernisz,

12.2. Udzielam pochwały za zaangażowanie w uroczystościach Wszystkich Świętych, kwesty na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Stowarzyszenia opieki nad starymi cmentarzami w Sanoku:

- 2 DH „Mouse” im. Aleksandra Kamińskiego – Drużynowy pwd. Radosław Masłyk,

- 5 DH „Tekle” im. Jana Bytnara – Drużynowa sam. Izabela Janik,

- 9 DH Zarembiacy im. Tadeusza Zaremby – Drużynowa dh. Maria Kurkarewicz,

- 10 DH „Kremenaros” im. Tadeusza Kościuszki – Drużynowa sam. Agnieszka Niedziela,

- 11 DH - Drużynowa dh. Ewa Kseniak,

- 13 DH KWV im. gen. Władysława Andersa – Drużynowy odkr. Tomasz Wojnarowski,

- 37 WHD „SEAL'S” im. Mariusza Zaruskiego – Drużynowy ćwik Marcin Cupak,

- 54 DH „Ludzie Jagi” im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK – Drużynowa pion. Paulina Walus, oraz

- hm. Krystyna Chowaniec,

- phm. Jarosław Pankiewicz,

- pwd. Agnieszka Bartkowska,

- ćwik Kornel Komenda.

12.3. Udzielam pochwały za przygotowanie i bezpieczne przeprowadzenie Hufcowej Nocki Andrzejkowej w Gimnazjum nr 1:

- sam. Izabeli Janik – Głowna organizatorka, programowiec,

- pwd. Małgorzata Folcik – opiekunka,

- pwd. Radosław Masłyk – opiekun,

- pwd. Paweł Stefański – udostępnienie szkoły, opiekun,

- pwd. Daniel Bielak – oboźny,

- ćwik Marcin Cupak.

13. Inne

13.1. Na wniosek szefa szkolenia Kursu HSR PP w Stępinie pwd. Anna Siedlik, przyznaję odznakę “Ratownik Medyczny ZHP” w stopniu brązowym następującym druhnom:

 • sam. Izabela Janik;

 • dh. Karolina Szklanny

Gratuluję pozytywnego ukończenia kursu!

Czuwaj!

/-/ phm. Ryszard STOJOWSKI

Rozkaz L. 12/2010 z 15 pażdziernika

 

Sanok, 15.10.2010 r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 12/2010

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1. Na podstawie Ordynacji wyborczej Związku Harcerstwa Polskiego, załącznik do uchwały nr 12/XXXV Rady Naczelnej ZHP z dnia 16 marca 2008 r. w sprawie zmiany Ordynacji wyborczej ZHP, zwołuję Nadzwyczajny Zjazd Hufca Ziemi Sanockiej na dzień  13 listopada br. na godz. 10.00 w Domu Harcerza, ul. Zielona 39, w Sanoku.

1.1.2. Ogłaszam listę uczestników zbiórki posiadających czynne prawo wyborcze:

 
L. p. Imię i nazwisko Stopień Funkcja
 1.  
Anna Borczyk Brak Drużynowa 54 GZ
 1.  
Babiak Elżbieta przewodniczka Drużynowa 25 GZ
 1.  
Bartkowska Agnieszka przewodniczka Brak
 1.  
Biega Agata przewodniczka Drużynowa 6 DH
 1.  
Biega Elżbieta brak Drużynowa Próbnej Drużyny Wędrowniczej
 1.  
Bielak Daniel przewodnik Drużynowy HKR, członek KH oraz KSW
 1.  
Bielak Edyta podharcmistrzyni Drużynowa 12 DHW, Redaktor Naczelna "Sanockiego Skauta"
 1.  
Chmielewska Halina przewodniczka Drużynowa 14 DH
 1.  
Chowaniec Krystyna harcmistrzyni Skarbnik Hufca, członek KH
 1.  
Ciupka Bogusław podharcmistrz Brak
 1.  
Czas Michał przewodnik Brak
 1.  
Dereń Anna przewodniczka Drużynowa 33 GZ
 1.  
Dyrda Konrad przewodnik Kapelan Hufca
 1.  
Folcik Anna przewodniczka Drużynowa 32 GZ
 1.  
Folcik Małgorzata Przewodniczka Brak
 1.  
Gadomski Maciej przewodnik Członek KSW
 1.  
Gałązka Elżbieta podharcmistrzyni Drużynowa 15 DH, członek KH
 1.  
Hanus Maria podharcmistrzyni Drużynowa 7 GZ, członek KSI
 1.  
Harna Krystyna harcmistrzyni Członek Komisji Historycznej
 1.  
Jaklik Konrad przewodnik Drużynowy HKG „Born to climb”
 1.  
Janowska Dorota podharcmistrzyni Brak
 1.  
Janik Izabela Brak Drużynowa  5 DH
 1.  
Kapusta Marcin przewodnik Brak
 1.  
Kiernisz Michał ćwik Administrator strony Hufca
 1.  
Kisiołek Kazimierz harcmistrz Drużynowy 64 DH, członek KSI
 1.  
Kociszewska Anna przewodniczka Drużynowa 43 DH
 1.  
Kociszewski Kazimierz przewodnik Brak
 1.  
Kosz Zofia harcmistrzyni Członek HKR
 1.  
Kubit Iwona przewodnik Brak
 1.  
Kwaśniewicz Jerzy harcmistrz Członek KH, Naczelnik Poczty Harcerskiej
 1.  
Kuśnierz Beata Brak Drużynowa 42 GZ
 1.  
Mackiewicz-Adamska Lidia harcmistrz Przewodnicząca Sądu Harcerskiego
 1.  
Macko Aleksandra przewodniczka Drużynowa 4 GZ
 1.  
Masłyk Janusz przewodnik Członek KH
 1.  
Masłyk Radosław przewodnik Drużynowy 2 DH „Mouse”
 1.  
Mermer Jadwiga podharcmistrzyni Członek HKR
 1.  
Niedziela Agnieszka Brak Drużynowa 10 DH im. T. Kościuszki „Kremenaros”
 1.  
Osenkowski Zbigniew harcmistrz Członek Komisji Historycznej Hufca
 1.  
Osuch Tomasz Brak Drużynowy Próbnego Klubu Turystycznego
 1.  
Pacławska Magdalena Brak 3 GZ „Roześmiane stokrotki”
 1.  
Pankiewicz Jarosław podharcmistrz Członek KSW
 1.  
Penar Eugenia harcmistrzyni Brak
 1.  
Piotrowska Natalia Brak Drużynowa 17 DH
 1.  
Radwańska Teresa harcmistrzyni Członek KSI
 1.  
Rychlicka-Indyk Alina przewodniczka Drużynowa 51 GZ
 1.  
Samiec Jakub Brak Drużynowy 7 DSH
 1.  
Sołtys Bożena podharcmistrzyni Drużynowa 26 DH
 1.  
Stawarz Anna podharcmistrzyni Członek KH, drużynowa 1 GZ
 1.  
Stefański Paweł przewodnik Brak
 1.  
Stojowska Jadwiga podharcmistrzyni Przewodnicząca Kapituły Stopni Wędrowniczych
 1.  
Stojowski Ryszard podharcmistrz Komendant Hufca
 1.  
Struś Jolanta harcmistrzyni Przewodnicząca HKR
 1.  
Strzelecki Jan harcmistrz Przewodniczący Harcerskiego Kręgu Seniorów
 1.  
Szałankiewicz Danuta przewodniczka Drużynowa 35 GZ
 1.  
Szul Katarzyna Przewodniczka Drużynowa 22 DH w Besku
 1.  
Tarkowska Barbara podharcmistrzyni Brak
 1.  
Tasz Aleksandra przewodniczka Brak
 1.  
Tendaj Beata Przewodnik Brak
 1.  
Tomasz Wojnarowski brak

Drużynowy 13 DH KWV

im. gen. Wł. Andersa

 1.  
Tutak Danuta podharcmistrzyni Członek HKR, drużynowa 45 DH
 1.  
Tymoczko Anna podharcmistrzyni Drużynowa  32 GZ
 1.  
Walus Paulina brak Drużynowa 54 DH "Ludzie Jagi" im. Kurierów Beskidzkich ZWZ – AK
 1.  
Wicijowska Lidia podharcmistrzyni Brak
 1.  
Witalis Władyka Andrzej harcmistrz Członek Kręgu Seniora
 1.  
Wojnarowski Tomasz Brak Druzynowy 13 DH KWV
 1.  
Wojtuszewska Ewa harcmistrzyni Członek KH, przewodnicząca KSI
 1.  
Wolwowicz Alicja podharcmistrzyni Członek Komisji Historycznej
 1.  
Zawojska Danuta przewodniczka Drużynowa 34 GZ
 1.  
Zgódko Magdalena harcmistrzyni Drużynowa 42 DH, członek Ch KSI
 1.  
Zgódko Marek harcmistrz Członek Sądu Harcerskiego, komendant ośrodka „Berdo”
 1.  
Zielonka Lidia harcmistrzyni Drużynowa 21 DH, członek Hufcowego Sądu Harcerskiego
 1.  
Zielonka Zbigniew harcmistrz Członek KH, komendant MZD

 

Odwołania lub zastrzeżenia do listy uczestników proszę zgłaszać pisemnie do 2 listopada br., do komendanta hufca.

Czuwaj!

/-/ phm. Ryszard STOJOWSKI

 
facebook_page_plugin