Rozkaz L. 1/2009 z 20 stycznia

 Sanok, 20 stycznia 2009 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Podkarpacka

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 1/2009

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam pwd. Dorotę Janowską z funkcji namiestnika harcerskiego z dniem 1 stycznia 2009 r.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuję z dniem 20 stycznia  2009 r. sztab „Strofy o Ojczyźnie”:

- hm. Magdalena Zgódko – szef Sztabu,

2.3.2. Powołuję z dniem 20 stycznia 2009 r. Sztab Dnia Myśli Braterskiej i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

- hm. Krystyna Chowaniec – szef Sztabu,

- dh. Agnieszka Bartkowska,

- dh. Daniel Bielak,

- dh. Emilia Grzebyk,

Drużyna sztabowa: 5DH.

2.3.3. Powołuję z dniem 15 stycznia 2009 r. Sztab Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej:

- hm. Zbigniew Zielonka – szef Sztabu,

3. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam dh. Piotra Hryma z funkcji drużynowego Harcerskiego Klubu Ratowniczego.

3.3.2. Mianuję dh. Daniela Bielaka drużynowym Harcerskiego Klubu Ratowniczego.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

6.1.1. Mianuję phm. Jadwigę Stojowską na funkcję koordynatora Harcerskiej Akcji Letniej 2009.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Udzielam pochwały za uczczenie pamięci zmarłego poety Jana Szelca „Jan Szelc i przyjaciele

–  wieczór wspomnień”:

hm. Krystynie Chowaniec - koordynator

54 DH im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK:

–  Paulina Walus,

–  Katina Manolopulos,

–  Małgorzata Nastała,

–  Urszula Gładysz,

–  Aleksandra Ochała,

–  Rafał Gładysz,

5 DH „Tekle” im. Jana Bytnara „Rudy”

–  Karolina Szklanny.

13. Inne

13.1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 23 grudnia 2008 r. otwieram próbę na stopień HO dh. Tomaszowi Osuch.

13.2. Mianuję dh. Agnieszkę Niedziela na hufcową pełnomocniczkę ds. zagranicznych.

13.3. Na wniosek Kapituły Odznaki „Zasłużony dla Hufca Ziemi Sanockiej” z dnia 20 stycznia przyznaję złotą odznakę:

–  Pan Zbigniew Jaskulski,

–  Pani Magdalena Czytajło,

–  hm. Magdalena Zgódko,

–  hm. Lidia Zielonka,

–  hm. Jan Strzelecki.

Dziękuję za pracę na rzecz Hufca Ziemi Sanockiej!

Czuwaj!

/-/ phm. Ryszard STOJOWSKI

Rozkaz L. 2/2009 z 22 lutego

 Sanok, 23.02.2009 r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 2/2009

  1. 1.      Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1 Informuję, że Uchwałą Hufcowej Komisji Rewizyjnej nr 1/2009 z dnia 20 lutego 2009 w/w komisja przyjęła rezygnację dh phm. Lidii Wicijowskiej z przewodniczącej i członka Komisji. Równocześnie na Przewodniczącą Komisji powołano dh hm. Jolantę Struś, a w skład Komisji powołano dh phm. Jadwigę Mermer. Treść uchwały stanowi zał. nr 1 do niniejszego rozkazu.

1.2.2. Informuję, że 21 lutego przeprowadzono hufcowe eliminacje Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”, w których wzięło udział 13 uczestników. Podaję wyniki:

Kat. Zuchy:

-          1. miejsce – Paulina Myćka (42 GZ)

-          2. miejsce – Martyna Myćka, Gracja Gruszczyńska (42 GZ)

-          3. miejsce – Zuzanna Dżugan (8 GZ)

Kat. Harcerze:

-          1. miejsce – Joanna Wasylik (14 DH)

-          2. miejsce – Paweł Szałankiewicz (21 DH), Izabela Jajko (15 DH), Maria Stączek (15 DH)

Kat. Harcerze Starsi:

-          1. miejsce – Jakub Sabat (14 DH)

-          2. miejsce – Jakub Samiec (15 DH)

-          3. miejsce – Justyna Weremińska, Zuzanna Pełeszyk (42 DH)

Kat. Wędrownicy:

-          1. miejsce – Małgorzata Folcik (15 DH)

1.2.3. Informuję, że w dniu 17 lutego br. odbyła się w Domu Harcerza uroczysta promocja książki „Ksiądz Prałat Harcmistrz Zdzisław Peszkowski Patron sanockich harcerzy” z udziałem licznych zaproszonych gości, wśród których był Honorowy Obywatel Miasta Sanoka Ks. Prałat Adam Sudoł.

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Rozwiązuję  z dniem 24 stycznia 2009 r. Sztab organizacyjny Dnia Myśli Braterskiej:

-          hm. Krystyna Chowaniec – przewodnicząca,

-          ćw. Daniel Bielak

-          pion. Emilia Grzebyk,

-          dh. Urszula Gładysz,

-          sam. Katarzyna Czyż,

-          sam. Agnieszka Bartkowska,

-          sam. Karolina Kowalska.

2.3.2. Rozwiązuję z dniem 24 stycznia 2009 r. Sztab Konkursu Recytatorskiego

„Strofy o Ojczyźnie”:

-          hm. Magdalena Zgódko – szef Sztabu,

-          pani Agnieszka Gacek,

-          pani Marta Brzeżawska.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

6.1.1. Mianuję hm. Ewę Wojtuszewską komendantem obozu w Szklanej Hucie organizowanego w dniach 12-27 lipca.

6.1.2. Mianuję phm. Annę Stawarz komendantem wycieczki objazdowej „Śladami Habsburgów” organizowanej w dniach 2-7 lipca.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1.  Udzielam pochwały hm. Krystynie Chowaniec redakcję i organizację promocji książki „Ksiądz Prałat Harcmistrz Zdzisław Peszkowski Patron sanockich harcerzy”.

12.2.  Udzielam pochwały hm. Zbigniewowi Osenkowskiemu za opracowanie graficzne i skład książki „Ksiądz Prałat Harcmistrz Zdzisław Peszkowski Patron sanockich harcerzy”.

12.3.  Udzielam pochwały hm. Jerzemu Kwaśniewiczowi za wykonanie zdjęć i pracę przy wydaniu książki „Ksiądz Prałat Harcmistrz Zdzisław Peszkowski Patron sanockich harcerzy”.

12.4. Udzielam pochwały za piękna służbę, ofiarną pomoc oraz zaangażowanie w przeprowadzeniu zajęć podczas HAZ na biwaku w Pisarowcach 13-15 lutego druhom:

- pwd. Jarosław Pankiewicz,

- ćwik Kornel Komenda.

12.5. Udzielam pochwały phm. Edycie Bielak za zorganizowanie hufcowego biwaku (uczestnicy: 5DH, 10DH, 17DH, 54DH, 12 WDH) w Pisarowcach 13-15 lutego.

13. Inne

13.1. Na wniosek Komisji Stopni Wędrowniczych z dnia 18 lutego 2009 r. zamykam próbę na stopień Harcerki Orlej sam. Dorocie Janowskiej oraz dh Annie Borczyk z wynikiem negatywnym.

13.2. Na wniosek Komisji Stopni Wędrowniczych z dnia 18 lutego 2009 r. otwieram próbę na stopień Harcerza  Orlego dh. Kornelowi Komenda, drużynowemu 9 DH.

13.3. Na wniosek Komisji Stopni Wędrowniczych z dnia 18 lutego 2009 r. otwieram próbę na stopień Harcerza  Rzeczypospolitej pwd. Maciejowi Gadomskiemu, członkowi KSW.

 Czuwaj!

/-/ phm. Ryszard Stojowski

Rozkaz L. 4/2009 z 19 marca

 Sanok 19.03.2009 r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 4/2009

Wyjątek z rozkazu komendantki chorągwi L. 15 /2008 z dnia 5 grudnia:

15.Inne.

15.1.1. Podaję do wiadomości decyzję komendy kursu drużynowych LAS w Myczkowcach,

o przyznaniu dyplomu ukończenia kursu przez następujące druhny i druhów:

Kurs drużynowych gromad zuchowych:

5. Kornel Komenda.

Kurs drużynowych drużyn harcerskich:

9. Daniel Bielak.

10. Agnieszka Niedziela.

11. Paulina Walus.

Kurs drużynowych drużyn starszoharcerskich:

15. Katarzyna Czyż.

16. Małgorzata Folcik.

17. Karolina Kowalska.

18. Natalia Piotrowska.

19. Małgorzata Wroniak.

Kurs drużynowych drużyn wędrowniczych:

3. ks. Konrad Dyrda.

4. Natalia Niemiec.

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości wyniki Festiwalu piosenki Harcerskiej i Turystycznej (13 marca):

  1. W kategorii zuchy:

I miejsce - 42 GZ „Stokrotki” z Prusieka

II miejsce – 34 GZ „Leśne skrzaty” z Milczy

2. W kategorii Harcerze:

I miejsce - 14 DH z Sieniawy,

II miejsce – 15 DH z Jaćmierza.

3. W kategorii Harcerze Starsi:

I miejsca – nie przyznano,

II miejsce – 37 WDH z Sanoka.

3. W kategorii Wędrownicy:

I miejsca – nie przyznano,

II miejsce – zastęp wędrowniczy 5 DH z Sanoka.

4. W kategorii Drużyny Wielopoziomowe:

I miejsce – 2 DH im. A. Kamińskiego „Mouse” z Sanoka,

II miejsce – 10 DH im T. Kościuszki „Kremenaros” z Sanoka,

III miejsce – 12 DHW z Pisarowiec,

– 42 DH z Prusieka.

5. W kategorii Soliści:

I miejsce – Klaudia Szlemp – 34 GZ „Leśne skrzaty” z Milczy,

I miejsce – Rebeka Zalisz – 14 DH z Sieniawy.

Wszystkim uczestnikom gratuluje talentu, dziękuje drużynowym i opiekunom drużyn za przygotowanie zespołów do występu!

1.2.2. Podaję do wiadomości wyniki „Konkursu na najlepiej prowadzoną kronikę”, przyznano wyróżnienia, dyplomy i nagrody książkowe:

-          5 DH im. Janka Bytnara „Rudego”,

-          43 GZ „Stokrotki” przy SP w Prusieku,

-          42 DH w Prusieku.

1.2.3. Podaję do wiadomości wyniki „Konkursu na najpiękniejszą kartkę z pozdrowieniami z okazji Dnia Myśli Braterskiej”, przyznano wyróżnienia, dyplomy i nagrody książkowe:

-          dh. Barbara Przybylska – Krukar – 14 DH,

-          14 DH w Sieniawie,

-          dh. Justyna Weremińska – 42 DH,

-          dh. Zuzanna Pełeszyk – 42 DH.

2.  Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam pwd. Pawła Stefańskiego z funkcji zastępcy komendanta hufca z dniem 12 marca 2009 r.

2.3.  Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Rozwiązuję z dniem 16 marca Sztab Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej (13 marca):

-         hm. Zbigniew Zielonka – szef Sztabu oraz członkowie:

-         phm. Anna Stawarz,

-         hm. Teresa Radwańska,

-         pwd. Janusz Masłyk,

-         pwd. Radosław Masłyk.

Dziękuję za zaangażowanie w instruktorskiej pracy nad przeprowadzeniem festiwalu!

2.1.2. Mianuję hm. Krystynę Chowaniec hufcowym koordynatorem w Ogólnopolskiej Akcji Posadzenia 21.473 dębów na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej „Katyń - ocalić od zapomnienia”.

Drużyna sztabowa 13 DH  „KWV” im. gen. W. Andersa.

3. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam dh Rafała Wasylewicz z funkcji drużynowego 13 DH  „KWV” im. gen. W. Andersa.

3.3.2. Mianuję dh. Tomasza Wojnarowskiego drużynowym 13 DH „KWV” im. gen. W. Andersa.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki / przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 5 marca zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego ćw. Daniela Bielak.

7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 5 marca zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego sam. Beatę Tymoczko.

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni / podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 5 marca zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Edycie Bielak drużynowej 12 DHW „Fenix”.

 Czuwaj!

/-/ phm. Ryszard STOJOWSKI

Rozkaz L. 3/2009 z 27 lutego

Sanok, 27.02.2009 r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 3/2009

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Podaję do wiadomości wykaz jednostek Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego na rok 2009/10:

DRUŻYNY HARCERSKIE
L. p. Nr drużyny Nazwa / Bohater Miejscowość liczba czł. ogółem liczba czł. z podstawowym przydziałem Drużynowa(y)
  6 „Duchy Sobienia” Załuż 13 12 pwd. Agata Biega
  18 DH Milcza 13 12 Edyta Gryzowska
  21 im. Olgi Małkowskiej Besko 17 16 hm. Lidia Zielonka
  22 im. Andrzeja Małkowskiego Besko 13 12 hm. Zbigniew Zielonka
  26 im. Tadeusza Kościuszko Odrzechowa 17 16 Anna Stępień
  28 DH Pielnia 17 16 Małgorzata Gierlicka- Czerkies
  64 „Kormorany” im. Wincentego Pola Łukowe 13 12 hm. Kazimierz Kisiołek
RAZEM: 103 96  
DRUŻYNY STARSZOHARCERSKIE
L. p. Nr drużyny Nazwa / Bohater Miejscowość liczba czł. ogółem liczba czł. z podstawowym przydziałem Drużynowa(y)
1. 37 WHD ”SEAL’S” im.  Mariusza Zaruskiego Sanok 17 16 pwd. Paweł Stefański
DRUŻYNY WIELOPOZIOMOWE
L. p. Nr drużyny Nazwa / Bohater Miejscowość liczba czł. ogółem liczba czł. z podstawowym przydziałem Drużynowa(y)
  2

„Mouse”

im. Aleksandra Kamińskiego

Sanok 21 20 pwd. Radosław Masłyk
  5 „Tekle” im. Jana Bytnara „Rudy” Sanok 16 15 Karolina Kowalska
  9

„Zarembiacy”

im. Marian Zaremba

Sanok 13 12 Kornel Komenda
  10

„Kremenaros”

im. Tadeusza  Kościuszko

Sanok 18 17 Agnieszka Niedziela
  12 WDH „Fenix” Pisarowce 21 20 Phm. Edyta Bielak
  13 KWV / gen. Władysław Anders Sanok 13 12 Rafał Wasylewicz
  14 DH Sieniawa 18 17 pwd. Halina Chmielewska
  15 im. mjr. Jana Piwnik „Ponury” Jaćmierz 13 12 phm. Elżbieta Gałązka
  17

DH

Pobiedno 13 12 Natalia  Piotrowska
  42 DH Prusiek 13 12 hm. Magdalena Zgódko
  43 „Czarne Stopy” Tyrawa Woł. 13 12 pwd. Anna Kociszewska
  45 im. Janusza Korczaka Mrzygłód 17 16 phm. Danuta Tutak
  54

„Ludzie Jagi”

im. Kurierów  Beskidzkich ZWZ-AK

Sanok 20 19 Paulina Walus
RAZEM: 189 173  
GROMADY ZUCHOWE
L. p. Nr gromady Nazwa Miejscowość liczba czł . ogółem liczba czł z podstawowym przydziałem Drużynowa(y)
  1 GZ „Wesołe Biedronki” Zahutyń 13 12 pwd. Anna Stawarz
  2 GZ „Leśne Duszki” Zagórz 17 16 pwd. Anna Hańczuk
  3 GZ „Roześmiane stokrotki” Sanok 13 12 Magdalena Pacławska
  4 GZ „Słoneczna Gromada” Zagórz 13 12 pwd. Aleksandra Macko
  5 GZ „Zuchy z czerwonego lasu” Sanok 13 12 Iwona Kubit
  6 GZ „Słoneczka” Sanok 12 11 Joanna Paraniak - Chojnacka
  7 GZ „Jaćmierskie Zuchy” Jaćmierz 13 12 phm. Maria Hanus
  8 GZ „Wesołe Pingwinki” Sanok 13 12 Mariola Bodnar
  17 GZ „Polne Kwiaty” Nowy Łupków 13 12 pwd. Magdalena Kilar
  25 GZ „Ekoludkowa Gromada” Odrzechowa 13 12 pwd. Elżbieta Babiak
  28 GZ „Małe Wędrowniczki” Pielnia 17 16 Ewa Niemiec
  31 GZ „Słoneczne Promyki” Besko 13 12 pwd. Genowefa Loś
  32 GZ „Leśne Jagódki” Besko 13 12 pwd. Anna Folcik
  33 GZ „Krasnale” Besko 13 12 pwd. Anna Dereń
  34 GZ „Leśne skrzaty” Milcza 13 12 pwd Danuta Zawojska
  35 GZ „Wesołe Zajączki” Mymoń 13 12 pwd. Danuta Szałankiewicz
  39 GZ „Grzybowe Ludki” Pakoszówka 13 12 Władysława Galant
  42 GZ „Stokrotki” Prusiek 13 12 phm. Eugenia Kwolek
  51 GZ „Grzybowe Ludki” Raczkowa 13 12 pwd. Alina Rychlicka-Indyk
  54 GZ „Wilczki z zielonej doliny” Sanok 12 12 Anna Borczyk
  69 GZ „Leśne Skrzaty” Zagórz 13 12 phm. Bogumiła Kawałkiewicz
RAZEM: 284 263  
KRĘGI
L. p. Nr kręgu. Nazwa Miejscowość liczba czł. ogółem liczba czł. z podstawowym przydziałem Drużynowy
1. brak Harcerski Krąg Seniorów Sanok 18 17 hm. Jan Strzelecki
ZWIĄZKI DRUŻYN
L. p. Nr drużyny Nazwa Miejscowość Ilość DH

Ilość

GZ

Komendant
1. brak Międzygminny Związek Drużyn Besko 4 6 hm. Zbigniew Zielonka
KLUBY
L. p. Nr klubu Nazwa Miejscowość liczba czł. ogółem liczba czł. z podstawowym przydziałem Drużynowy
  brak Harcerski Klub Górski „Born to climb” Sanok 25 3 pwd. Konrad Jaklik
  brak Próbny Harcerski Klub Turystyczny Sanok 12 0 Tomasz Osuch
  brak Harcerski Klub Ratowniczy Sanok 15 0 Daniel Bielak
  brak Harcerski Klub Europejski Sanok 12 0 phm. Anna Stawarz
Razem: 64 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czuwaj!

 phm. Ryszard STOJOWSKI

Rozkaz L. 5/2009 z 3 kwietnia

 Sanok, 03.04.2009 r.

Chorągiew Podkarpacka

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 5/2009

Wyjątek z rozkazu komendanta chorągwi L. 6/2009 z dnia 20 marca 2009 r.:

15. Inne

15.1. Podaję do wiadomości decyzję komendy kursu kadry kształcącej z dnia 20.03.2009 r. o ukończeniu kursu przez następujące druhny i druhów:

-        phm. Anna Stawarz,

-        phm. Jadwiga Mermer,

-        phm. Ryszard Stojowski

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do informacji o udziale w XVI Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej 2008 wędrowników,  ratowników naszego Hufca jako obsługa medyczna i porządkowa.

1.2.2. Podaję do informacji o zajęciu drugiego miejsca w eliminacjach chorągwianych XVII Harcerskiego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego "Strofy o Ojczyźnie" w kategorii zuchy Pauliny Myćka z 42 GZ z Prusieka.

Dziękuję drużynowej dh. Beacie Kuśnierz za przygotowanie i pracę podopieczną.

1.2.3. Podaję do informacji o zajęciu pierwszego miejsca w eliminacjach chorągwianych XVII Harcerskiego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego "Strofy o Ojczyźnie" w kategorii harcerze/harcerki dh. Joanny Wasylik z 14 DH w Sieniawie.

Składam gorące gratulacje i życzę sukcesów w finale XVII Harcerskiego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie". Dziękuję drużynowej

pwd. Halinie Chmielewskiej za przygotowanie i pracę z podopieczną.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Powołuję z dniem 10.04 br. sztab realizacji zadań w okresie Świąt Wielkanocy i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

-        phm. Ryszard Stojowski – szef sztabu,

-        Katarzyna Zgódko – Harcerska Droga Krzyżowa (8 kwietnia),

-        pwd. Janusz Masłyk – konkurs na najpiękniejszą kartkę i stroik Wielkanocny,

-        pwd. Janusz Masłyk – obchody uroczystości katyńskich, kościół Przemienienia

Pańskiego w Sanoku,

-       ćw. Daniel Bielak – warty przy Bożym Grobie (Wielka Sobota).

Drużyny sztabowe: 2 DH, 5 DH, 10 DH, 13 DH, 54 DH.

2.3.2. Powołuję z dniem 10.04 br. sztab organizacyjny IX Złazu Hufca „Śladami Jana Pawła II”

i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

-        phm. Anna Stawarz – szef imprezy,

-        hm. Kazimierz Kisiołek – szef trasy.

2.3.3. Powołuję z dniem 3 kwietnia br. sztab organizacyjny XII Zlotu Harcerzy Ekologów akcji „Florek” - podsumowanie XX edycji akcji „Florek” i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

-        phm. Anna Stawarz – komendantka zlotu,

-        phm. Jadwiga Mermer.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1.  Udzielam pochwały za organizację i prowadzenie rekolekcji harcerskich ks. Konradowi Dyrda, kapelanowi hufca oraz:

-        5 DH, 10 DH, 54 DH za przygotowanie oprawy liturgicznej,

-        ćw. Danielowi Bielak oraz ćw. Michałowi Kiernisz za pomoc w obsłudze liturgicznej.

Czuwaj!

/- / phm. Ryszard STOJOWSKI

facebook_page_plugin