ROZKAZ L 1/2008 z 13 lutego

 Sanok, 13 luty, 2008 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant

Hufca Ziemi Sanockiej

ROZKAZ L 1/2008

 1. 1. Hufiec. 

1.1.   Zawieszam w działalności 1 Sanocką Drużynę Harcerzy im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

 1. Zwolnienia z funkcji.

2.1.   Zwalniam z funkcji drużynowego 1 Sanockiej Drużyny Harcerzy im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego HO Piotra Adamczyka.

 1. Powołanie funkcji.

3.1.   Powołuję skład Komisji Historycznej:

Przewodnicząca:         –    hm. Krystyna Chowaniec,

Członkowie:               –    hm. Lidia Mackiewicz – Adamska,

–        hm. Zbigniew Osenkowski,

–        hm. Jerzy Kwaśniewicz,

–        phm. Alicja Wolwowicz,

–        dh. Wiesława Kotulska,

–        phm. Katarzyna Watróbska.

 1. Rozwiązanie sztabów.

4.1.   Rozwiązuję sztabu organizacyjny Betlejemskiego Światełka Pokoju

– przewodnicząca: hm. Krystynę Chowaniec.

4.2.   Rozwiązuję sztab organizacyjnego Harcerskiej Akcji Zimowej:

– przewodniczący pwd. Michał Czas, skład: sam. Beata Tymoczko, sam. Aleksandra Tasz.

4.3.   Rozwiązuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:

Przewodniczący:         - pwd. Janusza Masłyk,

Członków:                 - hm. Jolantę Struś,

- phm. Jadwigę Urban.

 1. Mianowania stopni wędrowniczych. Na wniosek KSW z dnia 2 lutego br.:

5.1.   Zatwierdzam Regulamin KSW.

5.2.   Otwieram próbę na stopień Harcerza Rzeczypospolitej dh. pwd. Jarosławowi Pankiewicz.

5.3.   Zamykam próbę i przyznaję stopień Harcerza Rzeczypospolitej dh. phm. Jadwidze Urban.

5.4.   Zamykam próbę i przyznaję stopień Harcerza Orlego dh. Karolowi Cecuła.

 1. Mianowania instruktorów. Na wniosek KSI z dnia 7 lutego br.:

6.1.   Otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Iwonie Kubit.

6.2.   Otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Danielowi Bielakowi.

6.3.   Zamykam próbę i mianuję na stopień przewodniczki dh sam. Aleksandrę Tasz.

 1. Powołanie sztabów.

7.1.   Powołuję na przewodniczącego sztabu organizacyjnego Koncertu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej dh. pwd. Janusza Masłyka.

7.2.   Powołuję na przewodniczącą sztabu organizacyjnego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie” dh. hm. Magdalenę Zgódko.

 1. Podziękowania.

8.1.   Dziękuję za harcerska pracę podczas przygotowań i roznoszenia Betlejemskiego Światełka Pokoju: dh. hm. Krystynie Chowaniec za kierowanie akcją oraz sam. Karolinie Jędrulek, dh Konradowi Komeda, sam. Beacie Tymoczko.

8.2.   Dziękuję za pracę podczas organizacji i prowadzenia zająć podczas HAZ:

dh. pwd. Michałowi Czas za kierowanie akcją oraz sam. Beacie Tymoczko, sam. Aleksandrze Tasz.

Czuwaj!

/-/ phm. Ryszard STOJOWSKI

Rozkaz L. 2/2008 z 1 marca

 Sanok, 1 marca 2008 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant

Hufca Ziemi Sanockiej

Rozkaz L. 2/2008

2.1.Zmiany organizacyjne

2.1.1.      Podaję do wiadomości wykaz jednostek organizacyjnych Hufca ZHP Ziemi Sanockiej na rok 2008:

DRUŻYNY HARCERSKIE
L. p. Nr druż. Nazwa / Bohater Miejscowość liczba czł. ogółem liczba czł. z podstawowym przydziałem Drużynowa(y)
  1.
6 „Duchy Sobienia” Załuż 13 12 pwd. Agata Biega

  2.
18 brak Milcza 13 12 Edyta Gryzowska

  3.
19 „Witaminki” Besko 13 12 phm. Jadwiga Mermer

  4.
21 Olga Małkowska Besko 17 16 hm. Lidia Zielonka

  5.
22 Andrzej Małkowski Besko 17 16 hm. Zbigniew Zielonka

  6.
26 Tadeusz Kościuszko Odrzechowa 17 16 phm. Bożena Sołtys

  7.
28 brak Pielnia 17 16 Małgorzata Gierlicka- Czerkies

  8.
64 „Kormorany” / Wincenty Pol Łukowe 15 14 hm. Kazimierz Kisiołek
RAZEM: 122 114  
DRUŻYNY STARSZOHARCERSKIE
L. p. Nr druż. Nazwa / Bohater Miejscowość liczba czł. ogółem liczba czł. z podstawowym przydziałem Drużynowa(y)
1. 37 WHD ”SEAL’S” / Mariusz Zaruski Sanok 17 16 pwd. Paweł Stefański
DRUŻYNY WIELOPOZIOMOWE
L. p. Nr druż. Nazwa / Bohater Miejscowość liczba czł. ogółem liczba czł. z podstawowym przydziałem Drużynowa(y)
1. 2 „Mouse”/ Aleksander Kamiński Sanok 20 19 pwd. Marcin Kapusta
2. 5 „Tekle”  /Jan Bytnar „Rudy” Sanok 13 12 Karolina Kobylarska
3. 9 „Zarembiacy”   / Marian Zaremba Sanok 13 12 Magdalena Bulwan
4. 10 Tadeusz Kościuszko Sanok 20 19 Bartosz Niemiec
5. 13 KWV / gen. Władysław Anders Sanok 12 11 Rafał Wasylewicz
6. 14 DH Sieniawa 18 17 pwd. Halina Chmielewska
7. 15 mjr. Jan Piwnik „Ponury” Jaćmierz 21 20 phm. Elżbieta Gałązka
8. 17 brak Pobiedno 13 12 Paulina Piotrowska
9. 43 Czarne Stopy Tyrawa Woł. 13 12 pwd. Anna Kociszewska
10. 45 Janusz Korczak Mrzygłód 17 16 phm. Danuta Tutak
11. 54 „Ludzie Jagi” /Kurierzy Beskidzcy ZWZ-AK Sanok 20 19 Karolina Jendrulek
12. 42 brak Prusiek 13 12 hm. Magdalena Zgódko
RAZEM: 193 181  
GROMADY ZUCHOWE
L. p. Nr drużyny Nazwa Miejscowość liczba czł  ogółem liczba czł z podstawowym przydziałem Drużynowa(y)
1. 1 GZ „Wesołe Biedronki” Zahutyń 13 12 pwd. Anna Stawarz
2. 2 GZ „Leśne Duszki” Zagórz 17 16 pwd. Anna Hańczuk
3. 3 GZ „Roześmiane stokrotki” Sanok 13 12 Magdalena Pacławska
4. 4 GZ „Słoneczna Gromada” Zagórz 13 12 pwd. Aleksandra Macko
5. 5 GZ „Zuchy z czerwonego lasu” Sanok 13 12 Iwona Kubit
6. 6 GZ „Słoneczka” Sanok 12 11 Joanna Paraniak - Chojnacka
7. 7 GZ „Jaćmierskie Zuchy” Jaćmierz 0 0 phm. Maria Hanus
8. 8 GZ „Wesołe Pingwinki” Sanok 13 12 Mariola Bodnar
9. 10 GZ „Pracowite ludki” Sanoczek 13 12 Bożena Radwańska
10. 12 GZ „Lwiątka” Pisarowce 13 12 Bielak Edyta
11. 17 GZ „Polne Kwiaty” N. Łupków 12 11 pwd. Magdalena Kilar
12. 20 GZ „Wesoła Gromada” Bukowsko 13 12 pwd. Ewa Fal-Woźny
13. 25 GZ „Ekoludkowa Gromada” Odrzechowa 13 12 pwd. Elżbieta Babiak
14. 28 GZ „Małe Wędrowniczki” Pielnia 17 16 Ewa Niemiec
15. 31 GZ „Słoneczne Promyki” Besko 13 12 pwd. Genowefa Loś
16. 32 GZ „Leśne Jagódki” Besko 17 16 pwd. Anna Folcik
17. 32 GZ „Białe wilki” Mrzygłód 13 12 phm. Stanisława Anna Tymoczko
18. 33 GZ „Krasnale” Besko 13 12 pwd. Anna Dereń
19. 34 GZ „Leśne skrzaty” Milcza 13 12 pwd Danuta Zawojska
20. 35 GZ „Wesołe Zajączki” Mymoń 13 12 pwd. Danuta Szałankiewicz
21. 39 GZ „Grzybowe Ludki” Pakoszówka 12 11  
22. 42 GZ „Stokrotki” Prusiek 13 12 phm. Eugenia Kwolek
23. 51 GZ „Grzybowe Ludki” Raczkowa 14 13 pwd. Alina Rychlicka-Indyk
24. 54 GZ „Wilczki z zielonej doliny” Sanok 15 13 Anna Borczyk
25. 69 GZ „Leśne Skrzaty” Zagórz 14 13 phm. Bogumiła Kawałkiewicz
RAZEM: 325 300  
KRĘGI
L. p. Nr druż. Nazwa Miejscowość liczba czł. ogółem liczba czł. z podstawowym przydziałem Drużynowy
1. brak Harcerski Krąg Seniorów Sanok 10 9 hm. Jan Strzelecki
ZWIĄZKI DRUŻYN
L. p. Nr druż. Nazwa Miejscowość Ilość DH

Ilość

GZ

Komendant
1. brak Międzygminny Związek Drużyn ZHP Besko 2 6 hm. Zbigniew Zielonka
KLUBY
L. p. Nr druż. Nazwa Miejscowość liczba czł. ogółem liczba czł. z podstawowym przydziałem Drużynowy
1. brak Harcerski Klub Górski       „Born to climb” Sanok 25 4 pwd. Konrad Jaklik
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czuwaj!

/-/ phm. Ryszard STOJOWSKI

Rozkaz L. 4/2008 z 8 maja

 Sanok, 8 maj 2008 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant

Hufca Ziemi Sanockiej

Rozkaz L. 4/2008

 

2. Hufiec.

2.1.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.

Powołuję z dniem 8 maja br. sztab XI Zlotu Harcerzy Ekologów – podsumowanie XIX edycji akcji „Florek” (16 - 18 maja 2008 r.) i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

- pwd. Jadwiga Mermer – komendantka zlotu,

- pwd. Radosław Masłyk - oboźny, (2DH),

- pwd. Aleksandra Tasz – przewodnicząca Jury, (15DH),

- sam. Karolina Jendrulek (54DH),

- pwd. Michał Czas,

- dh. Iwona Kubit (5DH),

- dh. Piotr Żółkiewicz (10DH),

- dh. Kornel Komenda (5DH),

- sam. Beata Tymoczko (54DH),

- dh. Stanisław Ryniak (13DH),

- dh. Rafał Kornecki (37WDH),

- dh. Marcin Król (37WDH),

- ćwik Daniel Bielak (12 WDH),

- sam. Marcelina Pastuszczak (15DH),

- phm. Jadwiga Urban (HKG),

- pwd. Janusz Masłyk (HKG),

- dh. Jakub Szuryn (HKG),

- dh. Mateusz Milczanowski (HKG),

 1. 3. Drużyny.

3.1.Zwolnienia i mianowania drużynowych.

3.1.1.      Zwalniam phm. Eugenię Kwolek drużynową 42 GZ „Stokrotki” przy SP w Prusieku.

3.1.2.      Mianuję dh. Beatę Kuśnierz 42 GZ „Stokrotki” przy SP w Prusieku.

 1. 4. Mianowania instruktorów.

4.1.Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika.

4.1.1.      Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 8 maja otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Jolancie Kowalenko.

9. Przydział służbowy.

9.1 Uzyskanie przydziału służbowego przez członka zwyczajnego ZHP.

9.1.1         Z dniem 21 kwietnia br. przydział służbowy do Hufca ZHP Ziemi Sanockiej otrzymuje dh. Marian Barański.

9.1.2        Z dniem 21 kwietnia br. przyjmuje dh. Mariana Barańskiego w poczet starszyzny Hufca Ziemi Sanockiej.

11. Inne.

11.1. Na wniosek Kapituły Odznaki „Zasłużony dla Hufca Ziemi Sanockiej” z dnia 14 kwietnia przyznaję złotą odznakę:

-          dh. Bogdanowi Struś,

-          Phm. Jadwidze Urban,

-          Phm. Bożenie Sołtys,

-          Phm. Ryszardowi Stojowski.

Dziękuję za pracę na rzecz Hufca Ziemi Sanockiej.

5. Sprostowania.

5.1.Informuję, że w rozkazie L. 7/2007 z dnia 10 września nie zamieszczono punktu:

Mianowania.

7.1. Na wniosek KSW z dnia 5 lipca 2007 r. otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego pwd. Pawłowi Stefańskiemu.

Czuwaj!

/-/ phm. Ryszard STOJOWSKI

ROZKAZ L. 3/2008 z 25 marca

 Sanok, 25 marca 2008 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant

Hufca Ziemi Sanockiej

ROZKAZ L. 3/2008

 1. 1. Zarządzenia i informacje.

1.1.   Informacje

1.1.1.      Podaję wyniki Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej (19 luty 2008):

1.1.1.1.            Kategoria zuchy.

-         33 GZ „Krasnale” z Beska,

1.1.1.2.            Kategoria drużyny harcerskie.

- 15 DH im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” z Jaćmierza,

1.1.1.3.            Kategoria harcerze starsi:

-  5 DH „Tekle im. Jana Bytnara „Rudego” z Sanoka,

1.1.1.4.            Kategoria drużyny wielopoziomowe.

- 2 DH „MOUSE” im. A. Kamińskiego z Sanoka,

1.1.1.5.            Kategoria drużyny wędrownicze.

- 54 DH im. Kurierów Beskidzkich ZWZ AK  „Ludzie Jagi”

1.1.1.6.            Kategoria soliści.

-  Jakub Samiec z 15 DH im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” z Jaćmierza

1.1.1.7.            Kategoria duety.

- Karolina i Emanuela Lorenców z 12 DH z Pisarowiec

Wszystkim uczestnikom festiwalu gratuluję talentów, pracy nad repertuarem i zaangażowania w udziale!

 1. 2. Hufiec.

2.1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.

2.1.1.      Rozwiązuję  sztab Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej, przewodniczący pwd. Janusz Masłyk.

 1. 3. Drużyny.
 2. 4. Zwolnienia i mianowania drużynowych.

4.1.   Zwalniam ćw. Piotra Żółkiewicza z funkcji drużynowego 10 Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki

4.2.   Mianuję dh. ćw. Bartłomieja Niemiec na drużynowego 10 Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki.

 1. 5. Mianowania wędrowników.

5.1. Zamknięcia próby na stopień harcerza orlego / harcerki orlej.

5.1.1.      Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 20 lutego br. zamykam próbę  z wynikiem negatywnym dh Aleksandrze Olearczyk.

5.1.2.      Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 20 lutego br. zamykam próbę  z wynikiem negatywnym dh. Paulinie Zapotoczny.

5.2. Zamknięcia próby na stopień harcerza rzeczypospolitej / harcerki rzeczypospolitej.

5.2.1.      Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych z dnia 20 lutego br. zamykam próbę  z wynikiem negatywnym dh. Sławomirowi Mańko.

 1. 6. Mianowania instruktorów.

6.1. Przyjęcie w poczet instruktorów.

6.1.1.      Z dniem 8 marca 20089 przyjmuję przewodniczkę Aleksandr Tasz w poczet instruktorów ZHP.

6.1.2.      Na wniosek Kapituły Stopni instruktorskich z dnia 3 stycznia br. zamykam próbę na stopień podharcmistrz dh. Edycie Bielak.

 1. 7. Przydział służbowy.

7.1. Zmiana przydziału służbowego.

7.1.1.      Informuję o zmianie przydziału służbowego pwd. Macieja Kubika HO z dniem 1 kwietnia br. Hufca ZHP Ziemi Sanockiej do Hufca Warszawa – Centrum.

 1. 8. Sprostowania.

Informuję, że w rozkazie L. 7/2007 z dnia 26.06.2007r. dodaje punkt:

7.3. Na wniosek Kapituły Stopni instruktorskich z dnia 3 stycznia br. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Beacie Tymoczko.

Czuwaj!

/-/ phm. Ryszard STOJOWSKI

Rozkaz L. 5/2008 z 20 maja

 Sanok, 20 maja 2006 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant

Hufca Ziemi Sanockiej

Rozkaz L. 5/2008

 

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości wyniki XIX edycji Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej "FLOREK" (16-18 maj 2008 r.):

1.2.1.1.Kategoria Zuchy:

I. miejsce: - 11 Gromada Zuchowa "Laskowe Orzeszki" z Jedlicza

II. miejsce:  2 Gromada Zuchowa "Ekoludki" z Dębicy

III. miejsce:  42 Gromada Zuchowa "Stokrotki" z Prusieka

IV. miejsce:  Gromada Zuchowa "Kukiełkowe Bractwo" z Zawady oraz:

10 Gromada Zuchowa "Słoneczna Gromada" z Długiego

V. miejsce:  20 Gromada Zuchowa z Olszanicy

Dyplomy za udział w akcji otrzymują:

-         Gromada Zuchowa "Mali Etnografowie" z Czarnej k. Dębicy,

-         Gromada Zuchowa "Leśna Gromada" przy ZSO w Kurzeszynie,

-         1 Gromada Zuchowa "Muminki" przy ZSP w Jedliczu.

1.2.1.2.Kategoria Harcerze:

I. miejsce: 15 Drużyna Harcerska im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" z Jaćmierza oraz:

Zespół Szkół w  Chorzelowie

II. miejsce: 26 Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki z Odrzechowej oraz:

54 Drużyna Harcerska im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK z Sanoka

III. miejsce: 64 Drużyna Harcerska "Kormorany" im. Wincentego Pola z Łukowego oraz:

42 Drużyna Harcerska z Prusieka

IV. miejsce: 5 Drużyna Starszoharcerska "Zielona Brygada" z Widełki oraz:

12 Drużyna Wielopoziomowa z Pisarowiec,

21 Drużyna Harcerek im. Olgi Małkowskiej z Beska,

V. miejsce: 25 Bieszczadzka Drużyna Harcerska z Olszanicy oraz:

4 WDH z Trześni

VI. miejsce: 6 Drużyna Harcerska "Duchy Sobienia" z Załuża,

Dyplomy za udział w akcji otrzymują:

-         13 DSH im. M. Orłowicza w Niwiskach,

-         11 DH im. Marii Konopnickiej ze Zręcina,

-         DH "Tropiciele" Dębica.

1.2.2. Kapituła Odznaki Honorowej "Florka" odznaczyła w dniu 18 maja 2008 r. następujące osoby:

1.2.2.1.Złotą odznaką:

Lp. Imię, nazwisko i funkcja osoby odznaczonej Numer odznaki
1. Dh. hm. Kazimierz Kisiołek, drużynowy 64 DH w Łukowem 54
2. Dh. Jolanta Muzyka, drużynowa 11 GZ w Jedliczu 55
3. Dh. hm. Lidia Zielonka, drużynowa 21 DH w Besku 56
4. Dh. Ewa Gromek, drużynowa 11 DH ze Zręcina 57
5. Pan Piotr Kutiak, Ogrodnik Miejski, Prezes ZO LOP 58
6. Pan Wojciech Janowski, Nadleśnictwo Lesko - Lasy Państwowe 59

1.2.2.2.Srebrną odznaką:

Lp. Imię, nazwisko i funkcja osoby odznaczonej Numer odznaki
1. Dh. Krzysztof Surowiec, drużynowy 4 DH "Ogniki" 
w Trześni
50
2. Dh. Krystyna Grzegorska, drużynowa 10 GZ "Słoneczna Gromada" w Długiem 51
3. Dh. Renata Peret, drużynowa 5 DSH "Zielona Brygada" w Widełce 52
4. Dh. pwd. Agata Biega, drużynowa 6 DH "Duchy Sobienia" 
w Załużu
53
5. Dh. Beata Tymoczko, sztab akcji "Florek" 54
6. Dh. pwd. Aleksandra Tasz, sztab akcji "Florek" 55

1.2.2.3.Brązową odznaką:

Lp. Imię, nazwisko i funkcja osoby odznaczonej Numer odznaki
1. Dh. Grażyna Skarbińska, drużynowa 25 BDH w Olszanicy 87
2. Dh. Zofia Jamrozik, drużynowa 20 BDH w Olszanicy 88
3. Dh. Dorota Bielik, 20 BDH w Olszanicy 89
4. Dh. Karolina Jendrulek, sztab akcji "Florek" 90
5. Dh. Jadwiga Karamus, drużynowa 1 GZ "Muminki" w Jedliczu 91
6. Dh. Beata Kuśnierz, drużynowa 42 GZ w Prusieku 92
7. Dh. pwd. Edyta Bielak, drużynowa 11 DH w Pisarowcach 93

2.1.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.

2.3.1. Rozwiązuję z dniem 20 maja 2008 r. sztab zlotu 19 edycji Harcerskiej Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej "FLOREK”, phm. Jadwiga Mermer - komendantka zlotu,

Czuwaj!

/-/ phm. Ryszard STOJOWSKI

facebook_page_plugin