Rozkaz L. 19/2015 z 6 listopada

Sanok, 6 listopada, 2015r.

Chorągiew Podkarpacka                                                              

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 19/2015

                                               

2. Hufiec

2.1. Informuję, że  Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej został szczególnie uhonorowany przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego przyznaniem tytułu „Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego”. Jesteśmy zaszczyceni tak wysokim uznaniem i bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę.

Czytaj więcej: Rozkaz L. 19/2015 z 6 listopada

Rozkaz Specjalny L. 4/2015 z 30 grudnia

1

Rozkaz L. 23/2015 z 14 grudnia

   Sanok,  14 grudnia, 2015r.

Chorągiew Podkarpacka                                                           

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 23/2015

3. Drużyny

3.1. Zwalniam Druha Tomasza Majewskiego z funkcji drużynowego 13 Drużyny Harcerskiej KWV im. gen. Władysława Andersa w Sanoku.

3.2. Mianuję Druha Filipa Drwięgę drużynowym 13 Drużyny Harcerskiej KWV im. gen. Władysława Andersa w Sanoku.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody:

12.1.Za rzetelne pełnienie funkcji opiekunów podczas wyjazdu do Krakowa, po Betlejemskie Światło Pokoju, dziękuję następującym Druhnom:

hm. Elżbieta Gałązka

phm. Danuta Tutak

phm. Katarzyna Chowaniec

pwd. Angelika Borys

Dziękuję wszystkim uczestnikom wyjazdu za zdyscyplinowanie, zaangażowanie i przyjazną atmosferę.

Czuwaj!

/-/ hm. Krystyna Chowaniec

 

Rozkaz L. 24/2015 z 28 grudnia

Sanok,  28 grudnia, 2015r.

Chorągiew Podkarpacka                                                             

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 24/2015

1. Zarządzenia i informacje:
1.1.  Wyjątki z Rozkazu L 8/2015 Naczelnika ZHP z 31października 2015 r.

„ 11. Odznaczenia.

11.1. Odznaczenia harcerskie.

Podaję do wiadomości decyzje Przewodniczącego ZHP z dnia 28 września 2015 r.
i 16 października 2015 r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

11.1.1. Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Podkarpacka ZHP

hm. Dorota JURCZAK                                               hm. Halina TRYNIECKA

hm. Danuta KACPRZAK                                            hm. Magdalena ZGÓDKO

hm. Piotr LUBAŚ

11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Podkarpacka ZHP

hm. Magdalena BODZIAK                                       hm. Anna FURGAŁA

hm. Mateusz CEBULA                                               hm. Elżbieta GAŁĄZKA

hm. Janina FIDA-KUSZPIT

11.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Podkarpacka ZHP

phm. Agnieszka BERNACKA                                    phm. Maria OSIADACZ

hm. Daniel BIELAK                                                   phm. Janina MAŃKOWSKA

phm. Wanda GOSZTYŁA                                          phm. Elżbieta OLESZYCKA

phm. Mariusz LATO                                                   phm. Anna OPALIŃSKA

phm. Maria MULAK                                                    phm. Jadwiga WACNIK

phm. Elżbieta NIENAJADŁO                                     phm. Małgorzata ZAJĄC

Krzyże zostały Druhnom wręczone przez Komendanta Chorągwi Podkarpackiej ZHP podczas Zjazdu Zwykłego Hufca Ziemi Sanockiej w dn. 21.11.2015. Druhowi Danielowi
w innym terminie. Gratuluję i cieszę się bardzo, że praca instruktorów naszego hufca została doceniona przez władze naczelne ZHP.

1.2. Informuję, że Komenda Hufca uchwałą nr 1/X/2015 z dnia 10 grudnia 2015  r. przyjęła plan operacyjny na rok 2016 r. wraz z załącznikiem „Kalendarium ważniejszych przedsięwzięć programowych hufca w roku 2016”. Dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej hufca - www.zhpsanok.pl

Czytaj więcej: Rozkaz L. 24/2015 z 28 grudnia

Rozkaz L. 22/2015 z 7 grudnia

Sanok,  7 grudnia, 2015r.

Chorągiew Podkarpacka                                                              

Związku Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ziemi Sanockiej

im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego

Rozkaz L. 22/2015

2. Hufiec

2.1. Informuję, że X Zjazd Hufca ZHP Ziemi Sanockiej dokonał w dniu 21 listopada 2015 r. wyboru władz na 4 – letnią kadencję:

Komenda Hufca Ziemi Sanockiej:

komendant – hm. Krystyna Chowaniec

skarbnik – hm.Marek Zgódko

z-ca komendanta d/s programu i pracy z kadrą – hm. Elżbieta Gałązka

z-ca komendanta d/s organizacyjnych – pwd. Radosław Masłyk

członek komendy – phm. Maria Kurkarewicz

członek komendy – hm. Jerzy Kwaśniewicz

Komisja Rewizyjna Hufca Ziemi Sanockiej:

przewodnicząca – hm. Jadwiga Stojowska

z-ca przewodniczącej – hm. Waldemar Basak

sekretarz – hm. Daniel Bielak

W imieniu władz hufca wybranych na zjeździe bardzo dziękuje za okazane zaufanie.

Czytaj więcej: Rozkaz L. 22/2015 z 7 grudnia

facebook_page_plugin